14 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat 14 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Kamu-Sen’den yapılan açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 15.06.2023 tarihli 10 sayılı oturumunda alınan 2023.10.183 sayılı kararı ile “Doçentlik Başvuru Şartları” değiştirilmiştir. Akabinde Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 17.08.2023 tarih ve 12 sayılı oturumunda alınan 2023.12.218 sayılı kararı ile bu değişiklikler üzerinde tekrar birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu düzenleme ile doçentlik başvuru kriterleri akademisyenlerimizin mağduriyetine yol açacak şekilde değiştirilmiş, doçentlik başvurusu yapmaya hazırlanan akademik personel zorlu bir sürecin içine dâhil edilmiştir. Doçentlik başvuru şartlarında köklü değişiklikler içeren bu kararlar uygulamaya konulmadan önce YÖK tarafından bütün paydaşların görüşleri alınmamıştır.

Türk Eğitim Sen olarak Danıştay 8. Dairesinin 2023/5538 E. sayılı dosyası ile açmış olduğumuz davada, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 15.06.2023 tarihli 10 sayılı oturumunda alınan 2023.10.183 sayılı kararı ile değiştirilen “Doçentlik Başvuru Şartları”nda, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Matematik, Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve idari Bilimler, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri ve Spor Bilimleri Temel Alanlarında yer alan; “4. Kitap bölümünde yer alan; a) BKCI kapsamındaki kitap 20 puan, b) BKCI kapsamındaki kitapta bölüm 10 puan,” ibaresinin; “Doçentlik Başvuru Şartlarında yapılan değişiklik 2024 Ekim başvuru döneminde  uygulamaya konulur.” hükmüne yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; Danıştay 8. Dairesinin 2023/5539 E. sayılı dosyası ile açmış olduğumuz davada ise, Eğitim Bilimleri, Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Sağlık Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler ve Spor Bilimleri Temel Alanlarında; “3.Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın”  başlığının altında yer alan “Bu maddenin h bendi kapsamında YÖKSİS veri tabanına kayıtlı öğretim üyelerinin editör olduğu kitap kabul edilir.”  ibaresinin; Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Matematik, Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve idari Bilimler, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri ve Spor Bilimleri Temel Alanlarında  “4. Kitap” başlığının altında yer alan “Bu maddenin d bendi kapsamında YÖKSİS veri tabanına kayıtlı öğretim üyelerinin editör olduğu kitap kabul edilir.”  İbaresinin ve “Doçentlik Başvuru Şartlarında yapılan değişiklik 2024 Ekim başvuru döneminde  uygulamaya konulur.” hükmüne yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin öncelikle yürütmesinin durdurulmasını ve devamında iptalini talep ettik.

Öğretim üyelerine ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.”