Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, ABD’li yetişkinlerin yarısından fazlası ekonomik sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyor.

Yüzde 55 ekonomik sıkıntı yaşıyor
FOX Business’tan Aislinn Murphy’nin haberine göre, ABD'li yetişkinlerin yüzde 55'i artan fiyatlar nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadıklarını bildiriyor. Düşük gelirli Amerikalıların yüzde 77'si enflasyonun mali durumlarını olumsuz etkilediğini söylüyor.

9 ve 27 Kasım tarihleri arasında yüzde 3 hata payı ile 1.800'den fazla ABD'li yetişkin arasında online olarak gerçekleştirilen Gallup anketine göre, birçok ABD'li yetişkin, artan fiyatlar nedeniyle hanelerinin mali sıkıntı yaşadığını aktarıyor. Salı günü yayınlanan anket, enflasyonun hane halklarını mali sıkıntıya soktuğunu söyleyen Amerikalıların oranının Ağustos ayına göre yüzde 1'lik bir düşüşle yüzde 55 seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor. Gallup'a göre, son ankette mali sıkıntı yaşadıklarını bildirenlerin yüzde 13'ü bunun ‘ciddi’ olduğunu ve ‘mevcut yaşam standartlarını’ sürdürme yeteneklerini etkilediğini söylüyor.

Charlie Hebdo'nun alçaklığına Atina'dan cevap: Hepimiz Türk'üz Charlie Hebdo'nun alçaklığına Atina'dan cevap: Hepimiz Türk'üz

Buna karşılık, Gallup, artan fiyatların hane halkları için mali sıkıntıya neden olduğunu söyleyen ABD'li yetişkinlerin oranının, bu yılın Ocak ayındaki yüzde 49 ve 2021 yılının Kasım ayındaki yüzde 45’lik seviyenin üzerinde olduğuna dikkat çekiyor.


Rakamlar giderek kötüleşiyor
Tüketici Fiyat Endeksi (Consumer Price Index - CPI) ve Kişisel Tüketim Harcamaları (Personal Consumption Expenditures - PCE) Endeksi ile ölçülen enflasyon, Ekim ayında hafifçe düşmesine rağmen, son zamanlarda acı verecek kadar yüksek seviyelerde seyrediyor.

Çalışma İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics) tarafından 1 Aralık'ta yayınlanan veriler, Ekim ayında PCE endeksinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 6 oranında arttığını gösteriyor. Çalışma Bakanlığı'nın Kasım ayı verilerine göre ise, CPI Eylül'den Ekim'e kadar geçen sürede yıllık bazda yüzde 0,4 oranında artarak yüzde 7,7’ye yükselmiş durumda.

Gallup anketi ayrıca, üç gelir seviyesindeki ABD'li yetişkinlerin yüzde kaçının hanelerinin enflasyon nedeniyle mali sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor. Buna göre, düşük gelirli Amerikalılar yüzde 77 ile ekonomik sıkıntıyı en çok hisseden gelir seviyesi olarak öne çıkıyor.

Orta gelirli yetişkinlerin ise yaklaşık yüzde 60'ı artan fiyatların ekonomik sıkıntıya neden olduğunu bildiriyor. Üst gelirli Amerikalılar açısından ise bu oran yüzde 42’lerde seyrediyor.