İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

SOYADI-ADI(UNVANI) Vergi K.No ADRES Vergi Dönemi Verginin Nevi Cezanın Nevi Vergi Miktarı Ceza Miktarı
T.H.STS CİHAN METAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 7810523218 DUDULLU OSB M.DES 111. S. N:42 ÜMRANİYE/İST. 03/2017-03/2017 KDV VZCZ 13.103,37 39.310,11
T.H.STS CİHAN METAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 7810523218 DUDULLU OSB M.DES 111. S. N:42 ÜMRANİYE/İST. 01/2017-03/2017 K.GV. VZCZ 32.521,29 97.563,87
Sultanbeyli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı veya ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat ve bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01829334