Hemofili teşhisi ve tedavisi

Kan testleri kanın pıhtılaşmasının ne kadar sürdüğü, pıhtılaşma faktörlerinin düzeyleri ve varsa, hangi pıhtılaşma faktörlerinin eksik olduğu hakkında bilgi sağlayabilir.

Hemofili teşhisi ve tedavisi
14.06.2019 23:00

Hemofili teşhisi nasıl koyulur?

Kan testi, hemofili teşhisinde anahtardır. Tıbbi öykü ve kan testleri hemofili tanısında anahtar rol oynar.

Bir kişinin kanama problemleri varsa veya hemofili şüphesi varsa, doktor kişinin ailesini ve kişisel tıbbi öyküsünü sorar, çünkü bunun sebebini tanımlamaya yardımcı olabilir. Fiziksel bir muayene yapılır.

Kan testleri kanın pıhtılaşmasının ne kadar sürdüğü, pıhtılaşma faktörlerinin düzeyleri ve varsa, hangi pıhtılaşma faktörlerinin eksik olduğu hakkında bilgi sağlayabilir. Kan testi sonuçları hemofili tipini ve şiddetini tanımlayabilir.

Hemofili taşıyıcısı olan gebe kadınlar için, doktorlar 10 haftalık hamilelikten sonra fetüsü test edebilirler.

Hemofili tedavisi

Hemofili, replasman tedavisi ile tedavi edilir.

Bu, bir hastada çok düşük veya eksik olan pıhtılaşma faktörlerini vermeyi veya değiştirmeyi içerir. Hastalar enjeksiyon yoluyla veya intravenöz olarak pıhtılaşma faktörleri alır. Replasman tedavisi için pıhtılaşma faktörü tedavileri, insan kanından türetilebilir veya bir laboratuarda sentetik olarak üretilebilir.

Sentetik olarak üretilen faktörler rekombinant pıhtılaşma faktörleri olarak adlandırılır. Rekombinant pıhtılaşma faktörleri, tercih edilen tedavi olarak kabul edilir, çünkü bunlar insan kanında taşınan enfeksiyonların bulaşma riskini daha da azaltır.

Bazı hastalarda kanamayı önlemek için düzenli replasman tedavisi gerekir. Buna profilaktik tedavi denir. Bu, genellikle Hemofili A'nın ağır formlarına sahip kişiler için önerilir. Diğerleri ise talep tedavisi alır, ancak kanama başladıktan ve kontrol edilemez olduktan sonra verilen tedavidir.

Tedavi ertelenirse eklemlerde, kaslarda ve diğer vücut parçalarında hasar oluşabilir. Orta hemofili A formları için diğer tedaviler arasında, depolanmış faktör VIII salınımını uyaran insan yapımı bir hormon olan desmopresin ve pıhtıların parçalanmasını önleyen antifibrinolitik ilaçlar bulunur.

Hemofili ile yaşamak

Hemofili tedavisinin bir yolu yoktur, ancak aşırı kanama riskini azaltmanın ve eklemleri korumanın yolları vardır. Bu korunma yolları şunları içerir:

Düzenli egzersiz

Aspirin, steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar ve kan inceltici olan heparin gibi ilaçlardan kaçınılması

İyi diş hijyeni uygulamak

Önleyici tedavi olarak, bir hasta hemofili A için tasarlanan bir pıhtılaşma faktörü VIII versiyonunun veya hemofili B için IX'un düzenli enjeksiyonlarını alabilir.

Kanamaya neden olabilecek yaralanmalara karşı korunmak için kişi keçeden yapılmış kıyafetler giyebilir. Spor veya yüksek etkili etkinliklere katılırken ekstra özen gösterilmelidir.

Yorumlar