Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yeni anayasa değerlendirmesinde bulundu. Yıldız değerlendirmesinde “Devletin genel esasları ilk beş maddede düzenlenen, devletin şekli nitelikleri aynen korunarak birinci maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez denilmiştir.” İfadelerini kullandı.

MHP’li Feti Yıldız’ın açıklamasının tamamı:

Cumhuriyetimizin 100. yılında, cumhuriyetin kurucu değerlerine, milletimizin egemenlik haklarına hürmetin gereği olarak, anayasamızın başlangıcına, “Allah’ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisi ile varlık bulmuş biz Türk milleti” düsturuyla giriş yapmıştır.

Devletin genel esasları ilk beş maddede düzenlenen, devletin şekli nitelikleri aynen korunarak birinci maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez denilmiştir.

Temel hak ve hürriyetlerin kapsamının, taraf olunan insan hakları sözleşmeleri baz alınarak, kanunla belirlenmesinin öngörüldüğü, hürriyetin esas, sınırlamanın istisna olduğu yaklaşımı gerçek anlamıyla buluşturulmuştur.

Türkiye’nin kütüphanecilikte ilk fikir maratonu Ideathon başlıyor! Türkiye’nin kütüphanecilikte ilk fikir maratonu Ideathon başlıyor!

Cumhuriyetin temel organlarının yasama, yürütme ve yargı başlıklarıyla düzenlendiği yasama organı için “milli birliği sağlama”, yürütme için “kurumsallaşmış başkanlık sistemi” , yargı için “bağımsız ve tarafsız yapılanma” anlayışı ön plana çıkarmıştır. Milletvekillerinin dokunulmazlığıyla milletvekilliğinin düşme sebeplerine ait belirsizlikler giderilmiş, üniter devlet ilkesine anayasada açıkça yer verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin zihni kodlarının tam olarak anlaşılması, devleti kuran Türk Milliyetçilerinin devlet aklını yansıtan zihin, tavır, eylem kodlarının anlaşılmasına bağlıdır. Devletin zamanı ve şartlara göre değişen özel bir yapısı ile genel ve değişmeyen bir özü vardır. Değişmeyen bu öz veya ruh devlet aklıdır. Dinamiktir, daima tecrübe aktarır.