Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başsavcı İsmail Uçar'ın, HSK'ya bildirdiği iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Tunç açıklamada şu sözlere yer verdi:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HSK'ya gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili olarak HSK ilgili dairesince gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, verilen inceleme ve soruşturma izni üzerine HSK Teftiş Kurulu'nca müfettiş görevlendirilmiştir" 

Adalet Bakanı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun bu iddiaları titizlikle araştıracağını ve somut delillerle suç teşkil eden her iş ve eylemin karşılıksız kalmayacağını vurguladı. Ayrıca, yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti. Bakan Tunç, bu süreçte yargı teşkilatının tüm mensuplarını töhmet altında bırakacak genelleme yapmaktan kaçınılması gerektiğini ve adalete güveni zedeleyecek açıklamalardan kaçınılması gerektiğini belirtti. Herhangi bir yanlış tutum ve davranışa müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Bakan Tunç'un X üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde: 

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Hâkimler ve Savcılar Kuruluna gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili olarak HSK ilgili dairesince gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, verilen inceleme ve soruşturma izni üzerine HSK Teftiş Kurulunca müfettiş görevlendirilmiştir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa ve mevzuatımızdan aldığı yetki ile bahse konu iddiaları titizlikle araştıracak, yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda gerekli işlem tesis edilecektir. 

Somut delillerle ortaya konulan ve suç teşkil eden hiçbir iş ve eylem karşılıksız kalmayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Bununla birlikte; söz konusu ihbar dilekçesi ile gündeme getirilen bazı iddialarla ilgili olarak genelleme yapıp adaletin tecellisi için fedakarca çalışan yargı teşkilatımızın tüm mensuplarını töhmet altında bırakacak ve adalete güveni zedeleyecek açıklamalar ve yorumlardan kaçınmak gerekir. 

ABD'den Gazze'de ateşkese veto... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Böyle adalet olur mu? ABD'den Gazze'de ateşkese veto... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Böyle adalet olur mu?

İster yargı içinden ister dışından; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili olarak yanlış tutum ve davranışlara tevessül edenlere asla müsaade edilmeyecektir."