2020 Berat Kandili ne zaman? Berat gecesinde yapılacak dua ve ibadetler neler?

Mübarek üç ayların ikincisi Şaban ayı içinde idrak edilecek olan Berat kandilinde o yıl içinde doğacak ve ölecek olanlar deftere yazılıyor. Peki, 2020 Berat Kandili ne zaman? Berat gecesinde yapılacak dua ve ibadetler neler? Merak edilenler turkgun.com’da…

2020 Berat Kandili ne zaman? Berat gecesinde yapılacak dua ve ibadetler neler?
06.04.2020 08:47

Türkçe anlamı temize çıkma anlamına gelen Berat kandiline kısa zaman kaldı. Koronavirüs nedeniyle inananlar camilerde toplanamasa bile, o gecede evlerinde el açıp dua edecek. Peki, 2020 Berat Kandili ne zaman? Berat gecesinde yapılacak dua ve ibadetler neler? Haberimizde, bu mübarek gece ile ilgili bilmeniz gerekenleri bir araya getirdik…

2020 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili Rumi takvime göre, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilirken, miladi takvimle aradaki 13 günlük fark nedeniyle, 2020 yılında Berat Kandili 7 Nisan Salı günü idrak edilecek.

BERAT GECESİNDE NE OLDU?

Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece Berat Kandili olarak idrak edilir. Bu olaya inzal denirken, Kuran-ı Kerim’in Kadir gecesinde ilk defa parça parça indirilmeye başlamasına da tenzil denir.

BERAT GECESİNDE YAPILACAK DUA VE İBADETLER NELER?

Bera gecesinde kılınması tavsiye edilen namaz;

Beraet gecesinde 100 rekat hayır namazı vardır ki, onu kılan kimse o sene içinde ölürse, şehitlik mertebesine nail olur.

Namaza şöyle niyet edilir:

““Ya rabbi, niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle, Allahu Ekber”

Her rekatta Fatiha’dan sonra 10 İhlas-ı Şerif okunur. İki rekatte bir selam verilerek 100 rekate tamamlanır.

Namazdan sonra; 11 şey 14 kere okunur. (Onbir, Allahu Teala’nın HU ismi şerifinin; on dört Resulullah Efendimiz’in (sav) TAHA isminin ebced hesabıyla adedidir.)

1.İstiğfar 14 kere

2.Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed) 14 kere

3.Fatiha-i Şerife (besmeleyle) 14 kere

4.Ayet’ül-Kürsî (besmeleyle) 14 kere

5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti (Lekad câeküm) (besmeleyle) 14 kere

6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn ... dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf’te 7 zahiri, 7 batini “Mübîn” vardır. Böylece o da 14 olur.)

7.İhlas-ı Şerif (besmeleyle) 14 kere

8.Felak Sûresi (besmeleyle) 14 kere

9.Nâs Sûresi (besmeleyle) 14 kere

10.  14 kere “Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l- azîm.” duası 14 kere.

11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.

Berat Gecesi Okunacak Dualar – 1

Okunuşu: “Allahümme eûzü bike min ibâdike ve eûzü bike bi rıdâke min sahatike ve eûzü bike minke celle vechüke lâ uhsî senâen aleyke, ente kemâ esneyte alâ nefsike.”

Meali: “Allah’ım! Kullarının (fenalıklarından) Sana sığınırım. Senin gazabından rızana (rahmetine) sığınırım. Ve yine Senden Sana sığınırım. Ben Seni hakkıyla methetmekten âcizim. Sen Seni övdüğün, methettiğin gibisin.”

Berat Gecesi Okunacak Dualar – 2

Okunuşu: “Allahümme yâ zel minne velâ yümen aleyhi yâ zel celâli vel ikrâm. Yâ zet tavli vel in’âm lâ ilâhe illâ ente zahra’ll-âcibîn ve câre’l müstecirîne ve emân el- Hâifîn.

“Allahümme in künte ketebtenî indeke fî ümmi’l kitâbi şakiyyen ev mahrûmen ev matrûden ev mukattiran aleyye fi’r rızkı femhu. Allahumme! bi fadlike şekâveti ve hırmânî ve iktâra rızkî ve esebtenî indeke fî ümmil kitâbi saîden merzûkan müvaffikan lilhayrâti fe inneke kulte ve kavlukel hakku fî kitâbikel münezzeli alâ lisani nebiyyikel mürseli yemhullâhu mâ yeşâu ve yüsbit ve indehu ümmul kitâbi.

“İlâhî! bitecelliyil a’zami fî leyletin nısfimin şa’bânel mükerremetilletî yüfriku fîhâ küllü emrin hakîm. Ve yübramu en tekşefe annâ minel belâi mâ na’lemu vemâ ente bihi a’lemü inneke entel e’annel ekramu ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”

Meali: Ey Allah’ım!

Eğer beni, nezdindeki kitabın esasında (Levh-i Mahfuz) şakî, yahut mahrum yahut rahmetten kovulmuş ve dar bir geçim yazdıysan onu sil.

Ey Allah’ım!

Âsiliğimi, mahrumiyetimi ve rızkımın darlığını lütfunla yanındaki kitabın esasında, said rızıklandırılmış, hayra muvaffak olmuşlardan kıl.

Çünkü Sen gönderdiğin peygamberin diliyle (asm), indirdiğin kitapta dediğin haktır ki o da şudur: “Allah dilediğini siler, dilediğini sabitleştirir. Kitabın esası onun yanındadır.”

İlâhî!

Şerefli Şaban’ın yarısı gecesinde büyük tecellinle her hikmetli iş ayrılır. Bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz, fakat senin bildiğin belâların bizim üzerimizden kaldırılmasını kesinleştir. Şüphesiz Sen en büyük ve cömertsin. Efendimiz Muhammed’in Âline ve Ashabına Allah’ın salât ve selâmı olsun.

 

Yorumlar