Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi alıyor

Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı yayınladı.

İlanlar
Haber Girişi:
Son Güncelleme:
Google Haberlere Abone ol
Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi alıyor. İlanda yer alan bilgiler şöyle;

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 2022-04

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

- Adaylar; fotoğraf, kimlik fotokopisi e-Devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi (doçent ve profesörler), erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden (http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir.

- Müracaat edecek adaylarca; Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı sayfasında yer alan “Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu”nu bilgisayar ortamında 1 (bir) adet doldurarak her sayfası paraflı ve son sayfası imzalı olacak şekilde çevrimiçi başvuru sistemine yüklenecektir.

- Müracaat edecek adayların (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/ Mevzuat (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşabilecekleri “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

- Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu olan 23:59’a kadar http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

- İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ADET *ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman İnşaatı ve Transportu Profesör 1 1 Orman Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak. Orman İnşaatı ve Transportu alanında çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI- Expanded) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az sekiz (8) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az 1 (bir) ulusal veya uluslararası projede yürütücü olarak görev almış/alıyor olmak.
Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman İnşaatı ve Transportu Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Orman Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Orman İnşaatı ve Transportu alanında çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az üç (3) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az 1 (bir) ulusal veya uluslararası projede görev almış/alıyor olmak.
Bartın Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Odun Mekaniği ve Teknolojisi Doçent 1 1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak. Odun Mekaniği ve Teknolojisi üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az altı (6) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az 1 (bir) ulusal veya uluslararası projede görev almış/alıyor olmak
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Profesör 1 1 Eğitim Psikolojisi alanında doçent unvanı almış olmak. Doçentlik unvanı aldıktan sonra Web of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az iki (2) makalesi bulunmak.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Kimya Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak. Öz-yeterlik üzerine çalışmaları bulunmak. Doçentlik unvanı aldıktan sonra Web of Science (SSCI, SCI-Expanded) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az dört (4) makalesi bulunmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Türkçe Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak. Yabancılara Türkçe Öğretimi üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI/SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az iki (2) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az bir (1) ulusal ya da uluslararası projede görev almış/alıyor olmak.
Fen Fakültesi Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Matematik alanında doktora yapmış olmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded) kapsamındaki dergilerde cebir ve sayılar teorisi alanında yayımlanmış en az iki (2) makalesi bulunmak.
Fen Fakültesi Matematik Topoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Matematik alanında doktora yapmış olmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded) kapsamındaki dergilerde topoloji alanında yayımlanmış en az iki (2) makalesi bulunmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Fıkıh Doçent 1 1 İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. Temel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Temel İslam Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak. İslam Hukuku alanında çalışmaları bulunmak. Web Of Science (SCI, SCI- Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) veya TR dizin kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az bir (1) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az bir (1) ulusal/uluslararası projede görev almış/alıyor olmak.
İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatları Doçent 1 1 Klasik Türk Edebiyatı alanında doçent unvanı almış olmak. Klasik Türk Edebiyatı ve İslami Türk Edebiyatı alanlarında çalışmaları bulunmak. Web Of Science (SCI, SCI- Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 1 (bir) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az bir (1) ulusal/uluslararası projede görev almış/alıyor olmak.
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler Doçent 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak. Analog tasarımlar üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web Of Science (SCI,SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az üç (3) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en az iki (2) ulusal/uluslararası projede görev almış/alıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Esasları Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik Esasları alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Son üç (3) takvim yılında Web Of Science (SCI,SCI-Expanded, SSCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az bir (1) makalesi bulunmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Rekreasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak. Rekreasyon ve fiziksel aktivite konuları üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az bir (1) makalesi bulunmak.
Bartın Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Lojistik Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Endüstri Mühendisliği, Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarik ve Lojistik Yönetimi veya Akıllı Ulaşım Sistemleri alanlarının birinde doktora yapmış olmak. Son üç (3) takvim yılında Web of Science (SCI/SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde lojistik üzerine yayımlanmış en az bir (1) makalesi bulunmak.

 

DİĞER AÇIKLAMALAR:
İlanda aranan şartlar kısmında yer alan yayınların tespitinde, son üç takvim yılı (2019, 2020, 2021) ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ilanın yayımlandığı güne kadar DOİ numarası almış olan yayınlar kabul edilecektir.

 

Detaylı bilgi ve ilana ulaşmak için tıklayınız.

Yorumlar