Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Kadir Gecesi ibadetleri

Bu akşam Kadir Gecesini idrak edeceğiz. Tüm İslam Alemi bu mübarek gecenin feyzinden ve bereketinden faydalanmak için geceyi ibadet, dua ve tesbihlerle geçirecek. Bunun için pek çok kişi Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? araştırması yapıyor. Bu gece yeryüzüne inen rahmet dalgasından nasiplenmek için Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirleri bir araya getirdik.

Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Kadir Gecesi ibadetleri
31.05.2019 14:00

Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? sorusu bugünün en çok merak edilen konularının arasında yer alıyor. Peygamber Efendimizin “Kadir Gecesi’ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” buyurduğu bu önemli gecede inananlar Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirleri öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte, Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...

Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Bu gece içerisinde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden değerli olduğu söylenir. übhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim. Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.") Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]. Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir.

Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313). Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılmalı?

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur"ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."
Bu mübarek gecede dua sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur'ân okuyup da dua ederse güzel olur.

*İbnü Hacer Heytemî Tuhfetü'l-Muhtâc'da der ki:

"Kadir gecesini görene, saklaması sünnettir. Onun kemâliyle faziletine ancak Allah Teâlâ'nın bildirdiği kimseler nail olur."

(Sevabını Allah"tan umarak, Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur.) [Buhari, Müslim]

(Kadir gecesinde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur"an-ı kerimi hatim etmekten daha sevabdır. Kadir gecesinde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir.) [Tefsir-i Mugni]

(Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.) [Tefsir-i Mugni]

Bu akşam Kadir Gecesini idrak edeceğiz. Tüm İslam Alemi bu mübarek gecenin feyzinden ve bereketinden faydalanmak için geceyi ibadet, dua ve tesbihlerle geçirecek. Bunun için pek çok kişi Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? araştırması yapıyor. Bu gece yeryüzüne inen rahmet dalgasından nasiplenmek için Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirleri bir araya getirdik.

Yorumlar