18-20 Mayıs 2023 tarihleri arasında Bilimdili Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Altayistik Sempozyumu, Altayistik, Japonistik, Koreoloji, Mongolistik ve Türkoloji ile ilişkili pek çok alandan akademisyenin katılımı ile tecrübe edilmiştir.

Tamamen Bilimdili Derneği’nin kendi imkânları ile hayata geçirilen sempozyum, Bilimdili Derneği Onursal Başkanı Doç. Dr. Gökçe Yükselen Peler’in başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Türkiye’den Erciyes Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi TÖMER; Azerbaycan’dan Azerbaycan Diller Üniversitesi; Özbekistan’dan Ali Şir Nevai Üniversitesi; Kazakistan’dan Abay Kazak Millî Pedagoji Üniversitesi; Kosova’dan Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi; Macaristan’dan Szeged Üniversitesi; Moğolistan’dan Moğolistan Millî Üniversitesi ve Moldova’dan Komrat Üniversitesi ile Moldova Avrupa Üniversitesi gibi akademik kurumların yanında, Avrasya Yazarlar Birliği, Dünya Türk Gençler Birliği, Hollanda Avrasya Vakfı, Belçika Enderun Derneği, İngiltere Türk Dünyası Platformu, KKTC Türk Birliği Dayanışma Derneği, Kore Avrasya Ekonomi ve Kültür Enstitüsü, Azerbaycan Türkoloji Derneği, Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK), Kırım Emel Vakfı ve Dünya Genç Kazak Eğitim Adayları gibi sivil toplum kuruluşları, sempozyumun diğer destekçi kurum ve kuruluşları olmuştur.

Sempozyum açılış konuşmaları Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Bilimdili Onursal Başkanı Doç. Dr. Gökçe Yükselen PELER ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcıları Bilimdili Derneği Başkanı Saffet Alp YILMAZ ile Bilimdili Derneği Genel Sekreteri Sergen ÇİRKİN tarafından yapılmıştır. Üç gün süren sempozyum boyunca, üç de konferans gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun ilk gününde Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup ÖMEROĞLU, “Türk Dünyası Edebiyatları ve Yayınlar”, ikinci gününde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Uluhan ÖZALAN, “Tunguz Dilleri Araştırmaları Üzerine Genel Bir Değerlendirme” adlı konferansları verirken sempozyumun üçüncü gününde Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsel ORUÇ ASLAN, “Bildirme Çekimi Üzerine Düşünceler” adlı konuşmayı yapmıştır.

Azerbaycan, Buryatya (Rusya Federasyonu), Irak, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Moğolistan, Tataristan, Türkiye, Türkmenistan ve Ukrayna olmak üzere, on bir farklı ülkeden, her yaş ve unvandan akademisyenin toplam altmış dokuz tebliğ sunduğu sempozyum üç gün sürmüştür. Bu üç gün boyunca, açılış konuşmaları ve üç konferansın haricinde; tebliğlerin sunulduğu on beş oturum ve kapanış oturumu gerçekleştirilmiştir.

Sempozyumda sunulan tebliğler, hem nitelik hem de nicelik bakımından sempozyumun başarıya ulaştığını ortaya koymuştur. Sempozyum Düzenleme Kurulu yola çıkarken bir taraftan Türkiye’de çok da hızlı gelişme göstermeyen Altayistik çalışmalarına katkı sunmayı hedeflerken diğer taraftan Türkiye’de birbirinden çok kopuk bir şekilde tekâmül eden Türkoloji, Mongolistik, Japonistik ve Koreoloji bilim alanlarını birbirine yaklaştırmayı amaçlamıştı. Sempozyumda sunulan tebliğlerin tam metinlerini; Genel Altayistik, Japonistik, Koreoloji, Mongolistik ve Türkoloji şeklinde üst başlıklar altında tasnif etmek mümkün olmuştur. Dünyada Altayistik kürsülerinin teker teker kapandığı bir ortamda, Genel Altayistik’in Tunguzoloji hariç bütün alt alanlarını kapsayan alanlarda tebliğlerin sunulmuş olması, Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından sempozyumun amacının tahakkuk etmesi bakımından tatmin edici addedilmektedir. İlki 2022 yılının Mayıs ayında yapılan Uluslararası Bilim ve Yazı Dili Olarak Türkçe Sempozyumu ile iki yılda bir dönüşümlü olarak gerçekleştirilerek geleneksel hâle getirilmek niyetinde olduğumuz Uluslararası Altayistik Sempozyumu’nun gelecek yıllarda Altayistik biliminin bütün alanlarını kapsayan tebliğler ile bu bilim dalının Türkiye’de hak ettiği yere oturmasına pek çok katkıda bulunacağına olan ümidimiz, güvenimiz ve inancımız tamdır.

Dünyada ve Türkiye’de, Altayistik’in güncelliğini kaybetmiş bir bilim dalı olduğu söyleyenler olsa da, Bilimdili olarak Altayistik çalışmalarını sürdürenler bu dalı “muasır medeniyet seviyesinin” üzerine çıkarmak için çalışmalara devam ettireceklerini savunuyorlar.

Türkiye’de ilk defa bu alanda kapsamlı sempozyum Avrasya Yazarlar Birliği'nin destekleriyle Bengü Yayınları tarafından yayımlanmıştır.