YÖK Başkanı açıkladı: Uzaktan Eğitim 23 Mart'ta başlıyor

YÖK Başkanı Yekta Saraç: Yeni koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verdiğimiz yükseköğretime 23 Mart Pazartesi günü dijital imkânlar ve uzaktan öğretim ile devam edilecek.

YÖK Başkanı açıkladı: Uzaktan Eğitim 23 Mart'ta başlıyor
20.03.2020 15:52

Yükseköğretim kurumlarında, uzaktan eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan altyapı ve eksikler konusunda daha önce deneyen üniversiteler ile iş birliği içinde çözüm bulunup, altyapı imkanlarından yararlanılabilecek.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) 23 Mart itibarıyla başlayacak uzaktan eğitim sürecinin detaylarına ilişkin rektörlüklere yazı gönderildi. Yazıda, koronavirüs dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan, sağlıklı yürütülebilmesi için 18 Mart'taki Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı'nda bazı kararlar alındığı hatırlatıldı.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarınca her düzeydeki programlarda yer alan derslerin teorik kısımları, gerekli altyapı ve yetkinlik varsa uzaktan öğretimle yürütülebilecek. Derslerin uygulamalı kısımları için de belirlenen uygun zamanda her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak, eğitim verilebilecek.

Ayrıca yükseköğretim kurumları, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla örgün eğitim yerine ikame edilmek üzere yapılacak uzaktan öğretim faaliyetlerinde, program çeşitlilikleri ve altyapı imkanlarına göre, yetkili kurullarının kararıyla örgün eğitimde ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeylerde yürüttükleri eğitim ve öğretim faaliyetlerini, niteliği göz önünde tutarak alacakları tedbir ve düzenlemelerle sürdürebilecek. Yükseköğretim kurumları, örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde eş zamanlı ya da eş zaman olmadan uzaktan eğitim yöntemlerini kullanabilecek.

AÇIKLANABİLİR VE DENETLENEBİLİR İLKELER

Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak, yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen 'hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler' doğrultusunda yürütülecek. Bu kararlar, halen yürürlükte olan 'Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar' kapsamında, Yükseköğretim Kurulu'ndan gerekli izin alınarak açılmış ve yürütülen 'Uzaktan Eğitim Programları'nın yüz yüze eğitim kısımları' için de geçerli olacak.

Söz konusu usul ve esasların bu kararlara aykırı hükümleri, koronavirüsle mücadele süresince uygulanmayacak. Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak, salgın sonrasında yaz öğretimi uygulanabilecek.

ENGELLİLERİN DURUMLARI DİKKATE ALINACAK

Yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları, uzaktan öğretimle ilgili her türlü tedbir ve uygulamalarında, engelli öğrencilerin engel durumunu mümkün olduğunca dikkate alacak. Bu süreçte dijital ortamda uzaktan öğretim yapma ve içerik hazırlama konusunda karşılaşılabilecek zorluklar dikkate alınarak, YÖK'ün koordinasyonunda, bu konuda eğitim almak isteyen öğretim elemanlarına Anadolu Üniversitesi tarafından çevrim içi olarak 'Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme' dersi verilebilecek. Yükseköğretim kurumları, uzaktan öğretim faaliyetleri için ihtiyaç duydukları altyapı ve diğer eksiklikleri konusunda uzaktan eğitim deneyimi olan üniversitelerle iş birliği içinde çözüm bulabilecekleri gibi birbirlerinin altyapı imkanlarından da yararlanabilecek.

SİSTEMİ OLMAYAN ÜNİVERSİTELERE DESTEK

'Öğrenme Yönetim Sistemi' bulunmayan ya da yetersiz olan üniversitelere, talep etmeleri halinde Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversiteleri tarafından da destek sağlanacak. Lisans üstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları, rektörlüklerce gerekli altyapının oluşturulması ve sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma koşulunu sağlaması kaydıyla dijital ortamda da yapılabilecek.

Yorumlar