Yerel medyaya nefes

14.05.2020 10:00

Bakmayın siz “ulusal medya” dedikleri şaşaalı yazılı ve görüntülü basına…

Basının gerçek kralı “yerel basın”dır…

Ülkenin en ücra köşesindeki ilçe ve illerde iş görür, halkla haşır neşir olurlar…

Yöre insanı kendini orada bulur, takip etmekten zevk alır, destek olur.

*

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir Bey, yerel basınla ilgili bir soru önergesi verince dikkatler üzerine çevrildi…

Özdemir, “yerel medyanın son yıllarda artan sorunlarının Kovid-19 salgını sonrasında daha da sıkıntılı bir hal almaya başladığına” dikkat çekiyor.

Mahallî ya da yerel basın başlı başına Anadolu’da bir sektördür ve ayrı bir istihdam kaynağıdır…

Ulusal basın denen sektörün de kaynağıdır…

Günlük, haftalık gazeteler, yerel televizyon kanalları bin bir meşakkat ve kıt imkânlarla yayın yapar.

Ya kendi matbaalarında basar ya da bir matbaada bastırırlar gazetelerini. Her şey paradır bu devirde.

Ofset, işi kolaylaştırmış ama pahalandırmıştır.

Ahım şahım reklam da bulamazlar. Bölgenin dinamiği olan şirket ve insanlar çok cüzi rakamlara reklam ve ilan verir, abone sayıları da kısıtlıdır.

Ama resmi ilan alabilmek için yazı işleri müdürü, muhabir çalıştırır, sigorta ve vergilerini de tam yatırırlar…

Yerel gazetelerin resmi ilan pastasına göz dikmişlerdi bir ara…

Yerel basının tek kaynağını da emmeye niyetlenmişlerdi…

*

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, “Kovid-19 ile ilgili olarak hükümet tarafından açıklanan tedbirler içerisinde; yerel medya kuruluşlarına yönelik bir düzenlemenin bulunmadığını, zor durumda olan ve sektör çapında binlerce kişiye istihdam yaratılmasına vesile olan, görsel yahut yazılı olarak faaliyet gösteren yerel medyaya acilen destek verilmesi ve bu kuruluşların en azından nefes almalarının sağlanması gerektiğini” belirtiyor.

Yerel medya sektöründeki firma ve şirketlerin KOBİ kapsamına alınarak Kredi Garanti Fonu veya KOSGEB kredi ve desteklerinden yararlandırılması için bazı tekliflerde bulunan Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a şu soruları yöneltti:

Yerel medyadaki şirketlerin, reklam ve basın-ilan faturalarından alınan KDV oranının ve kesinti yapılan Basın İlan Kurumu payının düşürülmesi sağlanabilir mi?

Yerel medya kuruluşlarından, telif bedelleri başta olmak üzere RTÜK payı ile frekans bedellerinin bir süreliğine alınmaması mümkün müdür?

TÜRKSAT uydu bedeli ödemelerinin bir süreliğine ertelenmesi veya indirim yapılması ve kamu spot yayınlarının ücretlendirilmesi suretiyle TÜRKSAT ve RTÜK’le mahsuplaşması sağlanabilir mi?

MHP’li İsmail Özdemir, “Gazete basımında kullanılan kâğıt, kalıp ve mürekkep gibi ithal malzeme maliyetlerinin kur artışlarından etkilenmemesi için geçici süreliğine gümrük vergilerinin kaldırılmasını, belediye meclisi ve encümeni ile il genel meclisi ve hizmet birliklerinin karar ve duyurularının resmî ilan olarak her şehirdeki yerel gazetelerde yayımlanmasının zorunlu hale getirilmesini, basın çalışanlarına ve işsiz kalanlara Basın İlan Kurumu vasıtasıyla maaş desteği verilmesi ve tüm medya çalışanlarına bir yıllık maaşlarının yarısı kadar, isteğe bağlı olarak, uzun vadeli faizsiz kredi desteği verilmesini” de teklif etti.

İstiklal Harbi’nde önemli rol oynayan yerel basının desteklenmesi şarttır.

Yerel basın halkın gözü kulağı, ülkenin sesidir!