ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;     Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. 

ilan şu şekilde;

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

    Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. 

       İlgililerin;

a)    657 Sayılı Kanun'un 48. Maddesinde belirtilen  şartları taşımaları,
b)    2547 Sayılı Kanun'un 5772  sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26.  maddelerinde belirlenen  asgari koşulları sağlamış olmaları,
c)    Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

         Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1)    Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını  6 (altı) adet USB Bellek  ortamına  aktarıp Rektörlüğe,
2)    Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını  4 (dört) adet USB Bellek  ortamına  aktarıp Rektörlüğe,
3)    Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını  4 (dört) adet USB Bellek  ortamına  aktarıp ilgili birimlere başvurmaları gerekmekedir.
4)Müracaat edecek adayların “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Söz konusu  yönergeye  (https://www.yyu.edu.tr/Birimler/555/sayfalar/2112) adresinden  ulaşılabilir.
5)Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya e-Devlet üzerinden alacakları “hizmet belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.
6)    Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7)    Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 
8)    17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince ilk defa ve yeniden atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırılacaktır.  
9)    BAŞVURU TARİHLERİ

İLK BAŞVURU TARİHİ 02.01.2023
SON BAŞVURU TARİHİ 23.01.2023

 

BİRİM /BÖLÜM PROFESÖR DOÇENT DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ AÇIKLAMALAR
ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM
BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 1 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Matematik alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi anabilim dalında doktorasını yapmış olup,
kitlesel açık çevrim içi dersler konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
ORGANİK TARIM 1 Bahçe Bitkileri anabiliim dalında doktorasını yapmış olup, sebze yetiştiriciliği ve ıslahı alanında çalışmaları olmak.
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 1 Deniz  ve  Gemi  Mühendisliği  veya  Kimya  alanında  doçentlik  unvanını  almış  olup, radyasyon alanında çalışmaları olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ORTODONTİ 2 İlgili alanda uzmanlığını veya doktorasını yapmış olmak.
PEDODONTİ 1 İlgili alanda uzmanlığını veya doktorasını yapmış olmak.
PERİODONTOLOJİ 2 İlgili alanda uzmanlığını veya doktorasını yapmış olmak.
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ 1 İlgili alanda uzmanlığını veya doktorasını yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KURUMLAR SOSYOLOJİSİ 1 Sosyoloji alanında Doçentlik unvanını almış olup, göç ve sağlık sosyolojisi alanlarında çalışmaları olmak.
MANTIK 1 Felsefe  alanında  Doçentlik  unvanını  almış  olup,  zihin  felsefesi  alanında  çalışmaları olmak.
ESKİ TÜRK EDEBİYATI 1 Klasik Türk Edebiyatı alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
YENİ TÜRK EDEBİYATI 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ 1 Cumhuriyet Tarihi alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
Üniversitemize    2547   Sayılı   Yükseköğretim   Kanunu’nun   ilgili   maddeleri  gereğince   aşağıda  ünvanı  ve  nitelikleri  belirtilen  kadrolara  öğretim  üyesi
alınacaktır.
1 Fiziki Coğrafya alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
DİL BİLİMİ 1 Dilbilimi alanında Doçentlik unvanını  almış olmak.
YAKINÇAĞ TARİHİ 1 Yakınçağ Tarihi alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ 1 Sosyoloji alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
UYGULAMALI SOSYOLOJİ 1 Siyaset   Sosyolojisi   alanında   doktorasını   yapmış   olup,   seçmen   davranışı   üzerine çalışmaları olmak.
İNGİLİZ DİL BİLİMİ 1 İngiliz Kültürü ve Edebiyatı anabilim dalında doktorasını yapmış olmak.
PROHİSTORYA VE ÖN ASYA ARKEOLOJİSİ 1 Prehistorya alanında doktorasını yapmış olmak.
YENİ TÜRK DİLİ 1 Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalında doktorasını yapmış olup, tarihi Azerbaycan Türkçesi metinleri üzerine çalışmış olmak ve Türkçenin ekleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 1 Sosyal  Bilimler  Eğitimi  (Coğrafya  Eğitimi  )  veya Beşeri  ve İktisadi  Coğrafya alanında
Doçentlik unvanını almış olmak.
TÜRKÇE EĞİTİMİ 1 Türkçe Eğitimi alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ 3 Sosyal  Bilimler  Eğitimi  (Türk  Dili  ve  Edebiyatı  Eğitimi),  Yeni  Türk  Edebiyatı,  Türk Halk  Bilimi  veya  Çağdaş  Türk  Lehçeleri  ve  Edebiyatları  alanlarının  birinde  Doçentlik unvanını almış olmak.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 1 Temel Eğitim (Okul Öncesi Eğitimi) alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
MÜZİK EĞİTİMİ 1 Temel Eğitim (Müzik Eğitimi) veya Müzik alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 1 Temel Eğitim (Fen Bilgisi Eğitimi) alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
KİMYA EĞİTİMİ 1 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (Kimya Eğitimi)  alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
EĞİTİMDE ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
1 Lisansüstü eğitimini ölçme ve değerlendirme alanında yapmış ve  bu alanda Doçentlik
unvanını almış olmak.
KİMYA EĞİTİMİ 1 Kimya  Eğitimi  veya  Kimya  anabilim  dalında  doktorasını  yapmış  olup,  Kimya  Eğitimi alanında çalışmaları olmak.
EĞİTİM  YÖNETİMİ 1 Eğitim  Yönetimi  veya  Eğitim  Yönetimi  Teftişi  Planlaması  ve  Ekonomisi  alanında doktorasını yapmış olmak.
EĞİTİM YÖNETİMİ 1 Eğitim Yönetimi alanında doktorasını yapmış olup, Alternatif Eğitim uygulamaları,
farklı ülkelerin eğitim sistemleri konularında çalışmaları olmak.
MÜZİK EĞİTİMİ 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Müzik Eğitimi anabilim dalında yapmış olup, halk müziği ve öğretim tasarımı üzerine çalışmaları olmak.
RESİM-İŞ EĞİTİMİ 1 Resim-İş Eğitimi anabilim dalında doktorasını yapmış olup, görsel sanatlar eğitiminde renk bilgisi üzerinde çalışmaları olmak.
MATEMATİK EĞİTİMİ 1 Eğitim   Fakültelerinin   Ortaöğretim   Matematik   Öğretmenliği   lisans   mezunu   olup, ortaöğretim  öğrencilerinin  başarısı  ile  ilgili  çalışmalar  yapmış  olmak  ve  Milli  Eğitim kurumlarında en az 10 (on) yıl alanında deneyimli olduğunu belgelemek.
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktorasını yapmış olup, makine öğrenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 1 Yüksek lisans ve doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olup, ilgili alanda çalışmaları olmak.
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında yapmış olup,
göç konusunda çalışmaları olmak.
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 1 İngiliz Dili Eğitimi ya da İngiliz Kültürü ve Edebiyatı  anabilim dalında doktorasını yapmış olup,  dil öğretimi alanında çalışmaları olmak.
ERCİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını İşletme alanında yapmış olup, iç kontrol sistemi ve muhasebecilik  mesleğiyle  ilgili  bilimsel  çalışmaları  olmak.  Belgelendirmek  kaydıyla Yükseköğretim  Kurumlarında  muhasebe  alanıyla  ilgili  en  az   5  (beş)   yıl  süreyle  ders verme deneyimine sahip olmak.
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 Matematik anabilim dalında doktorasını yapmış olup, Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ
SİYASİ TARİH 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak.
İKTİSAT POLİTİKASI 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını İktisat alanında yapmış olup, uzaktan çalışma yöntemleri, istihdam ve iş modelleri  alanında çalışmalar yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
YOĞUN MADDE FİZİĞİ 1 Fizik alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
UYGULAMALI MATEMATİK 1 Matematik alanında Doçentlik unvanını almış olup, periyodik çözümler ve otomorfik çözümler ile ilgili çalışmaları olmak.
MİKROBİYOLOJİ 1 Biyoloji alanında Doçentlik unvanını almış olup,  çevre mikrobiyolojisi konusunda çalışmaları olmak.
MOLEKÜLER BİYOKİMYA 1 Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Biyomühendislik anabilim dalında doktorasını
yapmış olup,  ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.
CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ 1 Matematik  anabiliim  dalında  doktorasını  yapmış  olup,  cebir  ve sayılar  teorisi  alanında
çalışmalar yapmış olmak.
GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1 İşletme  anabiliim  dalında  doktorasını  yapmış  olup,  bankacılık  ve  sigortacılık  alanında Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK 1 Parazitoloji  alanında  doktorasını  yapmış  olup,  Yükseköğretim  Kurumlarında  alanı  ile ilgili en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 1 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik lisans mezunu ve Turizm işletmeciliği alanında doktorasını yapmış olup, Yükseköğretim Kurumlarında alanı ile ilgili en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM 1 Plastik  sanatlar  alanında  Doçentlik  unvanını  almış  olup,   Figüratif  Türk  resmî  üzerine çalışmaları olmak.
GRAFİK 1 Grafik Tasarımı alanında Doçentlik unvanını almış olup, Yükseköğretim Kurumlarında temel sanat eğitimi ve görsel tasarım eğitimi alanında ders verme  deneyimine sahip olmak.
SAHNE TASARIMI 1 Fotoğraf alanında Doçentlik unvanını almış olup,  sahne fotoğrafçılığı ve post-modern
döneme ilişkin çalışmaları olmak.
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA 1 Sinema  alanında  yüksek  lisans  ve  doktorasını  yapmış  olup,  Film  üretim  sürecinde bulunmuş olmak ya da film üretmiş olmak.
RESİM 1 Resim, Resim İş Eğitimi, Heykel veya  Sanat ve Tasarım  alanlarının birinde doktora ya da sanatta yeterlik yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT POLİTİKASI 2 Makro İktisat alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA 1 Pazarlama alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
SİYASİ TARİH 1 Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
İSTATİSTİK 1 İstatistik alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
İKTİSAT POLİTİKASI 1 Lisans,  yüksek lisans ve doktorasını iktisat alanında yapmış olup, gelir eşitsizliği ve
petrol fiyatları konusunda çalışmaları olmak.
HUKUK BİLİMLERİ 1 Medeni Hukuk alanında doktora yapmış olmak.
HUKUK BİLİMLERİ 1 Hukuk Fakültesi mezunu olup, İdare Hukuku alanında doktorasını yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İSLAM MEZHEPLERİ 1 Temel   İslam  Bilimleri   alanında   Doçentlik   unvanını   almış   olup,   İslam  Mezhepleri alanında çalışmaları olmak.
DİN FELSEFESİ 1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında  Doçentlik unvanını almış olup, Din Felsefesi alanında
çalışmaları olmak.
DİN SOSYOLOJİSİ 1 Felsefe  ve  Din  Bilimleri  alanında  Doçentlik  unvanını  almış  olup,  Din  Sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.
İSLAM FELSEFESİ 1 Felsefe  ve  Din  Bilimleri  alanında   Doçentlik  unvanını  almış  olup,  İslam  Felsefesi
alanında çalışmaları olmak.
MANTIK 1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
ARAP DİLİ VE BELAGATI 1 Arap  Dili  ve  Belagatı  alanında  doktora  yapmış  ve  Temel  İslam  Bilimleri  alanında Doçentlik unvanını almış olup, Arap Dili ve Belagatı alanında çalışmaları olmak ve YDS Arapça, YÖKDİL Arapça veya denk sayılan sınavların birinde en az A seviyesinde belge sahibi olmak.
TEFSİR 1 Temel   İslam   Bilimleri   alanında   Doçentlik   unvanını   almış   olup,   Tefsir   alanında
çalışmaları olmak.
ARAP DİLİ VE BELAGATI 1 Temel İslam Bilimleri alanında doktorasını yapmış olup, Arap Dili ve Belagatı alanında çalışmaları  olmak  ve  YDS  Arapça,  YÖKDİL  Arapça  veya  denk  sayılan  sınavların birinde en az A seviyesinde belge sahibi olmak.
DİN SOSYOLOJİSİ 1 Yüksek   lisans   ve   Doktorasını   Din   Sosyolojisi   alanında   yapmış   olup,   kadınlar   ve muhafazakarlık   alanında   çalışması   olmak.   Yükseköğretim  Kurulu   tarafından  kabul edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavından  en  az  70  puan  veya  eşdeğerliği  kabul  edilen  bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
RESTORASYON 1 Mimarlık alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
PEYZAJ MİMARLIĞI 1 Peyzaj Mimarlığı alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRONİK 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği  alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
MİNEROLOJİ VE PETROGRAFİ 1 Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçentlik unvanını almış olup, Doğu Anadolu volkanizması ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 1 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
ÇEVRE TEKNOLOJİSİ 1 Çevre  Bilimleri  ve  Mühendisliği  alanında  Doçentlik  unvanını  almış  olup,  atık  suların arıtılması konusunda çalışmaları olmak.
GENEL JEOLOJİ 1 Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 1 Gıda Bilimleri ve Mühendisligi alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
ELEKTRONİK 1 Elektrik-Elektronik  Mühendisliği  anabilim  dalında  doktorasını  yapmış  olup,  elektronik devreler konusunda çalışmaları olmak.
ELEKTRİK MAKİNELERİ 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olup, panel, yakıt hücresi ve güç elektroniği konusunda çalışmalar yapmış olmak.
GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 1 Gıda Mühendisliği lisans mezunu olup, Gıda Mühendisliği anabilim dalında doktorasını yapmış  olmak.  Meyve  atıklarının  değerlendirilmesi  ve  nanoenkapsülasyon  teknolojisi üzerine çalışmaları olmak.
GENEL JEOLOJİ 1 Jeoloji  Mühendisliği  lisans  mezunu  olup,  Genel  Jeoloji  alanında  doktorasını  yapmış olmak. Devirsel stratigrafi veya karasal tortulların sedimantolojisi konularında çalışmalar yapmış  olmak.  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir
puan almış olmak.
CEVHER HAZIRLAMA 1 Maden veya Kimya Mühendisliği anabilim dalında doktorasını yapmış olup, membranlar üzerinde  çalışmaları  olmak.  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
MADEN İŞLEMESİ 1 Maden  Mühendisliği  anabilim  dalında  doktorasını  yapmış  olup,   maden  işletmelerinde şev stabilitesi üzerine çalışmış olmak.
KONSTRÜKSİYON VE İMALAT 1 Makine   Mühendisliği   alanında   lisans,   yüksek   lisans   ve   doktorasını   yapmış   olup, gözenekli biyokompozitler üzerine çalışmaları olmak.
MURADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ 1 Biyoteknoloji anabilim dalında doktorasını yapmış olup, su ürünleri ve deneysel hayvan araştırmaları konularında çalışma yapmış olmak.  Kamu Kurumlarında en az 3 (üç) yıl çalışma  deneyimine  sahip  ve  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
ÖZLAP MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET 1 Lisans,  yüksek  lisans  ve  doktorasını  İşletme  alanında  yapmış  olup,  denetim  kalitesi konusunda çalışması olmak.  İlgili alanda Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 (üç) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
BALIKÇILIK TEMEL BİLİMLERİ 1 Su Ürünleri  anabilim dalında doktorasını yapmış olup, akvaryum balıklarında fizyolojik, histolojik ve moleküler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
TURİZM FAKÜLTESİ
REKREASYON YÖNETİMİ 2 Turizm alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 1 Turizm  İşletmeciliği  anabilim  bilim  dalında  tezli  yüksek  lisans  ve  doktorasını  yapmış olup,   konaklama   işletmeleri   ile   ilgili   çalışmalar   yapmış   olmak.   Yükseköğretim Kurumlarında   en  az  5  (beş)  yıl  ders  verme  deneyimine  sahip  olmak.  Yükseköğretim Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavından  en  az  80  puan  veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI 1 Gastronomi veya Turizm İşletmeciliği alanlarının birinde doktora yapmış olup, menü analizi ve gastronomi alanında çalışmaları olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında gastronomi alanında uygulama derslerini vermiş olmak.
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI
TÜRK HALK OYUNLARI 1 Sahne Sanatları alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
VAN GÜVENLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ 1 Jeoloji Mühendisliği  anabilim dalında doktorasını yapmış olup, afet tehlike ve duyarlılık haritaları  konularında  çalışmaları  olmak.  Yükseköğretim  Kurumlarında  acil  durum  ve afet yönetimi alanında  en az 2 (iki) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
VAN MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olup, Yükseköğretim Kurumlarında alanı ile ilgili  en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine sahibi olmak.
VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEOKULU
ÇOCUK GELİŞİMİ 1 İlgili alanda ders verme deneyimine sahip olmak.
ECZANE HİZMETLERİ 1 Tıp Biyokimya veya Veteriner Biyokimya alanında Doçentlik unvanını almış olup, ratlarda bağırsak mikrobiyokimyası konusunda çalışma yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
ECZANE HİZMETLERİ 2 Tıp  Anatomi  veya  Veteriner  Anatomi  anabilim  dallarının  birinde  doktorasını  yapmış olup, omurga eğrilikleri üzerine bilimsel çalışmaları ve Yükseköğretim Kurumlarında  en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine sahibi olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNERLİK HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 1 Veteriner Fakültesi mezunu olup, Histoloji ve Embriyoloji alanında doktorasını yapmış olmak.
VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI 1 Veteriner Fakültesi mezunu olup, İç Hastalıkları alanında doktorasını yapmış olmak.
VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ 1 Veterinerlik Doğum ve  Jinekoloji alanında doktorasını yapmış olup,  ineklerde embro transferi ve dondurulması konusunda çalışmaları olmak.
YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
KÜRT DİLİ VE KÜLTÜRÜ 1 Kürt Dili ve Kültürü alanında doktorasını yapmış olup, Kürt şiir mecmuaları ve şerhleri konusunda çalışmaları olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
HAYVAN YETİŞTİRME 1 Zootekni alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
TARIM POLİTİKASI VE YAYIM 1 Tarım Ekonomisi alanında Doçentlik unvanını almış olup, tarım politikası ve yayım
alanında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ
SPOR HEKİMLİĞİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve Doçentlik unvanını almış olmak.
GÖĞÜS HASTALIKLARI 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve Doçentlik unvanını almış olmak.
RADYASYON ONKOLOJİSİ 1 Sağlık Fiziği alanında Doçentlik unvanını almış olup, prostat kanseri konusunda çalışma yapmış olmak.
TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ 1 Tıp Eğitimi ve Bilişimi anabilim dalında en az 3 (üç) yıl çalışma deneyimine sahip olmak.
GÖĞÜS HASTALIKLARI 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve Doçentlik unvanını almış olmak.
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve Doçentlik unvanını almış olmak.
ORTEPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve Doçentlik unvanını almış olmak.
HALK SAĞLIĞI 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve Doçentlik unvanını almış olmak.
İÇ HASTALIKLARI (HEMATOLOJİ) 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve Doçentlik unvanını almış olmak.
KARDİYOLOJİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve Doçentlik unvanını almış olmak.
PSİKİYATRİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve Doçentlik unvanını almış olmak.
RADYODİAGNOSTİK 4 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını ve Doçentlik unvanını almış olmak.
RADYODİAGNOSTİK 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını almış olmak.
ACİL TIP 2 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını almış olmak.
HALK SAĞLIĞI 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını almış olmak.
GÖĞÜS CERRAHİSİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını almış olmak.
GÖZ HASTALIKLARI 1 Tıp   Fakültesi   mezunu   olup,   ilgili   alanda   uzmanlığını   almış   ve   göz   bankacılığı sertifikasna sahip olmak. Retina ile ilgili çalışmaları olmak.
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını almış olmak.
PATOLOJİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını almış olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını almış olmak.
MİKROBİYOLOJİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını almış olmak.
İÇ HASTALIKLARI (GASTROENTEROLOJİ) 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, İç hastalıkları Gastroenteroloji Yan Dal uzmanı olmak.
NÜKLÜEER TIP 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını almış olmak.
ADLİ TIP 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını almış olmak.
AİLE HEKİMLİĞİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını almış olmak.
RADYASYON ONKOLOJİSİ 1 Radyasyon  Onkolojisi  alanında  uzmanlığını   veya  Nükleer  Fizik  alanında  doktorasını yapmış olup, klinik radyoterapi konusunda çalışma yapmış olmak ve ilgili alanda en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olmak.
ÇOCUK CERRAHİSİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda uzmanlığını almış olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.