Siyasal anlaşmazlıkları çözdü.

Çatışmaları giderdi.

Belirsizlikleri ortadan kaldırdı.

Türk siyaseti ne zaman tıkansa anlaşmazlıkların çözümünde onun işaret ettiği çıkış yolları vardı.

Kimden mi bahsediyorum?

Tabii ki MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’den…

***

367 krizi onun feraseti sayesinde aşıldı.

PKK’sından DHKP-C’sine tüm terör örgütleri onun önerisi olan tavizsiz duruşun uygulamaya konulması neticesinde amacına ulaşamadı.

FETÖ kalkışmasının defedilmesinde payı çok büyüktü.

Karabağ’ın işgalden kurtarılmasında, Ayasofya’nın ibadete açılmasında, savunma sanayi başta olmak üzere atılan yerli ve milli adımların önündeki engellerin bertaraf edilmesinde gövdesini taşın altına koydu.

Hükümet etme modeli üzerinden çıkartılmak istenen rejim tartışmalarına onun öncülüğünde nokta konuldu.

***

Ve daha nice sorunlar, onun partiler üstü çağrıları sonrasında çözüldü.

Sorunları doğru tespit etti ve çözüm adına toplumsal vicdanın aynası oldu.

Onun siyaset lügatinde düşmanlık, husumet ve kutuplaşma kelimeleri yer almadı.

“Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” dedi, bu fedakârlık anlayışı krizlerin derinleşmesine müsaade etmedi.

***

Günlük çıkarları kovalamak yerine, Türk milletini hedef alan tehlikelerin ayak sesini duyuran oldu.

Gerek iç politikada gerekse uluslararası ilişkilerde ülkemize gelebilecek zararlara dikkati ilk çeken oydu.

Onun dünyaya Ankara merkezli bakış açısında Türkiye’nin bütünlüğünün yanı sıra tüm dünyanın huzuru da vardı.

Bu nedenle örneğin Arap Baharı ismiyle anılan Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesinde başlayan halk hareketlerine karşın getirdiği ilk yorumda uluslararası barış, güvenlik ve istikrar konularına dikkat çekti, bölgenin istikrarının tüm dünyanın istikrarı olduğunun altını çizdi.

Sağduyuyu elden bırakarak yangına körükle giden vahşi batıyı düştüğü yanlıştan dönmesi adına uyardı.

Envaiçeşit kılıfa sarılıp saklanılmak istenen sinsi hesapların ardındakini gördü, gizli emelleri deşifre etti.

***

Tüm bunlar onun bilgeliğine işaret eden gelişmelerdi.

Geçtiğimiz günlerde onun “Bilge Lider” olarak anılmayı ne kadar hak ettiğini gösteren bir gelişme daha yaşandı.

Teksas eyaletinde başlayan dikenli tel krizi sonrası 26 eyaleti kapsayan bağımsızlık talepleri ardından ABD’nin içine düştüğü durumu “Bölgemizde fitneye mihmandarlık yapan ABD, gelecekte kendi eyaletlerinde baş gösterebilecek bağımsızlık arayışına ne diyecektir” sorusuyla günümüzden tam 7 yıl önce işaret etmesi gündem oldu.

***  

MHP Lideri’nin bu öngörüsü…

İster bölgemizde isterse dünyanın diğer ucunda olsun…

Yaşanması muhtemel her türlü kaos karşısında tarihin akışını öngören tespit ve önerilerini sadece Türkiye ve Türk milleti için değil, aynı zamanda tüm insanlığın huzurunu sağlamak inancından hareketle gerçekleştirdiğini gözler önüne serdi.

Siyasi bilgelik nedir onunla ete kemiğe büründü.

Umarım Bilge Lider’in haklı tezlerinin muhatabı olan herkes kendi payına düşen dersi aldı.