Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Larry Page ve Sergey Brin, internet dünyasında devrim yaratacakları fikrini henüz yeşertiyorlardı.