Ziraat Mühendisi Cem Hamavioğlu bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

 ‘’OLASI HER GECİKME VE AKSAMA SADECE DEPREM BÖLGESİNDE DEĞİL BÜTÜN ÜLKEDE GIDA KRİZİNE SEBEP OLABİLİR’’

Tarımın 11 ilde en yoğun yapılan iş kolu olduğuna dikkat çeken Hamavioğlu, “Ülkenin geri kalanı için gıda tedariği de önem arz ediyor. Tarımsal üretimin hızlı bir biçimde tekrar başlaması gerekiyor ancak bunun için önce üreticilerin temel üretim ihtiyaçlarının temini gerekli. Depremden sonra bu üreticilerin traktörleri enkazlarda kaldı besilhaneleri yıkıldı ve tarım araç gereçlerine ulaşımları imkansız hale geldi. Devletin hızlı bir biçimde ahır, hayvanların barınabilmesi için çadır ve barınaklara destek olması gerekiyor. Bunların hızlı bir biçimde yapılmaması sadece deprem bölgesinin değil bütün Türkiye’nin yaşayacağı yeni bir krize yol açabilir” ifadelerini kullandı.

‘’DEPREM BÖLGELERİNDEKİ ÜRETİCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMASI HEPİMİZİN GÖREVİ’’

Özellikle üreticiye bu süreçte bankaların destek olması, kredilerinin ötelenmesi ve destek fonlarının açılması gerektiğinin altını çizen Hamavioğlu, “Afet bölgesinde artarak devam eden “su krizi” var. Hayvanların su ihtiyaçlarının düzenli biçimde sağlanması gerekiyor aynı şekilde tarım arazilerinin de. Bunların her biri kısa ve uzun vadeli planlamalar olarak doğru ve hızlı bir şekilde düşünülmeli ve derhal hayata geçirilmeli. Özellikle kısa vadede hayvanların barınma, yem, su gibi ihtiyaçları çok çok önemli. Üretime seri biçimde başlanması için gübre ,mazot, ilaç ve tohum desteği verilerek üretici yalnız bırakılmamalıdır. Üreticiye yapılabilecek bütün kolaylıklar sağlanmalıdır, SSK ve Bağkur prim ve ödemeleri uzun süreli olarak ötelenmeli, kredi kullanan çiftçilerin kredileri uzun vadelerle faizsiz yapılandırılmalıdır. Uzun vadede herkesin deprem bölgesindeki üreticilere pozitif ayrımcılık fikriyle yardımda bulunması ülkemiz için çok kıymetli olacaktır” şeklinde konuştu.