Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınıyor. Son başvuru tarihi 8 Mart 2022 olarak duyurulan ilanda yer alan bilgiler şöyle;

T.C. VAŞİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ TÜRK UYRUKLU SÖZLEŞMELİ SEKRETER SINAVI DUYURUSU

ÖNEMLİ: Sınav, Washington, D.C. / Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır. 

T.C. Vaşington Büyükelçiliğinde münhal bulunan iki (2) sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. 

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:  

1.   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.   Sınav tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak,
3.   En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4.   Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5.   Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6.   Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak (Askerlik görevi ertelenmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
7.   Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
8.   Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,
9.   Bilgisayar kullanabilmek. 

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER: 

1. Özgeçmiş (CV) (Adayın adresi, telefon numarası ve e-posta adresine de özgeçmişte yer verilmelidir.),
2.  Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip adayların pasaport örneği ile işlem görmüş sayfaları (Kariyer Kapısı Platformu’na  tek bir belge halinde yüklenmesi gerekmektedir.),
3.  Nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslı veya onaylı sureti,
4. En son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (yurt dışındaki okullardan mezun olan adayların lise veya üniversite diplomalarından birine ilişkin Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı ya da Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgelerini, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılan başvuru sırasında “Ek Dosya” bölümündeki “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.),
5.  Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
6.  Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf, 
Sözkonusu belgelerden e-devlet sisteminden temin edilemeyenlerin aday tarafından Kariyer Kapısı Platformu’na yüklenmesi gerekmektedir.  

III) SINAV: 

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. 

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 23 Mart 2022 Çarşamba günü saat 10:00’da, Büyükelçiliğimizin 2525 Massachusetts Avenue NW, Washington, D.C. 2008 adresinde bulunan hizmet binasında yapılacaktır. 
Yazılı Sınav Konuları:  
Türkçeden İngilizceye çeviri (1 saat)
İngilizceden Türkçeye çeviri (1 saat)
Türkçe kompozisyon (1 saat)
Matematik (1 saat) 
B) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı  
Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 10:00’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir. 
Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi. 
Uygulamalı Sınav Konuları: Daktilo (Bilgisayar) sınavı 

IV) BAŞVURU TARİHİ: 

Başvurular 21 Şubat 2022 Pazartesi TSİ 10:00 ile 8 Mart 2022 Salı TSİ 23:59 arasında e-Devlet sistemi üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır. Adayların sınava katılabilmeleri için Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yukarıda belirtilen tarihler arasında yapacakları başvurunun yanı sıra, tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 8 Mart 2022 Salı günü mesai bitimine kadar T.C. Vaşington Büyükelçiliğine elden veya postayla ulaştırmış olmaları da gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir. Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için, başvuru işlemlerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden tamamlamaları ve aynı zamanda tüm başvuru belgelerini eksiksiz şekilde işbu duyuruda belirtilen süreler içinde T.C. Vaşington Büyükelçiliğine ulaştırmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, istihdam edilseler dahi görevlendirmeleri iptal edilecek ve varsa kendilerine ödenmiş olan ücretler yasal faizi ile tazmin edilecektir.

Adaylar, yazılı sınava katılıp katılamayacaklarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden teyit edebileceklerdir.  

V) SINAV YERİ: 

Yazılı Sınav: T.C. Vaşington Büyükelçiliği binası 
Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Vaşington Büyükelçiliği binası 
(Yazılı ya da sözlü sınav tarihinde veya sınav yerinde değişiklik yapılması halinde sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bilgi verilecektir.) 

Tel      : +1 (202) 612 67 00
E-mail : [email protected]

 

Detaylı bilgi ve ilana ulaşmak için tıklayınız.

Editör: Haber Merkezi