İspanya'da kabul edilen yeni hayvan refahı yasasında önemli bir değişiklik yapıldı.  Artık 'evcil hayvan' terimi yerine 'omurgalı hayvan' kullanılacak. Bu yasa değişikliği, omurgalı hayvanlara zarar verenleri cezalandırmayı amaçlıyor.  Farelerden köpeklere kadar tüm omurgalı hayvanları kapsayan bu düzenleme, hayvan haklarını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Artık bir yılanın bahçeye girmesi veya bir köpeği kötü muamele etmek bile yasal yaptırımlara tabi olabilir.

Avrupa ülkelerinden "veto" kararına tepki Avrupa ülkelerinden "veto" kararına tepki

İspanya Kongresi tarafından onaylanan ceza kanunundaki bu değişiklik, evcil olmayan omurgalı hayvanların korunmasını vurguluyor. Artık farelerden köpeklere kadar tüm omurgalılar, yasa kapsamında koruma altına alınıyor.

Yeni düzenlemeye göre, omurgalı bir hayvana zarar vermek veya öldürmek, kişiyi "altı ila 18 ay hapis veya 18 ila 24 ay kamu hizmeti cezası" ile karşı karşıya bırakabilir. Bu kapsam, balıkları, fareleri, köpekleri ve kertenkeleleri içeriyor. Yani, bahçenize giren bir yılanı öldürmek dahi ciddi sonuçlara yol açabilir.

Ayrıca, evinize giren bir fare ya da sıçanın öldürülmediği ancak veterinere başvurmayı gerektiren yaralanmalara neden olunursa, bu durumda polise bildirimde bulunmanız gerekebilir ve bu da 3 ila 12 ay arasında hapis cezasını beraberinde getirebilir.

Hayvanlara kötü muamele de yeni yasayla caydırılmaya çalışılıyor. Köpeğinize veya başka bir omurgalıya kötü davranmak, "bir aydan iki aya kadar para cezası veya bir günden otuz güne kadar kamu hizmeti cezası" ile cezalandırılabilir.

Bu değişikliklerle İspanya, hayvan refahı konusundaki taahhütlerini güçlendiriyor ve omurgalı hayvanları koruma altına alarak daha insancıl bir yaklaşım benimsemeyi amaçlıyor.