Azerbaycan Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona; Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Eyneddin Mammadov, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yabancı misyon şefleri, askeri ataşe ve davetliler katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuşma yaparak, Azerbaycan'ın Milli Günü'nü kutladı. Kurtulmuş, 

"Böylesine önemli tarihi bir dönemde, burada milletin evinde sizlerle birlikte Azerbaycan'ın milli gününü kutluyor olmak bizler için fevkalade önemli, anlamlı ve onurludur. Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Artık tek kutuplu dünya sisteminin geride kaldığı, çift kutuplu dünya sisteminin ise çok daha eskilerde kaldığı, önümüzdeki dönemde de çok kutuplu bir dünyanın kurulmasının muhtemel ve mukadder olduğu bir dönemin başındayız. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde gerçekten dünyada yeni merkezlerinin, dünya dengelerini köklü bir şekilde etkileyecek yeni güç dengelerinin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu çerçevede Türk Dünyası'nın, bendeniz bu hafta içerisinde Kazakistan ve Özbekistan'daydım. Türk Dünyası'nın ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu o ziyaretlerim sırasında bir kere daha teyit etmiş oldum" ifadelerini kullandı.

'KARABAĞ BÖLGESİNİN AZATLIK SAVAŞINI 44 GÜNDE SONUÇLANDIRAN AZERBAYCAN'I TEBRİK EDİYORUZ'

Kurtulmuş, Orta Asya'dan Anadolu'ya ve Balkanlara kadar uzanan bir coğrafyada, dünyada yeni bir denge unsuru olarak Türk Dünyası'nın çıkmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim ki Türk Dünyası'nın yeni bir merkez olarak oluşmaya başladığını görüyoruz. Ve böyle, bu anlamda Türk Dünyası'nın gelişmesinin dünya barışına katkı sağlayacak önemli gelişmelerden birisinin olduğunun da altını çizmek istiyoruz. Bu çerçevede Türk Dünyası'nın iki büyük gücü, iki önemli unsuru Azerbaycan ve Türkiye esası itibariyle önümüzdeki dönemde gelişecek olan Türk Dünyası'nın gelişmesi, kalkınması sürecinin en önemli aktörleri olarak yer alacaktır. Son dönemde, Azerbaycan'ın kaydetmiş olduğu tarihi başarıları takdirle takip ediyor ve bu başarıların devamını diliyoruz. 30 yılı aşkın bir süredir basının bütün uyutmalarına ve oyalamalarına rağmen toprakları işgal edilmiş, Ermeniler tarafından işgal edilmiş Karabağ bölgesinin azatlık savaşını 44 gün gibi kısa bir süre içerisinde başarıyla sonuçlandıran Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyoruz, bu tarihi başarıyı bugün de alkışlıyoruz. Hiç şüphesiz bu başarının oluşmasında haklı bir davaya sahip olmanın verdiği cesaret ve azim söz konusu olduğu gibi burada Anadolu'daki kardeşlerinin yani, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da son derece kararlı desteğinin tarihi bir önemi vardır. İlk andan itibaren hiç tereddüt etmeden bu haklı davada Azerbaycan'a destek verilmiş, her platformda bu davanın sonuna kadar arkasında durulmuş ve 44 gün gibi tarihi bir kısa süre içerisinde en zor meselelerden birisi olarak görülen, hele Kafkasya bölgesinin en zor problemi olarak telakki edilen Karabağ'ın işgalden kurtarılması sağlanmıştır" diye konuştu.

'DİLİMİZ BİR, DİNİMİZ BİR, KÜLTÜRÜMÜZ VE TARİHİMİZ BİRDİR'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa da değinerek, "Stratejik ortaklık seviyesinin de artık çok üstüne çıkarak, kardeşlik duygularının tamamen hakim olduğu ama tamamen rasyonel, akılcı adımlarla bu ilişkilerin kuvvetlendirildiği bir döneme giriyoruz. İşin en güzel tarafı, bu tür ikili ve çok taraflı ilişkilerde sadece bir tek tarafın imkan ve isteğinin olması yeterli değildir. Türkiye ve Azerbaycan, eş zamanlı olarak imkan ve fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmenin kararlılığı ve azmi içerisindedir. Ümit ediyorum ki bu kararlılık ve azim inşallah çok güzel sonuçları doğuracak, Türkiye- Azerbaycan arasındaki bu kuvvetli ilişki bir çekim merkezi oluşturarak Türk devletler topluluğunun önümüzdeki dönemde dünyanın en etkili çok taraflı organizasyonlarından birisi olmasını temin edecektir. Bu vesileyle önümüzdeki dönemde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda çok daha ileriye gidebilmesi için, bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Ekonomik, siyasi, askeri her alanda ilişkilerin gerçek sürdürüleceği ve artırılacağı gibi. En az bunlar kadar önemli olan halklar arasındaki hani diyoruz ya; bir millet iki devlet, iki devletin arasındaki vatandaşların arasındaki köprülerin de kuvvetlendirilmesinin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için eğitim alanında, kültür alanında, bilim alanında, spor alanında her alanda güçlü bir ilişkiyi sürdürmek ve ortak çabalarımızı çok daha ileriye götürmek mecburiyetindeyiz. Çünkü dilimiz bir, dinimiz bir, kültürümüz bir, tarihimiz birdir" dedi.

'AZERBAYCAN VE TÜRKİYE AYNI VÜCUDUN PARÇALARI GİBİDİR'

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden sonra sağladığı başarıların devamını dileyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Azerbaycan ve Türkiye halkları aynı vücudun parçaları gibidir. Azerbaycan ve Türkiye'nin aklı aynı beynin ortak ürünü gibidir. Bu çerçevede Allah bu dostluğumuzu, kardeşliğimizi, birliğimizi daim kılsın diyorum. Hep beraber daha güçlü bir şekilde bu birliği, kardeşliği ileriye götürmek ve bundan sonraki çocuklarımıza, evlatlarımıza çok daha güçlü bir Türkiye'nin ve çok daha kuvvetli bir Azerbaycan'ın vatandaşı olacağı zemini hazırlamak da bizlerin görevi, bizlerin vazifesidir. Bu duygularla milli günü dolayısıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Sadece Azerbaycan'ın değil, Azerbaycan'ın milli gününü Türk milleti için de hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize en içten en kalbin selamlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Program, daha sonra Azerbaycanlı müzik grupları ve sanatçıların dinletisi ile devam etti.

Kaynak: DHA