ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  ilgili  maddeleri  ve  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlan şu şekilde;

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin  aşağıda  yazılı  birimine,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  ilgili  maddeleri  ve  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 26.12.2022 Sınava Giriş Tarihi: 20.01.2023
Son Başvuru Tarihi: 09.01.2023 Sonuç Açıklama Tarihi: 27.01.2023
Ön Değerlendirme Açıklama
Tarihi:
16.01.2023 Sonuçların Açıklanacağı İnternet
Adresi:
https://atauni.edu.tr/
Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta ile (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden Kurumumuz sorumlu değildir.) Başvurular ilgili
birime yapılacaktır.


A) GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3. Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir.

B) ÖZEL ŞARTLAR
1. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yükseklisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami  sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.
 

ECZACILIK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Derece
Eczacılık İşletmeciliği Arş.Gör. 1 4 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, ilgili anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Ön Değerlendirme Açıklama
Tarihi:
Arş.Gör. 1 4 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmakoloji veya Tıbbi Farmakoloji dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Farmasötik Kimya Arş.Gör. 1 4 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, ilgili anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro
Unvanı
Adedi Derece
Rus Dili ve Edebiyatı Arş.Gör. 1 5 Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak, ilgili anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
Eski Türk Dili Arş.Gör. 1 5 Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak, ilgili anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro
Unvanı
Adedi Derece
Hemşirelik Esasları Arş.Gör. 1 4 Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak, Hemşirelik Esasları anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Derece
İslam Hukuku Arş.Gör. 1 5 İlahiyat Fakültesi mezunu olmak, Temel İslam Bilimlerinin İslam Hukuku alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro
Unvanı
Adedi Derece
Spor Yönetim Bilimleri Arş.Gör. 1 5 İlgili alanda lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro
Unvanı
Adedi Derece
Veterinerlik Gıda Hijyeni ve
Teknolojisi
Arş.Gör. 1 4 Veteriner Fakültesi mezunu olmak, Veterinerlik Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi anabilim dalında doktora eğitimi yapıyor olmak.
Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Arş.Gör. 1 4 Veteriner Fakültesi mezunu olmak, Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi anabilim dalında doktora eğitimi yapıyor olmak.
Veterinerlik İç Hastalıkları Arş.Gör. 1 4 Veteriner Fakültesi mezunu olmak, Veterinerlik İç Hastalıkları anabilim dalında doktora eğitimi yapıyor olmak.
Veterinerlik Fizyolojisi Arş.Gör. 1 4 Veteriner Fakültesi mezunu olmak, Veterinerlik Fizyolojisi anabilim dalında doktora eğitimi yapıyor olmak.
Veterinerlik Genetiği Arş.Gör. 1 4 Veteriner Fakültesi mezunu olmak, Veterinerlik Genetik veya Moleküler Biyoloji ve Genetik anabilim dalında doktora eğitimi yapıyor olmak.
OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU
Programı Kadro
Unvanı
Adedi Derece
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Öğr.Gör. (Ders
Verecek)
1 4 Gıda Mühendisliği bölümü mezunu olmak, yüksek lisans yapmış olmak, yüksek lisans sonrası alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak ve ALES puan türü "sayısal" olmak.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Anabilim Dalı Kadro
Unvanı
Adedi Derece
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Arş.Gör. 1 6 İngilizce Mütercim-Tercümanlık veya Çeviri Bilim Lisans Mezunu Olmak, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Çeviri Bilim, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Eğitimi alanlarından birinde lisansüstü öğrenim görüyor olmak.
Yabancı Diller (İngilizce Eğitimi İçin) Öğr.Gör. (Ders Verecek) 1 5 İngiliz Dili ve Edebiyatı,  İngiliz Dili ve Eğitimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviri Bilim (İngilizce) veya Dil Bilimi (İngilizce) bölümlerin birinden mezunu olup, bu bölümlerin birinde yükseklisans yapmış olmak, Yabancı Dil Puanı (İngilizce) en az 85 (seksenbeş) olmak.
REKTÖRLÜK
Birimi Kadro Unvanı Adedi Derece
Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim) 1 5 Üniversitelerin eğitim fakültelerinin herhangi bir bölümünden lisans mezunu olmak, üniversitelerin eğitim fakültelerinin herhangi bir anabilim dalından yüksek lisans mezunu olmak, kariyer geliştirme/planlamayı destekleyici faaliyetler veya uluslararası kariyer alanlarında en az 5 (beş) yıl deneyimli olmak ve ALES puan türü "EA/SÖZ/SAY" olmak.


KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://atauni.edu.tr/ adresinden indirilebilir.
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3. Özgeçmiş
4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (e-Devletten alınabilir.)
5. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) (e-Devletten alınabilir).
6. Lisans Transkripti (e-Devlet’ten alınabilir).
7. ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.
8. Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan)
9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)
10. Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)
11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.)
13. Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.
14. Özel şart olması hâlinde özel şarta ilişkin belgeler.

ÖNEMLİ NOTLAR:
1. Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
2. Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://atauni.edu.tr/) yayımlanacaktır.
3. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
5. Adaylar  Üniversitemizce  ilan  edilen  kadrolardan  sadece  bir  kadroya  başvuru  yapabilir.  Birden  fazla  kadroya  başvuran  adayların  başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
7. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
8. e-Devlet Kapısı(www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu belgelerle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.
9. İlgili anabilim dalının bağlı bulunduğu bölümde lisansüstü eğitim yapanlar, ilgili anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptıklarına dair resmi yazı getirdikleri takdirde müracaatları alınacaktır.

Detaylar için tıklayınız.