NATO Parlamenter Asamblesi - Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Üyesi olan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA;  NATO PA 68. Genel Kurul çalışmaları sırasında temel sektörlerin ve tedarik zincirlerinin güvenliği konusunda sunulan rapora; Zengezur Koridorunun açılmasını içeren yeni bir paragrafın eklenmesi hususunda yazılı önerge verdiği ve bunun Ekonomi ve Güvenlik Komisyonunda oybirliği ile kabul edildiği anlaşıldı’’ ifadelerini kullandı.

MHP’li Karakaya’nın verdiği önerge metni aynen şöyle:

“Mevcut Enerji alt yapısı ve artan potansiyeli ile Azerbaycan, özellikle mevcut uluslararası bağlamda Avrupa-Atlantik bölgesine enerji tedarikinde önemli bir rol oynayabilir. Hazar Havzası ve Güney Kafkasya üzerinden yeni bir koridorun açılması NATO müttefiklerinin enerji güvenliğine olumlu katkı sağlayabilir.”

MHPli Karakaya şöyle devam etti; NATO PA 68. Genel Kurulu çalışmaları sırasına Ekonomi ve Güvenlik Komitesinde oybirliğiyle kabul edilen ve rapora eklenen paragraf tam da Zengezur Koridorunu işaret etmektedir.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ meselesinde yaşanan son gelişmeler, enerji sektöründe yeni fırsatlar sunarken, Zengezur Koridorunun önemini bu yönüyle artırmıştır. Bizim Madrid’te NATO PA Genel Kurulu sırasında önerdiğimiz ve rapora eklettiğimiz paragrafla, aslında, buna dikkat çekmeye çalışmıştır. Yani açılacak Zengezur Koridorunun Azerbaycan’ın Avrupa-Atlantik bölgesine enerji tedarikinde oynayacağı rolü ve Zengezur Koridorunun NATO müttefiklerinin enerji güvenliğine sağlayacağı katkıyı dikkate getirdik, bu da kabul gördü. Zengezur koridoru, bölgesel güvenlik, işbirliği ve ekonomik ilerleme açısından önemlidir.

Tabi ki; Zengezur koridoru konusunu enerji güvenliği, ekonomik ilerleme  ile sınırlamak elbette mümkün olamaz. Bu koridorun bizim açımızdan önemi; küresel, bölgesel ya da ilişkisel olarak diğer ülkelerin atfettiğinden çok daha fazladır. Çünkü küresel ekonomi ve güvenlik konularına sağlayacağı katkıya ilave olarak, bizim için burası çok daha farklı anlamlar ifade etmektedir. Çünkü; Azerbaycan’ın güvenliğidir; Türk Dünyasına açılan kapıdır, Turana giden yoldur.

karakaya-5

Zengezur Koridorunu yıllar önce MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği vurgulayan MHPli Karakaya açıklamalarına şöyle devam etti:

MHP'li Feti Yıldız'dan 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı MHP'li Feti Yıldız'dan 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı

Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli,  Zengezur koridorunu yıllar önce gündeme getirmiş, 04.10.2020 tarihinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada bunun Azerbaycan, Türkiye ve Türk Dünyası açısından hayat memat meselesi olduğunu vurgulamıştı. Geniş bir değerlendirme ile birlikte Nahçivan Özerk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne katılmasının tarihi bir zorunluluktur, deyim yerindeyse hayat memat meselesi olarak ifade etmişti.

MHP’li KARAKAYA;  ‘’Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği Zengezur koridoru meselesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in  10 Kasım 2020’de açıkladığı Karabağ anlaşmasının maddelerinden birisi olmuştu. Büyük zaferi ilan eden Aliyev, Ermenistan ile imzalanan Karabağ anlaşmasının maddelerini de tek tek okumuştu. Anlaşmanın maddelerinden birisi de Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli'nin de dile getirdiği Zengezur koridoru meselesi oldu’’ açıklamasında bulundu.

 MHP’li KARAKAYA; ‘’Aliyev'in duyurduğu anlaşmada yer alan madde şu şekildeydi: 'Bölgedeki tüm ekonomik ve ulaşım ilişkileri yeniden kuruluyor. Ermenistan Cumhuriyeti, vatandaşların, araçların ve malların her iki yönde engelsiz hareketini organize etmek için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşım bağlantıları sağlayacak. Ulaşım bağlantıları, Rus Sınır Servisi tarafından kontrol edilecek. Tarafların rızası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Azerbaycan'ın batı bölgelerine bağlayan yeni ulaşım koridoru inşa edilecek’’ dedi. 

Zengezur koridorunun öneminden de bahseden MHP’Lİ KARAKAYA açıklamalarına şu şekilde devam etti: ‘’Büyük öneme sahip Zengezur Koridoru; Gümrü- Çin ve Nahcivan Fırat ulaşım güzergâhlarıyla Kafkasya’yı Orta Asya ve Uzakdoğu’ya bağlayan stratejik bir geçittir. Tarihi jeopolitik önemi ve enerji güvenliği açısından rolü büyük bir öneme sahiptir.

Zengezur koridoru özellikle; Türkiye'den Nahıcivan'a uzanan ve Gürcistan'ın Ardahan ile Azerbaycan'ın Nahçıvan ve Gence şehirlerini birbirine bağlayan ulaşım güzergahıdır. Bu koridor, Orta Doğu ve Avrupa'yı Orta Asya ve Uzakdoğu'ya bağlamaktadır. Tarihsel olarak da önemli bir geçit olmuştur. Zengezur Koridoru'nun tarihi binlerce yıl öncesine dayanır. Bu bölgede çeşitli medeniyetlerin izleri bulunurken, tarihsel olarak da stratejik bir geçit olmuştur. İpek Yolu'nun da bir parçası

olan bu koridor, ticaretin ve kültürel etkileşimin odağı olmuştur.

Bu koridor, bölgedeki çeşitli aktörler arasında dengeyi sağlar ve enerji güvenliğini destekler. Dış bağımlılığı azaltan ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini sağlayan Zengezur Koridoru, stratejik bir öneme sahiptir.