AA'nın yaptığı haberler, dikkatleri, dillerini koruyarak varlıklarını devam ettirmeye çalışan Lübnanlı Türkmenlerin üzerine çekmeye devam ediyor.

Asırlardır Lübnan'ı yurt edinen Türkmenler, kuşaktan kuşağa aktarılan zengin sözlü kültür mirasını ve dillerini kaybetmek istemiyor. Ancak günümüzde okullaşmanın ve Lübnanlı Araplarla entegrasyonun artması nedeniyle Türkmen çocuklar, Türkçeyi unutma tehlikesiyle karşı karşıya.

Bekaa Vadisi ile Trablusşam'ın kuzeyinde bulunan Türkmen köylerini ziyaret eden Türkolog Kartallıoğlu, Lübnan'daki Türk varlığının devam etmesini sağlamak amacıyla ne gibi kültürel ve ilmî çalışmalar yapılabileceğini yerinde gözlemledi.