Kentsel Dönüşüm Şurası'nda bir dizi karar alındı. Hayata geçirilmesi planlanan bildirgeye göre kentsel dönüşümde yüzde 50+1'in kararı yeterli olacak. Ayrıca özel mahkemeler ve arabuluculuk sistemi de devreye girecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Kentsel Dönüşüm Şurası'nın sonuç bildirgesini, dün Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Hayata geçirilmesi planlanan önerilere göre kentsel dönüşümde 50+1'in kararı yeterli olacak. Ayrıca dönüşüm için özel mahkemeler ve arabuluculuk sistemi de devreye girecek.

50+1 ÇOĞUNLUK YETECEK

Emine Erdoğan, Dubai'de iklim elçisi gençlerle bir araya geldi Emine Erdoğan, Dubai'de iklim elçisi gençlerle bir araya geldi

'Kentsel Dönüşüm Şurası'nın, 110 uzmanın katılımıyla yapıldığını ve şuranın sonuç bildirgesinde önemli kararların yer aldığını belirten Özhaseki, 5 ana başlığın ortaya çıktığını belirterek, bunları şöyle sıraladı:

Uzmanlar, 'kentsel dönüşüm için işe başlanacağı zaman ve devamında üçte iki çoğunluktan vazgeçelim, yüzde 50+1 ile yol alalım' dediler. Sadece binanın yıkılma safhasında değil, inşaatın ruhsat aşamasında 'yüzde 50+1 yeterli olsun' dediler. Şurada alınan en önemli kararlardan birisi bu. Mademki depreme hazırlanacağız, mademki artık hayatımız söz konusu, yüzde 50+1 ile yol alınacak.

Kentsel dönüşümde tebligatın artık eski usülle değil e-Devlet üzerinden yapılması, binanın üzerine asılması ve muhtarlıklarda ilan edilmesi yeterli olacak.

Yarısı Bizden Kampanyası'nın mali yükünün bir an önce açıklanarak kanuni düzenleme yapılacak.

Yıkılan bina arsalarındaki ortaklıkların giderilebilmesi için dava açılabilecek.

Kentsel dönüşümdeki uyuşmazlıklarda arabuluculuk sistemi devreye girecek. Bunun yasal altyapısını hazırlıyoruz. Bununla birlikte, kentsel dönüşüm davalarına bakan özel mahkemeler olacak. Çünkü iyi niyetli olmayan birkaç kişi, değişik mahkemelerde aynı tip dilekçe vererek yürütmeyi durdurma kararları almak suretiyle işi senelerce sürüncemede tutup, binlerce vatandaşın mağdur olmasına sebebiyet verebiliyor."

TEK ÇARE DÖNÜŞÜM, BAŞKA İCAT YOK

"6 Şubat depremlerinde 100 milyar doların üzerinde bir hasar ile karşı karşıyayız. Türkiye bir deprem ülkesi. Tek çaresi var bu işin; kentsel dönüşüm. Bunun dışında bir çare şimdiye kadar icat olmadı" diyen Bakan Özhaseki, "Bu işleri kısa sürede yapmak için insanların mağdur olmaması adına hızlı hareket etmeliyiz" diye konuştu. Özhaseki, "Bundan sonra yapacağımız 100 bin kadar köy evini çelik karkas ve onun kendine has modüler sistemle inşa etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

RİSKLİ YAPISI OLANA ELEKTRİK VE SU YOK

Mahkeme süreçleri, yargının da desteği alınarak kentsel dönüşüm sürecinde hızlandırıcı etki sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

Riskli yapı tespiti yapılırken, konut dokunulmazlığı sebebiyle mukavemet ile karşılaşılması nedeniyle cebren yapılması hakkında yasal düzenlemeler olmalı.

Riskli yapı tespiti yapılan yapılara, altyapı kurumları tarafından yeni abonelik verilmesinin önüne geçilmesine ilişkin düzenleme yapılmalı.

7261 Sayılı Tebligat Kanunu'nda kentsel dönüşüm sürecini hızlandırma adına e-tebligat, günümüz iletişim araçlarının kullanılmasına yönelik düzenlemeye gidilmeli.

Kentsel dönüşüm sürecinin daha hızlı yürütülmesi amacıyla kamu-özel ortaklığını geliştirmek üzere düzenleme yapılmalı.

Maliklerce yürütülen dönüşüm uygulamalarında uzlaşmazlık durumunda sürecin daha hızlı çözülmesini sağlayacak teknik ve hukuki desteği kapsayan bir arabuluculuk sistemi geliştirilmeli.

Kentsel dönüşüm süreci ve gayrimenkul konularındaki davaların görüleceği İhtisas Mahkemeleri kurulmalı.

Kentsel dönüşüme açılan davalar nedeniyle oluşan kamu zararının, davanın kaybedilmesi halinde davacıdan tahsil edilmesine ilişkin düzenleme yapılmalı.

Sürecin sekteye uğramaması için inşaat ruhsatı almada 2/3 karar nisabı alınmasına ilişkin düzenleme olmalı.

Riskli yapı tespitini engelleyenler, verilen sürede tahliye gerçekleştirmeyen vb. kanun kapsamındaki uygulama işlemlerini engelleyici nitelikte eylemde bulunan kişilere, idari para cezası uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılmalı.

Kaynak: AA