Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak.

İlanlar
Haber Girişi:
Son Güncelleme:
Google Haberlere Abone ol
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor. İlanda yer alan bilgiler şöyle;

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

 

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.


SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi :
 13 Eylül 2022
Resmî Gazete'de Yayımlandığı Tarih : 13 Eylül 2022
Başvuru Tipi : Şahsen\Posta
Son Başvuru Tarihi : Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : http://www.atu.edu.tr
Ön Değerlendirme Tarihi : 30/09/2022
Sınav Giriş Tarihi : 04/10/2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 06/10/2022
 

S.NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM
DALI
UNVAN KADRO
ADEDİ
KADRO DER. YABANCI DİL PUANI İLAN AÇIKLAMA
2022/1 Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı
Diller
Yabancı
Diller
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 4 5 95 İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Mütercim- Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak, bu alanların birinden Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve lisans eğitimi sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 yıl eğitim-öğretim tecrübesine sahip olmak.
2022/2 Rektörlük (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)     Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 5 50 Ağ ve Sistem Destek Hizmetlerinde görevlendirilmek üzere, Bilgisayar, Yazılım, Bilişim Sistemleri, Elektrik- Elektronik, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2022/3 Rektörlük (Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi)     Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 5 50 Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden lisans mezunu olmak, bu alanda tezli yüksek lisans
yapmış olmak.

 


GENEL ŞARTLAR
(1)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
-Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurularda adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü yada ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılabilir.
- Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türü kullanılabilir.

(2) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın belgelendirmesi kaydıyla mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın belgelendirmesi kaydıyla mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
(3) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR
(1) 
Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yükseklisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET
(1) 
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR
(1)
 Adaylar şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurularını yapacaklardır. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
(2) Postada geciken, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan, eksik belgesi olan, imzasız, karekodu olmayan/okunamayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin Dekanlığına/Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
(3) Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
(4) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İSTENİLEN BELGELER
(1)
 Başvuru Formu (adaylar başvuru formunu http://www.atu.edu.tr adresinden alarak şahsen veya postayla başvuracaklardır.)
(2) Özgeçmiş - Yabancı Dil belgesi - ALES (sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir) belgesi (karekodlu belge)
(3) T.C.Nüfus Cüzdanı /T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
(4) Bir adet vesikalık fotoğraf-son altı ay içinde çekilmiş
(5) Lisans diploma fotokopisi veya e-Devlet’ten alınan karekodlu mezun belgesi
(6) Kadro ilanının özel şartlar bölümüne bağlı tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlilik öğrenci belgesi veya mezun belgesi (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belge)
(7) Lisans/Yükseklisans/Doktora Transkripti (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belge)
(8) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belge
(9) HİTAP Hizmet Belgesi, kurum onaylı veya e-Devletten alınan karekodlu belge kabul edilecektir. Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.
(10) Sertifika, Tecrübe, SGK Hizmet Dökümü vb. belgeler (ilan edilen kadroya bağlı olarak)
(11) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devletten alınan karekodlu belge)

BAŞVURU YERLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Birim Adres İletişim
Personel Daire başkanlığı Balcalı Mahallesi, Çatalan Caddesi No:201/2 01250 Sarıçam/ADANA 0 (322) 455 00 00 - 444 01 88
Yabancı Diller Yüksekokulu Balcalı Mahallesi, Çatalan Caddesi No:201/1 01250 Sarıçam/ADANA 0 (322) 455 00 25 - 444 01 88

 

 

Detaylı bilgi ve ilana ulaşmak için tıklayınız.

Yorumlar