Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver (1898-1986) ülkemizin yetiştirdiği önemli hekim, tıp tarihçisi olduğunu belirten Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Şimşek, “Ünver, aynı zamanda Arapça, Farsça, Fransızca dillerine vakıf bir şahsiyettir.