ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Elemanı” alınacaktır.

ilan şu şekilde;

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:


Başvuru Tarihi : 30.01.2023
Son Başvuru Tarihi : 14.02.2023
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Elemanı” alınacaktır.
Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen
veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe. (Dilekçede başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir)
2 - YÖK Formatlı Özgeçmiş ve Yayın listesi
3 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
4 - Nüfus cüzdanı örneği / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5 - Adli Sicil Belgesi
6 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora ve doçentlik belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması
gerekir.
7- Yabancı Dil Belgesi
8- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan veya e- Devletten alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü
9 - Tüm başvuru evrakları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör için 1 adet dosya 6 adet CD veya Flash bellek, Doçent için 1 adet dosya 4 adet CD veya Flash bellek, Doktor
Öğretim Üyesi için 1 adet dosya 4 adet CD veya flash bellek
10 - Aday tarafından doldurulacak Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma puanlama tablosu http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/kurumsal/mevzuat
11- Tecrübe Belgesi (resmi veya özel kurumlardan alınmış ilanda aranılan tecrübe ve süreyi taşıdığına dair belgeyi meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte teslim
edilecektir.)
12 - Adayların https://orcid.org/ adresinden giriş yaparak bir tanımlayıcı no almaları (16 digit ORCİD identifier )ve belgelendirmeleri
13 - Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir.
(Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
14 - İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Başvurdukları bölüm programı belirten dilekçe. (Dilekçede başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir)
2 - YÖK Formatlı Özgeçmiş
3 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)
4 - Nüfus cüzdanı örneği / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5 - Adli Sicil Belgesi
6 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
7- Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES sınavlarından birinden en az 70,00 (yetmiş)
alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
8 - Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.
9 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
10- Tecrübe Belgesi (resmi veya özel kurumlardan alınmış ilanda aranılan tecrübe ve süreyi taşıdığına dair belgeyi meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte teslim
edilecektir.)
11 - Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
12 - Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden
Üniversitemiz sorumlu değildir.)
13 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
14 - İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Öğretim Görevlisi alım ilanımız için;
Ön Değerlendirme Tarihi : 15.02.2023
Sınav Tarihi : 17.02.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 20.02.2023

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM
/BİLİM DALI/ PROGRAM
UNVANI ALINACAK KİŞİ
SAYISI
BAŞVURU KOŞULLARI
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Doç. Dr. 1 Moleküler Biyoloji ve Genetik Dalında Doktora yapmış olmak. Doçentliğini Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalında almış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85
ve üzeri puana sahip olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Acil Tıp Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Acil Tıp Ana Bilim Dalı alanından almış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip
olmak.
Tıp
Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Beyin ve Sinir
Cerrahisi
Dr. Öğr.
Üyesi
1 Uzmanlığını Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim
Dalı alanından almış olmak.
Tıp
Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Doç. Dr. 1 Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve
Doğum
Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doç. Dr. 1 Doçentliği Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Prof. Dr. 1 Doçentliğini Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri
puana sahip olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doç. Dr. 1 Doçentliğini Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri
puana sahip olmak.
Tıp
Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Tıbbi Patoloji Dr. Öğr.
Üyesi
1 Uzmanlığını Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı
alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof. Dr. 1 Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı alanından almış olmak. Yan dal uzmanlığını Neonatoloji alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doç. Dr. 1 Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı alanından almış olmak. Doçentliğini Çocuk Hematoloji / Onkoloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Prof. Dr. 1 Doçentliğini Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Prof. Dr. 1 Doçentliğini Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Kardiyoloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Nöroloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Radyoloji Prof. Dr. 1 Doçentliğini Radyoloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp
Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Radyoloji Dr. Öğr.
Üyesi
1 Uzmanlığını Radyoloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Dr. Öğr. Üyesi 2 Uzmanlığını Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı alanından almış ve /veya Tıp Doktoru olup, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalında doktora
yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Prof. Dr. 1 Hemşirelik/ Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Uluslararası ve Ulusal yayınlar yapmış
olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doç. Dr. 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Uluslararası ve Ulusal yayınlar yapmış
olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi 1 Hemşirelik / İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak. İç Hastalıkları Hemşireliği alanında Uluslararası ve Ulusal
yayınlar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi 1 Hemşirelik / Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak, Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Uluslararası ve Ulusal
yayınlar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi 1 Hemşirelik / Hemşirelik Esasları alanında doktora derecesine sahip olmak, Hemşirelik Esasları alanında Uluslararası ve Ulusal
yayınlar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Prof. Dr. 1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu ve Beslenme ve Diyetetik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Yurtdışı Deneyimine
sahip olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktora yapıyor olmak. Paralimpik Sporcularla ilgili
çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Doç. Dr. 1

Kimya Öğretmenliği Lisans Mezunu olmak, yüksek lisans ve doktorasını kimya alanında yapmış olmak. Doçentliği kimya alanından almış olmak. Bir Yükseköğretim Kurumunda en az 3 (üç) yıl lisans ve ön lisans düzeyinde ders
vermiş olmak. Yabancı dilde ders vermiş olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.