Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde;

Ceza kanunlarının yorum tekeli ceza hakimlerine bırakılmıştır. Hakim yargı faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hakim, soruna ölçülü duygusallıktan uzak ve soğukkanlı yaklaşarak gerek metne bağlı dar yorumla, gerekse kanun koyucu‘nun iradesini ortaya koyan amaca yönelik yorumla, meseleyi çözmeye ve doğru sonuca ulaşmaya çalışır.

Önder Aksakal yeniden DSP Genel Başkanlığına seçildi Önder Aksakal yeniden DSP Genel Başkanlığına seçildi

AYM kararları gücünü, bir başka hukuki merciin denetiminden geçmeyecek olmasından, herkesi bağlayıcı olmasından değil, yetkin ve tutarlı hukuki gerekçelerden almalıdır.

Hukuk kuralı uygulayıcının  elinde değişmemelidir. Hakimler ne diyorlarsa anayasa odur denebilir mi?

Kuvvetler ayrılığı ilkesi çeşitli şekillerde zedelenebilir. Bunlardan biri de yargısal aktivizmdir.

Yargısal aktivizm, bazen yasama organının etkisizleşmesine, bazen yasama kararlarının iptaline, bazen yargının yasama organının yerine geçmesi olarak karşımıza çıkar.

Anayasa Mahkemesi  kararlarına karşı kontrol mekanizmasının bulunmaması önemli bir eksikliktir.

Hukuk normu koymanın, muhakeme meselesi değildir.

Anayasa Mahkemesi  yargısal aktivizm de bulunamaz.

Yasama organın yerine geçerek norm da ihdas edemez, mevcut olan normu da görmezden gelemez, anayasayı yeniden yorumlayamaz.

Suç ve ceza politikasını belirlemek , Anayasa Mahkemesi kararlarında sıkça  ifade edildiği gibi kanun koyucunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirindedir.