DSİ Taşra Teşkilatı Sürekli İşçi (Bekçi) alıyor

DSİ Taşra Teşkilatı Sürekli İşçi (Bekçi) alacak.

İlanlar
Haber Girişi:
Son Güncelleme:
Google Haberlere Abone ol
DSİ Taşra Teşkilatı Sürekli İşçi (Bekçi) alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; DSİ Taşra Teşkilatı Sürekli İşçi (Bekçi) alıyor. İlanda yer alan bilgiler şöyle;

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
TAŞRA TEŞKİLATI SÜREKLİ İŞÇİ (Bekçi) ALIM İLANI

Kurumumuz Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 50 kadroya Sürekli İşçi (Bekçi) alınacaktır.

Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 25.07.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir. İlanen duyurulur.


DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ (Bekçi) KADROLARININ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE İLLERE GÖRE DAĞILIMI

İSTENİLEN ŞARTLAR VE BELGELER
Sürekli   işçi    kadrolarına    başvuran    adayların    aşağıdaki    şartları    taşımaları    ve
belgelendirmeleri gerekmektedir;

2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihi itibariyle en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/1982 tarihinden sonra doğmuş olmak)
Son başvuru tarihi itibariyle en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmak.
Askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.
Güvenlik Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak.
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engeli bulunmamak.
Atamaya engel adli sicil kaydı bulunmamak.
Güvenlik görevlileri (silahlı) olarak istihdam edileceğinden, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (f), (g) ve (h) bendindeki şartları taşıyor olmak. diğer bir ifadeyle Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.

 

Detaylı bilgi ve ilana ulaşmak için tıklayınız.

Yorumlar