Yabancı çalışan ve kayıtdışılık

16.03.2020 10:00

Ülkemizde son yıllarda yabancı işçi çalıştırma oranı oldukça arttı. Özellikle Suriye ve diğer bölge ülkelerden değişik nedenlerden dolayı göç nedeniyle işsizlik ve kayıt dışılık olumsuz yönde etkileniyor. Burada önemli olan husus işverenlerin çalışma izni mevzuatına uygun işçi çalıştırmaları ve denetimlerin yetersiz kalması nedeniyle ülkemizin içinde bulunduğu işsizlikle mücadeleyi olumsuz yönde etkilediği görüyoruz.

Özellikle belirtmek isterim ki, kayıt dışı çalışma ile ilgili olarak sorumluluğu tamamen devlete yüklemek adil bir yaklaşım olmayacaktır. Birey olarak ,toplum olarak ta kayıt dışılıkla mücadelede ilgili kurumlarımıza destek vermek vatandaşlık görevimizdir.

Ülke ve Millet olarak nerede olursa olsun, kimden gelirse gelsin.Kim olursa olsun ,darda kalmış, zorda kalmış , din,dil,ırk,cinsiyet ayrımı gözetmeksizin elimizi uzatırız. Ekmeğimizi paylaşırız. Bunu yapmak için kimseden izin almayız, icazet almayız. Biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz.

Ancak yaşanan kontrolsüz göçler ne yazık ki bazı insan simsarlarının iştahını kabartmakta. Bu simsarlar, yardıma muhtaç bu insanları ya iç piyasada köle düzeni mantığı ile işçi statüsünde pazarlanmakta yada Avrupa hayali ile deniz sularında hayatları kaybetmelerine sebep olmakta.

Ülkemizin Göçmen politikası açık ve nettir. Ülkemize sığınanlar Devletimizin şefkatli kolları arasında sarıp sarmalanmaktadır.

Göçmen politikaları kapsamında Devletimiz üzerine düşen sorumluluğu zaten gerektiğinden fazlası ile yerine getirmektedir. Ülkemize göçmen olarak sığınan insanları kaçak olarak işyerlerinde çalıştırılması kayıt dışılığı tetiklediği gibi, kendi ülke insanımızın hakkının gasp edilmesine de yol açmaktadır.

Devletimiz Yabancı çalışanlara izin verirken ülke ekonomisine ve diğer teknolojik katkıları göz önünde bulundurarak gerekli kolaylıkları sağlamaktadır.

Ancak bazı İşverenlerimizin, ülkemizden temin edebilecekleri İnsan kaynağını daha fazla kazanç elde etmek uğruna göçmenler üzerinden sağlamaya çalışmaları, Ülkemizin istihdam yaratma kapasitesini olumsuz yönde etkilemekte ve kayıt dışı istihdamı tetiklemektedir.

Kayıt dışı istihdam ise, işverenlerimiz arasında ki rekabet gücünü kırmaktadır.

Yukarıda belirttiğim gibi denetim görevini sadece Devletin, ilgili kurumların yetkililerinden beklemek gerekmiyor. Düzensiz göçmenleri kayıt dışı çalıştıran, yada ülke içi kayıt dışı çalışmanın yapıldığı işyerlerini hiç çekinmeden ilgili kurumlarımıza ihbar etmek vatandaşlık görevimizdir.

Bu davranış Ülkemize sahip çıkmanın, kötü niyetli simsarların ve bu İnsanlar üzerinden hakkı olmadığı halde daha fazla kazanç elde etme hevesinde olanların önüne geçmedir.

Ülkemizin İşsizlikle mücadelesine, kayıt dışılıkla mücadelesine katkı sunmak, her bireyin sorumluluğudur. Bu Ülke bizlere Atalarımızdan bu mücadelelerin sonrası miras kaldı. Bizde yarınlarımıza bu mirası aldığımız gibi teslim edebilmek için bugünden itibaren silkinip kendimize gelmeliyiz.