ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d ve 31. maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

ilan şu şekilde;

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d ve 31. maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Üniversitemize öğretim elemanı alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Dilekçe (İnternet Sayfamızda yayınlanacaktır)
2. Özgeçmiş,
3) https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan diploma notunu gösterir lisans mezuniyet belgesi veya Lisans diplomasının onaylı fotokopisi ve onaylı transkript fotokopisi (Gönderdiğiniz e-devlet çıktısında diploma notu görünüyorsa, transkripte gerek yoktur.)
4) İlan edilen kadroya bağlı olarak https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan yüksek lisans/doktora mezun belgesi veya yüksek lisans/doktora diplomasının onaylı fotokopisi
5) Araştırma Görevlisi kadroları için https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan ilgili alanda öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi veya öğrenci olduğu kurumdan alınmış onaylı öğrenci belgesi
6) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi
7) İki adet fotoğraf
8) ALES Sonuç Belgesinin internet çıktısı
9) Yabancı Dil Belgesinin internet çıktısı
10) İlan edilen kadroya bağlı olarak deneyime ilişkin belge.(Tecrübe/Deneyim şartı olan kadrolar içindir. Kurumdan alınan belgenin yanına, https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan Barkodlu Hizmet Belgesi ya da Barkodlu kurum isimlerini gösterir sigorta tescil dökümü ile birlikte – Barkodlu Belge Oluştur tuşuna basılarak alınması gerekmektedir.)
Başvurular müracaat edilecek birime posta yoluyla veya şahsen yapılacaktır. Birimlerin posta adresleri internet sayfamızda yer almaktadır. Son başvuru tarihi mesai bitiminden önce başvuru evraklarının ilgili birimde olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Sınavlarla ilgili sınav yeri ve saati bilgileri, sınav sonuçları ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili bilgileri başvurulan Fakülte/M.Y.O.nun internet adresi üzerinden duyurulacak olup, adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların, başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
Önemli Not: Ön Değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen tarih mesai bitiminde ilgili birimin internet sayfasında duyurular bölümünde yayınlanacaktır.

 

İlan No Fakülte
/MYO
Bölüm Anabilim Dalı Unvan Der Adet Ales Puan Türü Asgari Yabancı Dil Niteliği Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı İnternet
Adresi
2022/022 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Anestezi Pr. Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
5 1 SAY - Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans öğrenimi sonrası Cerrahi Yoğun Bakım alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak. Yoğun Bakım Hemşireliği ve Hemodiyaliz sertifikalarına sahip olmak. https://www.bayburt.edu.
2022/023 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Anestezi Pr. Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
5 1 SAY - Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. İç Hastalıklar Hemşireliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans öğrenimi sonrası alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak. Yükseköğretimde ders verme tecrübesine sahip olmak.
2022/024 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakım Pr. Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
5 1 SÖZ - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Spor Masörlüğü ve İlk yardım sertifikalarına sahip olmak. Fiziksel aktivite alanında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

2022/025 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Araştırma Görevlisi 5 1 SÖZ 50 Din Sosyolojisi bilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Din Sosyolojisi bilim dalında doktora yapıyor olmak. https://www.bayburt.edu.
tr/tr/ilahiyat
2022/026 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Araştırma Görevlisi 5 1 SÖZ 50 İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. Arap Dili ve Belagatı bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022/027 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Araştırma Görevlisi 4 1 SAY 50 Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. Beslenme ve Diyetetik bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. https://www.bayburt.edu.
tr/tr/ saglik-bilimleri
2022/028 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Araştırma Görevlisi 4 1 SAY 50 Acil Durum ve Afet Yönetimi lisans mezunu olmak. Afet Yönetimi bilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Afet Yönetimi bilim dalında doktora
yapıyor olmak.
https://www.bayburt.edu.
tr/tr/uygulamali-bilimler
2022/029 Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Rekreasyon Araştırma Görevlisi 5 1 SAY EA SÖZ 50 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak. Spor Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. https://www.bayburt.edu.
tr/tr/spor-bilimleri
2022/030 Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Araştırma Görevlisi 5 1 SAY 50 Matematik Eğitimi bilim dalında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Matematik Eğitimi bilim dalında doktora yapıyor
olmak.
https://www.bayburt.edu.
2022/031 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Araştırma Görevlisi 5 1 SÖZ 50 Eğitim Fakültesi lisans mezunu olmak. Eğitim Bilimleri anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Eğitim
Bilimleri anabilim dalında doktora yapıyor olmak.
tr/tr/egitim

2022/032 Rektörlük TÖMER(Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) ve Zorunlu Ortak Türk Dili Öğr. Gör. (Ders Verecek) 5 1 SÖZ 50 Türkçe Eğitimi alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans öğrenimi sonrası alanında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak. Yabancılara Türkçe Öğretimi sertifikasına ve öğretim tecrübesine sahip olmak. https://www.bayburt.edu.
2022/033 Rektörlük Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 5 1 SAY 50 Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği veya Yönetim Bilişim Sistemleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Lisans öğrenimi sonrası alanında en az 5 yıl iş tecrübesine sahibi olmak. Veri Tabanı Yönetimi Eğitimi ve Visual Studio Eğitimi
sertifikalarına sahip olmak.
tr/tr/personel


Öğretim Görevlisi ilanlarına başvuracak adayların tabloda belirtilen ALES puan türünden en az 70 puan almaları ve ilan özel şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan; Rektörlük Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim ve Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi kadroları için en az 50 puan almış olmak gerekir. Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarında dil puan şartı yoktur. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alınacaktır. 2022 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmuş olanlar, lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her
aşaması iptal edilebilir.

SINAV TAKVİMİ
Başvuru Başlama Tarihi: 31.12.2022 Cumartesi
Son Başvuru Tarihi: 16.01.2023 Pazartesi
Ön Değerlendirme Tarihi: 18.01.2023 Çarşamba
Sınav Giriş Tarihi: 20.01.2023 Cuma
Sonuç Açıklama Tarihi: 24.01.2023 Salı

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.