Dünya genelinde, Türklerin yaygın olarak yerleştiği ve önemli Türk topluluklarının bulunduğu birçok ülke mevcuttur. Bu ülkelerde Türk kültürü ve mirası çeşitli şekillerde yaşatılmakta ve Türk toplumunun önemli bir parçası olarak varlığını sürdürmektedir. 

En fazla Türk nüfusuna sahip ülkelerden bazıları şöyledir:

Türkiye: Yaklaşık 85 milyonluk nüfusuyla en fazla Türk'ün yaşadığı ülkedir.

Almanya: Almanya, Türk kökenli vatandaşların en yoğun olarak yaşadığı ülkelerden biridir. Berlin, Hamburg, Frankfurt gibi büyük şehirlerde önemli Türk toplulukları bulunmaktadır. Yaklaşık 4 milyon Türk yaşamaktadır.

Fransa: Fransa'da da Türk nüfusu oldukça fazladır. Yaklaşık 700 bin Türk'ün yaşadığı Avrupa'daki ikinci büyük Türk topluluğu burada bulunur.

Hollanda: Yaklaşık 450 bin Türk'ün yaşadığı Avrupa'daki üçüncü büyük Türk topluluğu buradadır. Rotterdam, Amsterdam ve Lahey gibi şehirlerde Türk nüfusu oldukça fazladır.

Amerika Birleşik Devletleri: ABD'de de Türk kökenli vatandaşların sayısı giderek artmaktadır. Yaklaşık 250 bin Türk yaşamaktadır. New York, Los Angeles ve Chicago gibi büyük şehirlerde Türk toplulukları bulunmaktadır.

Avustralya: Avustralya, Türklerin bulunduğu diğer önemli bir ülkedir. Sydney, Melbourne ve Perth gibi şehirlerde Türk nüfusu mevcuttur.

Not: Yukarıdaki listede sadece Türk vatandaşları değil, Türk kökenli göçmenler de dahil edilmiştir. Dünyada toplamda 300 milyona yakın Türk kökenli insan yaşadığı tahmin edilmektedir.
Türk dili, dünyada en çok konuşulan 15. dildir.

Tc-1

Diğer önemli ülkeler:

  • Belçika (yaklaşık 350 bin)
  • Avusturya (yaklaşık 320 bin)
  • İsviçre (yaklaşık 250 bin)
  • Yunanistan (yaklaşık 150 bin)
  • Danimarka (yaklaşık 100 bin)
  • Avustralya (yaklaşık 100 bin)

Türk Cumhuriyetlerinde Yaşayan Türkler

Türk Cumhuriyetleri, tarih boyunca Türk topluluklarına ev sahipliği yapmış, Türklerin yaşadığı coğrafyada kurulmuş olan ülkelerdir. Bu cumhuriyetler genellikle Türk kültürünü ve dillerini korumakta ve geliştirmekte ve ortak Türk dili ve kültürüne hizmette önemli rol oynamaktadırlar. Günümüzdeki bağımsız Türk Cumhuriyetleri şunlardır:

Özbekistan: Orta Asya'da bulunan Özbekistan, Türk kültürünün ve dilinin yaşandığı bir ülkedir. Yaklaşık 35 milyon nüfusuyla Özbekistan, en fazla Türk nüfusuna sahip ülkelerden birsidir.. Nüfusun büyük çoğunluğu etnik köken olarak Özbek Türk'üdür ve Özbekçe konuşmaktadır.

Kazakistan: Yaklaşık 19 milyon nüfusuyla Kazakistan, en fazla Türk nüfusuna sahip ülkedirdendir. Nüfusun büyük çoğunluğu etnik köken olarak Kazak Türk'üdür ve Kazakça konuşmaktadır.

Azerbaycan: Yaklaşık 10 milyon nüfusuyla Azerbaycan, Türkiye ve Türkistan arasında ortak kültür ve dil değerlerini taşıyan bir ülkedir. Nüfusun büyük çoğunluğu etnik köken olarak Azerbaycan Türk'üdür ve Azerbaycan Türkçesi konuşmaktadır.

Kırgızistan: Orta Asya'da bulunan Kırgızistan, Türk kültürünün ve dilinin yaşandığı bir ülkedir. Kırgızca, Türk dilleri ailesine aittir. Yaklaşık 7 milyon Türk yaşamaktadır.

Türkmenistan: Yaklaşık 6 milyon nüfusuyla Türkmenistan, Nüfusun büyük çoğunluğu etnik köken olarak Türkmen Türk'üdür ve Türkmence konuşmaktadır.

KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 1983 yılında kurulan ve resmi olarak sadece Türkiye tarafından tanınan bir devlettir. Adanın kuzeyinde yer alan KKTC'nin nüfusu yaklaşık 300 bin kişidir. Nüfusun büyük çoğunluğu etnik köken olarak Türk'tür ve Türkçe konuşmaktadır. KKTC'de yaşayan Türkler, kendilerini Kıbrıs Türkü olarak tanımlamaktadırlar.

Tacikistan: Orta Asya'da bulunan ve çoğunluğu Taciklerden oluşan bir ülkedir. Ancak, Tacikistan'da da Türk kökenli insanlar yaşamaktadır. Özellikle Tacikistan'ın kuzeyinde, Özbekistan sınırına yakın bölgelerde Özbek ve Türkmen kökenli oldukça geniş nüfuslu topluluklar bulunmaktadır.

Ttt

Türk Cumhuriyetleri, dünyadaki Türk varlığının önemli bir parçasıdır. Türk Cumhuriyetleri 1991'de Sovyetler Birliği'nden bağımsızlıklarını kazandılar. O zamandan beri özgür uluslar olarak diğer Türk devletleri ile siyasi ve ekonomik bağlarını geliştirmeye çalışıyorlar.

Türk Cumhuriyetleri arasında Türkiye ile güçlü ilişkiler var. Türkiye, Türk Cumhuriyetlerini "kardeş ülke" olarak görüyor ve onlarla siyasi, ekonomik ve kültürel alanda yakın ilişkiler sürdürüyor. Türk Cumhuriyetlerinin halkları, Oğuz Türkleri, Kıpçak Türkleri ve Karluk Türkleri de dahil olmak üzere çeşitli Türk halklarından oluşmaktadır. Hepsi Türkçenin farklı lehçelerini konuşsa da ve ortak bir kültürel mirasa sahiptir.

Ayrıca Rusya (Tataristan, Başkurdistan, Karaçay-Malakarya, Saha Yeri...vb), Çin (Doğu Türkistan), İran Güney Azerbaycan), Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Romanya, Moldova gibi ülkelerde özerk bölge veya azınlık olarak yaşayan yoğun bir Türk nüfusu bulunmaktadır.  

Türklerin En Yoğunlukta Bulunduğu Yabancı Ülkeler Hangileridir?

Türklerin en yoğun olarak bulunduğu yabancı ülkeler arasında öne çıkanlar şunlardır:

Almanya: Almanya, Türklerin en en yoğun olduğu ülkelerden biridir. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda işçi olarak gelen Türk göçmenlerin ve onların ailelerinin yoğun bir şekilde yaşadığı bir ülkedir.

Fransa: Fransa, Türk nüfusunun yoğun olduğu Avrupa ülkelerinden biridir. Paris ve Lyon gibi büyük şehirlerde önemli Türk toplulukları bulunmaktadır.

Hollanda: Hollanda, Türk göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı diğer bir Avrupa ülkesidir. Rotterdam, Amsterdam ve Lahey gibi şehirlerde Türk nüfusu önemli bir yer tutar.

Belçika: Belçika'da da Türk toplulukları bulunmaktadır. Brüksel ve Antwerp gibi şehirlerde Türk nüfusu önemli bir yoğunluk oluşturur.

Avusturya: Avusturya, Türk göçmenlerin yaşadığı ve önemli bir Türk topluluğunun bulunduğu ülkelerdendir. Viyana ve Graz gibi şehirlerde Türk toplulukları mevcuttur.

Dun-1

Avrupa'da Güncel Olarak Kaç Türk Yaşıyor?

Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre dünya üzerindeki üç ülke dışında bütün ülkelerde Türkler yaşamaktadır: Yurtdışında yaşayan 6,5 milyonu aşkın vatandaşımızın yaklaşık 5,5 milyonu Batı Avrupa ülkelerine yerleşmiştir. Türkiye'ye kesin dönüş yapmış olan 3 milyon kadar insanımızla birlikte düşünüldüğünde, yaklaşık 9,5 milyonluk geniş bir kitleyi ilgilendiren, kapsamlı bir göç olgusunun varlığı ortaya çıkmaktadır.

Bu sayının büyük çoğunluğu Almanya'da (yaklaşık 4 milyon), Fransa'da (yaklaşık 700 bin), Hollanda'da (yaklaşık 450 bin) ve Belçika'da (yaklaşık 350 bin) yaşamaktadır.

Avrupa'daki Türk nüfusu, Avrupa'nın toplam nüfusunun yaklaşık %0,7'sini oluşturmaktadır.

Türkiye Dışında Dünya'da Toplamda Kaç Türk Bulunuyor?

Türkiye dışında yaşayan Türkerin büyük bir kısmı Avrupa'da yerleşmiştir. Bunun yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Orta Doğu ülkeleri ve diğer birçok ülkede de Türk kökenli topluluklar bulunmaktadır. Tahminlere göre, dünya genelinde yurtdışında yaşayan Türklerin sayısı 6 milyonun üzerindedir. Bu sayının büyük çoğunluğu Avrupa'da (yaklaşık 5,5 milyon) yaşamaktadır. Kalan Türkler ise Orta Asya, Kuzey Amerika, Avustralya ve Afrika'da yaşamaktadır.

Editör: Elif Bilir