ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan şu şekilde;

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. AYDEK ölçütlerinin son haline https://aydek.yildiz.edu.tr/ContentFiles/YTU%20AYDEK%202021.pdf linkinden ulaşılabilmektedir. İlgili kadro başvuru süreçleri https://aydek.yildiz.edu.tr/ web sitesi üzerinden yürütülecektir. Yıldız Teknik Üniversitesi personeli olan başvuru sahipleri belirtilen web sitesine giriş için mevcut EBYS kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabileceklerdir. Yıldız Teknik Üniversitesi personeli olmayan ve ilan edilen ilgili kadrolara başvurmak isteyenler https://aydek.yildiz.edu.tr/Home/OnBasvuru adresinden şifre talep formu ile TC kimlik numarası, ad ve soyadı bilgilerini belirterek geçici kullanıcı adı ve şifre edinme başvurusunu çevrimiçi olarak gerçekleştirebileceklerdir. Başvurunun komisyon ve jüri değerlendirme aşamaları tamamlandıktan sonra AYDEK şartlarının sağlandığını/sağlamadığını gösteren AYDEK Sonuç Belgesi ilgili Fakülte Sekreterliğinden alınabilir.


Kadro Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli: Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Adaylar başvurularını;

“YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYDEK VE KADRO DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU VE HAK SAHİPLİĞİ BEYANI” belgesinin imzalanmış ve paraflanmış bir nüshası ile ilgili Fakülte Sekreterliğine, başvuru süresi içinde şahsen/posta yoluyla iletmelidir. Belirtilen sistem üzerinden tamamlanmayan ve ilgili formu teslim edilmemiş olan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler
nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

NOT 1: Yabancı ülkelerden alınan diploma/unvanların Yükseköğretim Kurulu veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2: İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.


Süreçle ilgili yardım ve destek için: [email protected]
 

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM / ANASANAT DALI PROFESÖR DOÇENT DR.ÖĞRETİM ÜYESİ AÇIKLAMA
EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL
BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 1 Lisans  ve  lisansüstü  eğitimlerini  ve  doçentlik  unvanını  Sosyal Bilgiler  Eğitimi  alanında  almış  olup  Cumhuriyet  Öncesi  ve Sonrası Vatandaşlık Eğitimi alanında çalışmaları bulunmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ 1 Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Sınıf Eğitimi alanında almış olup İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında çalışmaları bulunmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ
BÖLÜMÜ
TÜRKÇE EĞİTİMİ 1 Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Türkçe Eğitimi alanında almış olup    Yabancılara    Türkçe    Öğretimi    alanında    çalışmaları bulunmak.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 1* Doçentliğini  Bilgisayar  Bilimleri  ve  Mühendisliği  bilim  alanında almış  olup  ağırlıklı  olarak "Görüntü  İşleme"  ve  "Yapay  Zeka" alanlarında çalışmaları olmak.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ 1* Doktora   derecesini   ve   doçentliğini   Elektronik-Haberleşme Mühendisliği  alanında  almış  olup,  "Yapay  Öğrenme",  "Yapay Zeka" ve "Sanal Gerçeklik" alanlarında çalışmaları olmak.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 1* Lisans  ve  lisansüstü  derecelerini  Elektrik  Mühendisliği  bilim alanında almış olup, "Akıllı Elektrik Şebekeleri" ve "Yenilenebilir Enerji Sistemleri" alanlarında çalışmaları olmak.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 1* Doçentliğini  Bilgisayar  Bilimleri  ve  Mühendisliği  bilim  alanında almış olup "Büyük Veri" ve "Yapay Zeka" alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK İSTATİSTİK 1* Doktora derecesini ve doçentliğini İstatistik alanından almış olup Teorik İstatistik ve Yapay Zeka alanında çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK FİZİK 1* Doçentliğini Fizik bilim alanından almış olup bilimsel çalışmaları ağırlıklı olarak "Hızlandırıcı Dedektör Fiziği" ve "Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği" alanlarında olmak .
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MATEMATİK 1* Doktorasını Lorentzian Kinematik alanında yapmış olup ağırlıklı olarak Geometri ve Yüzeyler Teorisi alanında bilimsel çalışmaları olmak .
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA KİMYA 1 Lisans derecesini  Kimya,  doktora  derecesini  Anorganik  Kimya programından almış olup "Nanomalzemeler" ve "Katalizörler ve Katalitik Tepkimeler" alanlarında çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI FRANSIZCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK 1 Yüksek lisans derecesini İngilizce Mütercim ve Tercümanlık/Çeviribilim veya Dilbilim (İngilizce)  alanında, Doktora derecesini Çeviribilim veya Dilbilim (İngilizce) alanında almış olmak ve Çeviri(bilim) alanında çalışması bulunmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. İKTİSAT İKTİSAT 1* İktisat   alanında   doktora   yapmış   olup,   Para   Politikası   ve Konjonktür Dalgalanmaları alanında çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. İŞLETME İŞLETME 1 Doçentlik  unvanını  Yönetim  ve  Strateji  alanında  almış  olup Örgütsel  Davranış,  Etik  ve  İşletme  Tarihi  alanında  çalışmaları olmak.
İNŞAAT FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1* "Su ve Atıksu Arıtımı" ile "Hava Kirliliği ve Kontrolü" alanlarında çalışmaları olmak.
İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 1* Kıyı  Bilimleri  ve  Mühendisliği  alanında,  ağırlıklı  olarak Kohezif Katı Madde Taşınımı konularında çalışmaları olmak.
İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1* Lisansını   Harita   Mühendisliği,   doktora   çalışmasını   Jeodezi alanında  tamamlamış  olup  ağırlıklı  olarak  Deprem  ve  Jeodezi konularında bilimsel çalışmaları olmak.
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 1* Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olup bilimsel çalışmaları ağırlıklı olarak “Gıda Kimyası”, “Gıda Bilimi” ve “Spektroskopi” alanlarında olmak.
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 1 Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Gıda Mühendisliği’nde yapmış olup bilimsel  çalışmaları ağırlıklı  olarak “Temel  İşlemler”,  “Yağ Teknolojisi” ve “Kütle Transferi” alanlarında olmak.
MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 1* Makine   Mühedisliği   alanında   doktora   derecesi   ve   Makine Mühendisliği  bilim  alanından  doçentlik  unvanına  sahip  olmak; "Katı Cisimler Mekaniği" konusunda çalışmaları olmak.
MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 1 Makine  Mühendisliği  alanında  lisans,  yükseklisans  ve  doktora derecelerine  ve  Makine  Mühendisliği  bilim  alanından  doçentlik unvanına sahip olmak; "Termodinamik" ile "Yenilenebilir Enerji Sistemleri" konularında çalışmaları olmak.
MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 1 Makine  Mühendisliği  alanında  lisans,  yükseklisans  ve  doktora derecelerine sahip olmak ve "Malzeme Tasarım ve Davranışları" ile "Kompozit Malzemeler" konularında çalışmaları olmak.
MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 1* Lisans,    yüksek    lisans    ve    doktora    derecelerini    Makine Mühendisliği alanında almış olmak; "Makine Teorisi ve Dinamiği" ile "Mekanik Titreşimler ve Gürültü" alanında çalışmaları olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK MİMARLIK 1 Lisans  derecesini  Mimarlık  ve  doktora  çalışmasını  Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/Sistemleri alanında yapmış olup bu alanda  ve  Taşıyıcı  Sistem  Tasarımı  konularında  akademik çalışmaları olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 1 Doçentlik unvanını Şehir ve Bölge Planlama alanında almış olup, Bölge Planlama ve Ulaşım Planlaması konularında bilimsel ve akademik çalışmaları olmak.
SANAT VE TASARIM
FAKÜLTESİ
SANAT FOTOĞRAF VE VİDEO
ANASANAT DALI
1 Doçentliğini  Güzel  Sanatlar  Plastik  Sanatlar  alanından  almış olup Çağdaş Sanat alanında çalışmaları olmak.
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ SANAT SANAT YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 1 Sanat  ve  Tasarım  alanında  doktorasını  yapmış  olup,  Sanat Yönetimi ve Sanal Gerçeklik alanında çalışmaları olmak.


(*) : 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. (İlgili yönetmeliğin son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.)
 

Detaylar için tıklayınız.