Yeni torba yasada neler yer var? Ve neler yer olmalı

17.02.2020 10:00

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme için Hükümet harekete geçti. Yeni hazırlanan teklifte yer alması beklenen bazı düzenlemeler kamuoyuna yansımış oldu. Ancak Saha dan gelen sesi de köşemizden değerli siyasetçilerimize duyuralım.

Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelecek olan Torba yasa içerisinde köşemizi ilgilendiren boyutu ile  düzenlemenin detaylarını açıklayacağız.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, bireysel emeklilik sistemine dövizle katılabilecek. Bu kişiler için açılan hesaplarda da, bireysel emeklilikteki devlet katkıları geçerli olabilecek.

Cumhurbaşkanı dövizle yapılan katkı payı ödemelerini yüzde 10’a kadar indirmeye yetkili olacak. Ayrıca yurt dışı borçlanması kapsamında aylık alan kişilerin, kısa süreli işlerde çalışmaları halinde aylıklarının kesilmemesi için düzenleme yapılacak.

2020 yılı için uygulanacak olan asgari ücret desteği de yasa hükmü haline geliyor. Buna göre, asgari ücretliler için günlük 2.5 TL, aylık 75 TL işverene destek verilecek.

 Yurtdışında Yaşayan Dövizle Bes İmkanı

Teklifte yer alması beklenen hükümlere göre, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, bireysel emeklilik sistemine dövizle katılabilecek. Bu kişiler için açılan hesaplarda da, bireysel emeklilikteki devlet katkıları geçerli olabilecek. Cumhurbaşkanı dövizle yapılan katkı payı ödemelerini yüzde 10’a kadar indirmeye yetkili olacak. Ayrıca yurtdışı borçlanması kapsamında aylık alan kişilerin, kısa süreli işlerde çalışmaları halinde aylıklarının kesilmemesi için düzenleme yapılacak.

 İşverene Asgari Ücret Desteği

2020 yılı için uygulanacak olan asgari ücret desteği de yasa hükmü haline geliyor. Buna göre, asgari ücretliler için günlük 2.5 TL, aylık 75 TL işverene destek verilecek. Toplu sözleşmelerde ise asgari ücretin iki katına kadar olan ücretler için destek verilecek. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde ise, mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması düzenlemesinin süresi uzatılacak. Buna göre, söz konusu bedeller, 2021 yılı sonuna kadar İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak. Madde, 2019 yılı sonundan itibaren uygulamaya girmiş kabul edilecek.

 Sahadan Gelen Ses

Çalışma hayatında en temel sorunlarımızın başında işsizlik geliyor. İşsizlikle mücadelede istihdama yönelik önemli çalışmalar yapılıyor. Ancak Üretime dayalı istihdamı tam manası ile yakalayamadığımız için ,zaman zaman daralan ekonomi içinde Orta ve Küçük ölçekli işletmelere nefes aldırıcı hamlelerin yapılması yerinde olacaktır.

Nefes aldıracak en önemli hamlenin, SGK prim Borçları ve Vergi borçlarının yeniden yapılandırmasına yönelik olacaktır.

Ekonomi Yönetimimizin geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada Yapılandırmanın hakkaniyet ölçülerine uyup uymadığının değerlendirildiği yönünde olmuştu.

Yapılandırmalar da borçların silinmediği gecikme faizlerine düzenleme yapıldığı ve uzun vade de  ödeme imkanı sağlandığı için ödeme güçlüğü çeken işverenlere kolaylık sağlanması ve aynı zaman da İstihdama yönelik teşviklerden yararlanmanın yolunun açılması ile birlikte maliyetleri düşürme ve yeni istihdam yaratma olanağı doğuracaktır.