ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan detayları şu şekilde;

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI (2022-05)Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.
-Adaylar; fotoğraf, kimlik fotokopisi e-Devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi (doçent ve profesörler), erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden (http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir.
-Müracaat edecek adaylarca; Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı sayfasında yer alan “Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu”nu bilgisayar ortamında 1 (bir) adet doldurarak her sayfası paraflı ve son sayfası imzalı olacak şekilde çevrimiçi başvuru sistemine yüklenecektir.
-Müracaat edecek adayların (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuat (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşabilecekleri “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
-Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.
-Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. e- Devlet ten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.
-Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
-Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu olan 23:59’a kadar http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
-İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
-İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM
DALI

UNVAN

DRC

ADET

*ADAYLARDA ARANAN
ŞARTLAR

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Eğitim programları ve öğretim alanında doçent unvanı almış olmak. Eğitim teknolojileri üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI/SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az beş (5) makalesi bulunmak.


**Eğitim Fakültesi


Temel Eğitim


Okul Öncesi Eğitimi


Doçent


1


1

Okul Öncesi Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak. Erken çocukluk üzerine çalışmaları bulunmak. Web of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az üç (3) makalesi olmak. YÖK tarafından belirlenen uluslararası sıralama kuruluşları tarafından yapılan Dünya sıralamalarında son üç (3) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 500 içerisinde yer alan yurt dışındaki araştırma kurumları/üniversitelerde en az bir (1) yıl süre ile araştırma yapmış olmak.


Eğitim Fakültesi


Yabancı Diller Eğitimi


İngiliz Dili Eğitimi


Doçent


1


1

Yabancı Dil Eğitimi veya Dünya Dilleri ve Edebiyatları alanında doçentlik unvanı almış olmak. İngiliz Edebiyatı üzerine çalışmaları bulunmak. Web of Science (SCI/SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış ez az iki (2) makalesi bulunmak.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


İktisat


İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat


Doçent

Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi Hizmetli ve Zabıta memuru alıyor Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi Hizmetli ve Zabıta memuru alıyor


1


1

Uluslararası İktisat alanında doçentlik unvanı almış olmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az üç (3) makalesi bulunmak. Bölgesel Kalkınma İktisadı üzerine çalışmaları bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az bir (1) ulusal ya da uluslararası projede görev almış/alıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

1

1

Siyaset bilimi alanında doktora yapmış olmak. Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında doçent unvanı almış olmak. Siyasal liderlik ve siyasi partiler üzerine çalışmaları bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az üç (3) ulusal ya da uluslararası projede görev almış/alıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Lisans ve lisansüstü eğitimini Kamu yönetimi alanında tamamlamış olmak. Yerel yönetimler ile kent ve çevre yönetimi üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI/SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az bir (1) makalesi bulunmak.


DİĞER AÇIKLAMALAR:
*İlanda aranan şartlar kısmında yer alan yayınların tespitinde, son üç takvim yılı (2019, 2020, 2021) ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ilanın yayımlandığı güne kadar DOİ numarası almış olan yayınlar kabul edilecektir.
**Dünya üniversite sıralamalarıyla ilgili kriterlere aşağıdaki bağlantı adresinden erişilmektedir. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=1006
 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...