Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Mersin'de 150 Irak Türkü öğrencinin katılımıyla Türkmeneli Kış Gençlik Kampı düzenlendi.  Kamp programında Türk tarihi, uluslararası örgütler ve liderlik gibi tematik seminerlerin yanı sıra okçuluk, matrak, müzik gibi sportif ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

Programa Türkmeneli coğrafyasının her noktasından gençler katıldı: Musul, Telafer, Kerkük, Bağdat, Selahattin, Tuzhurmatu, Beşir, Erbil, Kifri ve Diyala.

YTB tarafından icra edilen Gençlik Kampı ile Irak Türkü gençlerin hem kendi aralarında iletişiminin hem de Türkiye ile olan bağlarının güçlendirilmesi amaçlandı.

Genel olarak değerlendirdiğimizde YTB’nin Türk Dünyasına yönelik faaliyet ve programları Türkiye ile diğer cumhuriyet ve topluluklarımız arasında bağlarımızın daha da güçlendirilmesine hizmet etmektedir.

YTB zaten eğitim ve kültür faaliyetlerinde gerçekleştirdiği birçok çalışma ile dünyanın dört bir yanındaki Türkler başta olmak üzere, soydaş ve akraba topluluklarımıza hizmet götürmesiyle bilinmekte. Bu minvalde gençlik kamplarından kültürel hareketlilik programlarına, eğitim desteklerinden kültürel aktivitelere, anma programlarından çeşitli yazım ve kitap çalışmalarına çok çeşitli çalışmalar YTB uhdesinde yürütülmektedir.

Genel olarak değerlendirdiğimizde YTB kurulduğu günden bu yana çeşitli alanlarda Türk Dünyasına yönelik faaliyetler yürütmektedir. YTB tarafından soydaşlarımızın yararlanması için başta ana dilin ve kültürün muhafazası, çift dilli eğitim, mesleki eğitimler ve ihtisas programları, diasporalar arası işbirliği ile akademik ve kültürel çalışmalar alanında faaliyetler gerçekleştirilmiş olup hâlihazırda da çok sayıda çalışma devam ettirilmektedir. Kültürel hareketlilik ve işbirliği programları çerçevesinde yapılan etkinlikler ve faaliyetleri Türk Dünyası açısından atılan önemli adımlardır. Program isimleri ve içeriği aslında çok şeyi önümüze koymaktadır:

Ben Bir Sakayım Faaliyeti: Bu faaliyet kapsamında, babaları Karabağ’da şehit düşmüş çocuklar ve yakınları İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet türbesi, Mehmet Akif Ersoy kabri ve Fatih Camisi ile Çanakkale şehitliklerini ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında Bakü’den doldurdukları suları şehit mezarlıklarına dökmüş, boşalan testileri Bakü şehitliğinde dökmek üzere Çanakkale’de tekrar doldurmuşlardır. Şehitlik ziyareti esnasında devlet büyükleri ile görüşen şehit yakınlarının yol hikayesi belgeselleştirilmiştir.

Türk Devletleri Teşkilatı 4. Genç Liderler Forumu: YTB ve Özbekistan Gençlik İşleri Ajansı işbirliğinde 2022 yılının Haziran ayında Özbekistan’ın Buhara şehrinde gerçekleştirilen Foruma Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar katılım göstermiş ve program başarıyla tamamlanmıştır.

Kırım Tatar Sürgünü Anma Etkinlikleri: Kırım Türkleri STK’ları sürekli düzenlenen 1944 Kırım Tatar Sürgünü anma etkinliklerine destek sağlanmış ve  özel bir Anma Programı düzenlenmiştir.

Kırım Tatar Gençlik Kurultayları: Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Kırım Tatar gençlerinin milli kimlik bilincinin oluşturulması ve güçlendirilmesi, ana dil, tarih ve kültürleri hakkında bilgi edinmeleri, gençler arasında irtibat ve iş birliğinin tesisi, Kırım Tatar diasporasıyla temasların arttırılması amacıyla geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenen Kırım Tatar Gençlik Kurultayların düzenlenmesine destek sağlanmıştır.

Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği

Türk Dünyası Film Festivali 

Genç Kültür Elçileri Buluşuyor – Özbekistan Programı (2022)

Özbekistan Türk Milli Medeni Merkezi 25. Yıl Etkinlikleri

Kazakların Altaydan Anadoluya Göçü 70. Yılı Etkinlikleri:

Her Çocuk Bir Çınardır Projesi- Azerbaycan

Avrasya Yaz Okulu

Başkent Kültür Yolu Festivali

Özbekistan Gençleri Forumu

Türk Dünyası Genç Liderler Programı:

Türk Dünyası Korkut Ata Film Festivali

Hocalı Soykırımı Anma Yürüyüşü Programı

Anadolu Mektebi-Cengiz Aytmatov’un İzinde Kültür Projesi

Bir sonraki yazımda YTB’nin Türk Dünyası ile ilgili yayın ve kültür politikalarına değinmeye çalışacağım.