ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin’ ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ilan şu şekilde

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin’ ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

 4. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

 5. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

ÖNEMLİ NOTLAR

Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurular son başvuru günü mesai bitimine kadar yapılabilir. Başvurular ilgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

 1. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.(e-devletten alınan Karakodlu evraklar geçerlidir.)

 2. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

 3. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

 1. Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerle başvuru yapmayan adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır

 2. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

 3. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenilen belgeler

 1. Başvuru Formu

 2. Özgeçmiş,

 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 4. Lisans/Lisansüstü Diploma (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

 5. Transkript Belgesi (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.

 6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi,

 7. ALES Belgesi,

 8. Hizmet cetveli (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)

 9. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,(Meslek Yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir.)

 10. Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet fotoğraf,

 11. Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet üzerinden alınan belge.

 12. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
   

Unvan

Derece

Ales

Dil

Fakülte/ MYO

Bölüm

Anabilim Dalı/Program

Açıklama

Öğr. Gör.

2

70

Muaf

Iğdır MYO

Yönetim ve Organizasyon

Lojistik

Lojistik Yönetimi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik/Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler/Uluslararası ilişkiler alanında lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli
yüksek lisans yapmış olmak.

Öğr. Gör.

2

70

Muaf

Iğdır MYO

Yönetim ve Organizasyon

Lojistik

Lojistik Yönetimi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik/Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler/Uluslararası İlişkiler alanında lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olup bu alanların birinde doktora
yapıyor/yapmış olmak.

Öğr. Gör.

5

Muaf

Muaf

Iğdır MYO

Ulaştırma Hizmetleri

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Havacılık bilimi ve teknolojileri/ulaştırma
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Havacılık bilimi ve teknolojileri alanında doktora                      yapıyor/yapmış
olmak.                      Yükseköğretim Kurumlarında   en   az   2   yıl
çalışmış olmak.

Öğr. Gör.

2

70

Muaf

Iğdır MYO

Ulaştırma Hizmetleri

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Uçak mühendisliği/ Sivil havacılık/ havacılık yönetimi/işletme lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans
mezunu olmak. İlgili alanda en az 2 yıl tecrübeli olmak.

Öğr. Gör.

2

70

50

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Beslenme ve diyetetik lisans mezunu olup beslenme ve diyetetik alanında tezli yüksek
lisans yapmış olmak.

Öğr. Gör.

3

70

50

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Temel İslam Bilimleri tefsir alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve aynı alanda doktora                      yapıyor/yapmış
olmak.

Öğr. Gör.

3

70

50

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Resim alanında tezli yüksek lisans yapmış olup Resim alanında                                  doktora
yapıyor/yapmış                                   olmak. Yükseköğretim   kurumlarında
en az 5 yıl ders vermiş olmak.

Öğr. Gör.

2

70

Muaf

Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Bakım Hizmetleri

Evde hasta bakımı

Hemşirelik/Psikoloji lisans mezunu olmak.
Hemşirelik/Klinik psikoloji
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğr. Gör.

2

70

Muaf

Iğdır Teknik Bilimler MYO

Mimarlık ve Şehir Planlama

Harita ve Kadastro

Harita/ Geomatik Mühendisliği alanında Lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup ilgili alanda doktora
yapıyor olmak.

Öğr. Gör.

2

70

Muaf

Iğdır Teknik Bilimler MYO

Mimarlık ve Şehir Planlama

Tapu ve Kadastro

Harita/geomatik mühendisliği lisans muzunu olup Harita/geomatik mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış                                   olmak.
Belgelendirmek kaydıyla lisans sonrası insansız hava araçları ile harita üretimi alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.

Öğr. Gör.

2

70

Muaf

Sağlık Hizmetleri MYO

Terapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/biyomedikal (biyomekanik) lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/biyomedikal (biyomekanik) alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Fizyoterapi ile ilgili en az 1
sertifikaya sahip olmak.

Öğr. Gör.

2

70

Muaf

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi hizmetler ve teknikler

Tıbbi laboratuvar teknikleri

Hemşirelik/biyokimya lisans mezunu olmak ve aynı
alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Belgelendirmek kaydıyla Ulusal ve uluslararası proje deneyimi olmak. İlgili alanda
en az 5 yıl deneyimi olmak.

Öğr. Gör.

2

70

Muaf

Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Bakım Hizmetleri

Evde Hasta Bakımı

Hemşirelik lisans mezunu olup, hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Hemşirelik alanında doktora yapıyor/yapmış olmak.
Yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl çalışmış olmak.

Öğr. Gör.

2

70

Muaf

Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Hemşirelik/moleküler biyoloji ve genetik/Biyomühendislik lisans mezunu olmak. Bu
alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olup, ayrıca bu alanların birinde doktora
yapıyor/yapmış olmak. Deney hayvanları Kullanım
sertifikasına sahip olmak.

Öğr. Gör.

2

Muaf

Muaf

Iğdır Teknik Bilimler MYO

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojisi

Kozmetik Teknolojisi

Kimya lisans mezunu olup kimya/organik kimya alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak. İlgili alanda en az 2 yıl tecrübeli olmak.

 

SINAV TAKVİMİ:

Duyuru Başlama Tarihi :        29.12.2022

Son Başvuru Tarihi     :          16.01.2023

Ön Değerlendirme Tarihi:      23.01.2023

Sınav Giriş Tarihi       :           26.01.2023

Sonuç Açıklama Tarihi :        31.01.2023

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.