Duygu ve düşüncelerin bir düzene bağlı kalınarak, etkileyici dil kullanılıp mısralara aktarılmasına şiir adı verilir. Edebiyat denildiği zaman, çeşitler arasında en eski olan şiirler hem yazan hem de okuyanları farklı şekillerde etkiler. En etkileyici şiir türleri arasında yurt sevgisi ile ilgili şiir çeşitleri yer alır.

Aaaa-10

Yurt Sevgisi ile İlgili Şiirler

En güzel yurt şiirleri, içerisinde duygu ve yiğitlik barındıran şiir türü olarak bilinir. Yurt sevgisi ile ilgili şiirlerden bazıları şunlardır;

Bu Vatan Kimin?

Bu vatan toprağının kara bağrında

Sıra dağlar gibi duranlarındır

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir

Tutuşup kül olan ocaklarından

Şahlanıp köpüren ırmaklarından

Hudutlarda gaza bayraklarından

Alnına ışıklar vuranlarındır

Ardına bakmadan yollara düşen

Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan

Huduttan hududa yol bulup koşan

Cepheden cepheyi soranlarındır

İleri atılıp sellercesine

Göğsünden vurulup tam ercesine

Bir gül bahçesine girercesine

Şu kara toprağa girenlerindir.

Tarihin dilinden düşmez bu destan

Nehirler gazidir, dağlar kahraman

Her taşı yakut oln bu vatan

Can verme sırrına erenlerindir

Gökyay’ım ne yazsan ziyade değil

Bu sevgi bir kuru ifade değil

Sencileyin hasmı rüyada değil

Topun namlusundan görenlerindir

Şiirde vatan sevgisi ve milli ruhun ne kadar yüce olduğu anlatılır. Bunun yanında vatan uğrunda fedakarlık yapmış olan kahramanlar ve şehitler ile ilgili övgüler de yer alır. Şair burada vatanın her karış toprağının kıymetini vurgularken bunun yanında bu topraklar için ömrünü adayan yiğitlerden de örnekler göstermiştir. Bu şiirde vatan sevgisinin yalnızca sözde değil fiili olarak da kendini göstermesi gerektiği vurgulanmıştır. Şairin vatanına olan derin sevgisi ve bağlılığı dizelerinde yansıtılır. Şiiri okuyan kişiler bu duyguyu iyi bir şekilde hisseder.

Yurt Sevgisi ile İlgili Kısa Şiirler

İstenen duyguyu kişiye geçirmek için şiirlerin uzun olması şartı elbette yok. Bazen kısa bir şiirle anlatılmak istenen herşey net bir şekilde ifade edilebilir. Yurt sevgisi ile ilgili şiir türleri arasında Yurt Sevgisi şiiri en çok sevilenlerden biridir.

Yurt Sevgisi

Dört tarafın başka

Emsalin yoktur yurdum

Ankara, Konya

En güzel de İstanbul

Her yerin cennet yurdum

Seni daima koruyacağım

Dünyalara değişmem senin

Bir karış toprağına

Denizli’de Pamukkale

Bodrum çeker en çok turisti

İstanbul’a ne demeli

Avrupa başkenti

Şiirde Türkiye’nin farklı yörelerine atıfta bulunulmuştur. Bunun yanında ülkenin çeşitliliği ve güzelliğinden bahsedilmiştir. Türkiye’nin pek çok bölgesinde bulunan benzersiz güzellikler övülmüştür. Konya’nın, Ankara’nın güzelliklerinden bahsedilmiştir. Denizli’de doğal güzelliği ile ünlü olan Pamukkale’den ve Bodrum’un turistik cazibesinden bahsedilmiştir. Bu şiirde şairin Türkiye’nin her karış toprağını değerli gördüğü anlaşılır. Bunun yanında bu toprakları her zaman koruyacağının da sözünü vermektedir.

Yaşayacak Cumhuriyet

Kanlarımızla kurduk, koruyacağız elbet.

Bu vatan Ata’mızdan emanet

Seni yüceltecek bu millet

Bayrağımız ay-yıldız, ülkümüz Cumhuriyet

Vatanımız canımız, sevdamızdır hürriyet

En kutsal dileğimiz vatan için şahadet

Sınırlarında bitmeyecek bu nöbet

Örfümüz, adetimiz, tutkumuz Cumhuriyet

Bu şiirde vatan sevgisi ve Cumhuriyetin öneminden bahsediliyor. Şair, Cumhuriyet kurulurken dökülen kanların hatırasını yaşatmanın sözünü veriyor. Vatanın Atatürk’ün emaneti olduğunu ve bu emanetin korunması gerektiğinden bahsediyor. Milletin vatanı yücelteceği vurgulanıyor. Bunun yanında hürriyetin sevgi ve sadakatle korunması gereken en değerli varlık olduğunu ifade ediyor.

Yurt Sevgisi ile İlgili Güzel Şiirler

İnsanın üstünde yaşamını sürdürdüğü toprak parçası onun namusudur ve ömrünün sonuna kadar korumalıdır. Her ülkede bu farklılık gösterse de Türk toplumunda vatan olarak adlandırılan bu topraklar için, geçmişten bugüne kadar milyonlarca şehit düşmüştür. Bu nedenle atalarımızın canlarıyla savunmaktan tereddüt etmediği ve bize bırakmak için şehit düştüğü vatanımızı en az onlar kadar koruyup, her koşulda savunmalıyız. Bu vesileyle yazımız içerisinde yurt sevgisi ile ilgili şiir yazmak şart olmuştur. Birçok ünlü şair vatanın ne demek olduğunu ve ağlatan kahramanlık hikayelerini zamanında öyle güzel anlatmışlar ki insanlar dinlerken kendini tutamaz.

Bayrak

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü

Işık ışık, dalga dalga bayrağım

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım

Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım

Dalgalandığın yerde ne korku ne keder

Gölgende bana da bana da yer ver

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar

Yurdaa ay yıldızın ışığı yeter

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık

Dağlardan çöllere düştüğümüz gün

Gölgene sığındık

Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı

Yüksek yerlerde açan çiçeğim

Senin altında doğdum

Senin altında öleceğim

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim;

Yer yüzünde yer beğen!

Nereye dikilmek istersen

Söyle, seni oraya dikeyim!

Bayrak şiiri, bayrak sevgisi ve vatan sevgisini yücelten güçlü anlatısı ile dikkat çeker. Şair burada bayrağı gökyüzünün süsü olarak değerlendirir ve ona sevgisini dile getirir. Vatan sevgisinin derinliğini vurgulayan bu şiir bayrağın gölgesinde herkese yer olduğunu vurgular.

Kaynak: Haber Merkezi