Mağduriyetleri, mahkûmiyetleri ve mahrumiyetleri aşarak Bir Kutlu Çağ Açanların

İmkânsızlıkları ve yoklukları yenerek Kızıl Elma’ya doğru koşanların…

Ve umutsuzlukları umuda dönüştürerek “Bir Güzel Ülküye Gönül Verenlerin”

İmanda ve ülküde birleşen gönüllerin…

 

Amansız mücadelelerde bükülmeyen bileklerin;

 

Her türlü zorlukta omuz omuza veren Mukaddes Fikir Sahiplerinin;

Zindanları Yusufiye’ ye ve darağaçlarını ise gül bahçesine çevirebilenlerin buluşma ve var olma otağıdır MHP!

***

Milliyetçi Hareket Partisi sadece siyasi bir kurum mudur?...

Elbette hayır!

Salt öyle olsaydı, kendisinden önce ve sonra kurulanların yerle yeksan olduğu gibi o da çoktan yok olup gider, siyasi tarihimizde adı anılmaz ve uğranılmaz bir pasaj olurdur sadece…

Fakat öyle değil… Öyle değil de peki nedir öyleyse MHP?

Bu sorunun eğer kelimelerle verilebilecek bir cevabı var ise o da hiç şüphesiz, “Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Milliyetçilerinin İnanç Hareketidir!” cümlesidir…

Bu kadarla da kalmaz elbette…

Bu sorunun cevabını tam manasıyla kuşatmak, kavramak ve anlamak için yapmamız gereken ise Türk Milliyetçiliği Hareketini yüksek şahsiyetinde cem eden ve kuvveden fiile dönüştüren Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi’ye kulak vermek gerekir.

Yoo, yoo sadece kulak değil gönül vermiş olmak gerekir…

Milliyetçi Hareket’in Muhterem Liderinin Elli Beşinci Yıl Kutlama Töreni’de yaptığı muhteşem konuşma esas itibariye çağların ötesinden gelen efsanevi seslerin belagat ile buluşarak geçmişten geleceğe uzanmasıdır.

Sayın Bahçeli’nin ifadeleri MHP’nin tam manasıyla ne olduğunun, hangi sorumluluklarla siyaset yaptığının, hangi manaları taşıdığının ve hangi mukaddes emanetleri omuzladığının sarih ve vazıh bir tarifidir.

Binlerce yıllık Türk tarihinin, Türklüğün ne olduğunun, Türk Milliyetçiliğinin ve hayatını bu yolda feda edenlerin; Başbuğ Türkeş’in dünya tarihinde eşi ve benzeri olmayan mücadelesinin tam manasıyla bir belgeselidir.

Sayın Bahçeli’nin Liderliğindeki MHP’nin sadece Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensuplarının değil bütün Türkiye’nin ve Türk Dünyası’nın yepyeni hayallerde; Turan, Kızıl Elma, Türk Birliği ve Nizam-ı Âlem İlayı Kelimetullah hedeflerinde buluşturmasının veciz ifadeleridir…

***

İnanın çok şey yazmak isterdim… Lakin acziyetimle yazacaklarımın hepsi kifayetsiz, verilen mücadelelerin kelimelerle anlatılması imkânsız ve nasıl ifade edersem edeyim sözlerimin tümü yetersiz kalacaktır.

Çünkü söylenebilecek olan en güzel sözler Liderimiz tarafından söylenmiş, ifade edilmek istenen mana ve muhteva yine O’nun dili ile çağın gergefinde işlenmiş ve geleceğe, yani daha nice elli beş yıllara doğru uzanan umutlar bizzat Liderimiz tarafından yeşertilmiştir.

***

Bugün, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında tarihten gelen asil bir sorumlulukla, Atatürk’ten Başbuğ Türkeş’e taşınan bütün emanetleri omuzlamış olan Liderimize kutlu olsun…

Ya olmasaydı?… Ya olmasaydılar?…

Nice elli beş yıllara Efendim, Liderim, Genel Başkanım… Nice yıllara…

***

Bu gurur, bu şan hepimizin… Şehitlerimizin, gazilerimizin ve çocuklarımızın…

Yüzyılın sığındığı MHP Kubbesi daha da yükselsin inşallah. Kutlu olsun.