İskandinav ülkeleri olarak adlandırılan Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç’in (Danimarka’ya bağlı Faroe Adaları ile dünyanın en büyük adası Grönland da dahil) bulunduğu bölgede Kur’an-ı Âzimüşşan’a yönelik saldırılar bitmek bilmiyor.

Adeta nöbete bindirilmiş gibi bir gün bir alçak, diğer bir gün başka bir alçak Yüce Kitabımıza saldırıyor.

ESKİ VİKİNG PAGANLIĞININ ETKİLERİ

Bölge insanına dair birkaç tanım var. “İskandinav kökenli” dendiği gibi, antik çağlardan itibaren bölgede var olan Vikinglere göndermede de bulunuluyor.

Tarih sahnesinde görülebildikleri ilk devirlerden itibaren pagan ve saldırgan kimlikleriyle bilinen Vikingler, hemen her devirde döneminin ilahi dinlerine tavır almalarıyla da tanınıyorlar.

Kimi araştırmacılar, İskandinav dillerinde “din” için bir kelime olmadığına işaret ediyor ki; izleri bugünlere kadar uzanan saldırgan tavırlarını açıklamada işe yarayabilir bir detay bu.

Tarih sahnesinde var oldukları ilk asırlardan itibaren “tek tanrı” inancıyla hiçbir zaman buluşmayan Vikingler, çok tanrılı pagan bir topluluktu.

Ağırlıklı olarak gümrah ormanlarda yaşantılarını sürdüren eski çağların Vikingleri, ağaçların ruhları olduğuna inanıyor, ağaçlar etrafında tanrı isimleri oluşturuyorlar, efsanelerle panteonlarını kurguluyorlardı.

İSKANDİNAVLARIN ORGANİZE BİR DİNLERİ YOKTU

Rahipleri, şamanları, kahinleri pek olmayan Vikingler, mabet kavramını da fazla bilmiyorlardı.

Bölgelerinde nadiren tapınak inşa edilirken, düzenli saygı duruşu tapınmalarını ise genellikle açık havada ormanlarda, korularda veya kayalık dipleri, deniz kenarı gibi diğer tabiat alanlarında yapıyorlardı.

Kısacası, İskandinavların; Yahudiler, Hıristiyanlar veya Müslümanlar gibi organize bir dinleri yoktu. Bu dinlerle karşılaştıklarında da genelde hasmane bir tutum sergiliyorlardı.

HIRİSTİYANLARA NE ZULÜMLER ETTİLER

Yahudiliğin yaygın olduğu döneme dair fazlaca bir bilgi bulunmayan antik çağ Vikinglerinin, Hıristiyanlığın ortaya çıkışıyla birlikte bu dinin mensuplarına yönelik saldırgan tutumlarına dair ise yeterince tarihsel kanıt bulunuyor.

Roma yönetiminin Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesinin ardından vahşi Viking saldırılarının bu yeni din vasıtasıyla durdurulabileceği ihtimali uyarınca Kuzeyli vahşiler Hıristiyan yapılmaya çalışılmıştı.

Bu amaçla Kuzey coğrafyalarına rahipler gönderiliyor, basit kiliseler, manastırlar inşa ediliyordu.

İNCİL VE KEŞİŞLERİ TOPLUCA YAKARLARDI

Ne var ki, Vikinglerin saldırganlığı durmak bilmiyordu. Hıristiyan mabetlerine amansız saldırılarda bulunan Vikingler, buradaki kıymetli eşyaları gasp ederken İncil ve diğer dini eserleri de toplayıp yakıyorlardı.

Sık sık Hıristiyan papaz ve keşişleri de İncil’lerle birlikte ateşe atıyorlardı. Vikingler, rahibeleri de taciz ve tecavüzün ardından katlediyorlar, nadiren de beraberlerinde götürüyorlardı.

O devirlerde pek çok insan, “Tanrının, bazı günahları nedeniyle Hıristiyan âlemini cezalandırmak için Vikingleri kullandığı” inancını taşımaktaydı. Manastırlara kuleler inşa edilmesi de Viking saldırılarının artması üzerine akla gelen bir önlem olmuştu.

İSTANBUL’DA OSMANLILARA BİLE SALDIRMIŞLARDI

Vikingler için saldırganlık öylesine “yapısal” bir şeydi ki, bir defasında kendi pagan tapınaklarını bile yağmalamışlardı.

Bizanslılar döneminde İstanbul’a defalarca saldırıda bulunan Vikingler, şehir Müslüman Türkler tarafından fethedildikten sonra da akınlar gerçekleştirmişlerdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin 25’inci sayısında Yrd. Doç. Dr. Ali Adan tarafından kaleme alınan makalede, tarih boyunca İslam dünyasını hedef alan Viking saldırıları anlatılıyor.

Buna göre Vikingler, Endülüs Müslümanlarına dört ayrı sefer düzenlemişlerdi. Yine bu kavim, Hazar ve Bulgar Kağanlıklarındaki Müslüman gruplara da sık sık saldırmıştı.

Bu saldırılarda çok sayıda Müslüman erkek katledilirken, Müslüman kadın ve genç kızlar da iğfal edilmişti.

Kimi Osmanlı tarihçileri; Rusya’da Kazaklarla birlikte hareket eden bazı Viking kollarının, İstanbul’da 14 ve 15’inci yüzyılda saldırılarda bulunduğunu, Arnavutköy, Yeniköy semtlerinde yağma bile yaptıklarını yazmıştı.

HIRİSTİYANLIK DA VİKİNG SALDIRGANLIĞINI DURDURAMADI

Sons of Vikings’de 26 Mart 2019’da yayınlanan “Vikingler ve Hıristiyanlık” başlıklı yazıda anlatılanlara göre, tarih içerisinde putperest Vikinglerin inançlarıyla Hıristiyanlığı telif etme çabaları da fazlaca bir işe yaramayacaktı.

Kilise babaları, Hıristiyanlıktan kimi tavizler verip pagan inançlarındaki kimi kutsallıkları tanıdılar ancak Vikinglerdeki saldırgan damar yine de yok olmadı.

Tarihe geçen en acımasız savaşlardan bazıları Hıristiyanlaştırılmış Vikingler tarafından yapılmıştı.

Kaynak: Ensonhaber

Editör: Bilge Güler