Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi’ne “ivedi” bir talep gönderdi.

Şahin, talep metninde “HDP’nin terör örgütü ile organik bağı dava sürecinde de devam ediyor. Hazine yardımı bulunan hesaplarına ivedilikle bloke konulsun” dedi.
HaberTürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin o belgede talebinin gerekçesini şu sözlerle özetledi:

"TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İRTİBAT DEVAM EDİYOR"
"7 Haziran 2021 tarihli iddianamemiz ve 29 Kasım 2021 tarihli esas hakkındaki görüşümüzde ayrıntılarıyla açıklanan ve davalı partinin terör örgütü ile organik bağını gösteren eylem ve söylemlerine devam ettiği anlaşılmakla, sadece partinin ihtiyaçları veya parti çalışmalarında kullanılmak gayesiyle verilen devlet yardımlarının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanılmasının engellenmesi bakımından bu yardımların geri alınmasındaki olası güçlükler gözetilerek, devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesini yeniden talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

"İVEDİLİKLE BLOKE KONULSUN"
Davalı parti ile ilgili açılan davada delillerin toplandığı ve karar aşamasına geldiği de gözetilerek; davalı parti hakkında kapatma kararı veya devlet yardımından yoksun bırakılma kararı verilmesi halinde ödenen ya da ödenecek devlet yardımının harcanma ihtimali nazara alınarak; talebimizin ivedilikle görüşülüp, devlet yardımının bulunduğu banka hesabına dava süresince tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi kamu adına arz ve talep olunur.”