Tarihe 93 Harbi olarak geçen Osmanlı Rus savaşında, Nene Hatun ile başlayan, Türk kadınlarının işgale izin vermeme azmi, milli mücadele döneminde doruk noktasına ulaştı. Nice kadın kahraman Kurtuluş Savaşı döneminde canı pahasına bir mücadele verdi.