AYM, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında verilen ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle yapılan ikinci başvuru sonucunda bir kez daha ihlal kararı vermişti. Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın bireysel başvuru hakkı, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmesine ilişkin kararın gerekçesini açıklamıştı.

YEREL MAHKEME KARARI DEĞERLENDİRDİ

Anayasa Mahkemesince verilen bireysel başvuruya konu ikinci ihlal kararı, yerel mahkemece değerlendirdi. İhlal kararının, Yargıtay ilgili Ceza Dairesince verilen tahliye talebinin reddi kararına ilişkin olduğunu bildiren heyet, dosyanın ilgili Yargıtay Ceza Dairesi önünde bulunduğu sırada Atalay'ın milletvekili seçildiğini hatırlattı.

TEKRARDAN YARGITAY'A GÖNDERİLDİ

Heyet, bireysel başvuruya konu ihlalin Yargıtay kararından kaynaklandığı, ayrıca bireysel başvuru yapıldıktan sonra ilgili Ceza Dairesince dosyanın esastan incelendiği ve karara bağlandığını belirtti. Oluşan yeni hukuki durum karşısında Yargıtay 3. Ceza Dairesince yeni bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğuna hükmeden heyet, dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesine ulaştırılmak üzere oy birliğiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

Editör: Bilge Güler