İLAN

T.C. ÇATALCA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/148 Esas
DAVALILAR : HATİCE GÖKER -36520658162 - AHMET ve ENBİYE oğlu/kızı, 25/05/1949 dogumlu,
Davacı , VEYSEL CELEP ileDavalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, Tensip Zaptı, son duruşma zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı vekili 15/02/2022 tarihli dava dilekçesi ile hissedarı olduğu İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Örcünlü Mah. 115 Ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış sureti ile giderilmesini talep ve dava etmiştir.
Ekte gönderilen dava dilekçesine, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verilebilmesi durum ve koşullara göre bu süre içerisinde cevap verilmesi çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine iki hafta içerisinde Mahkememize başvuru halinde bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.
Durusma Günü: 14/11/2023 günü saat:09:30 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nin 147/2 maddesi uyarınca, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği; dava dilekçesi, tensip zaptı, son duruşma zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.12/06/2023

#ilangovtr Basın No ILN01879508