İş dünyasında kalitenin önemi nedir?

Evet, konumuz belki de iş dünyasında kalitenin önemi olabilir ancak kalite yaşamın her alanında aranan istenen ve talep edilen bir kavramdır. Dolayısıyla kalite ve kaliteli olmak çağımızın çokca konuşulur tartışılır olmaktadır.

İş dünyasında kalitenin önemi nedir?
Editör Ahmet İğdişli 25.06.2019 09:45

Peki iş dünyası bu konuya nasıl bakıyor? Kalite, iş dünyası için ne anlam ifade ediyor? Kalitenin hedefi nedir? gibi konuları gündeme taşıyarak sizlere bilgi sunmak istiyoruz.

 İş dünyası bakış açısıyla kalite nedir?

Kalitenin geniş bir kavram olduğundan kaynaklı kalitenin tanımı kişiden şahsa değişiklik göstermektedir.  Kalite; genel ihtiyaçlara makulluk, kullanıma makulluk, ürünlerin fonksiyonların makulluğu şeklinde de kaydedilmiştır.

Genel olarak bilinen tanımı ise şartnameye makulluk, standartlara makulluk ve kaliteye makulluktur. Bunlara makul olan ürünler kaliteli olarak kabul edilmektedir. Kaliteyi kısa bir biçimde açıklamak gerek görülürse, müşterinin arzularını yerine getirmektir

Not:Kalite sözcüğünün oluştuğu günden bu yana kalite ile ilgili herkes birbirinden farklı yorumlar yapmıştır. Jenerasyonlar arasında da veya nesiller boyunca da sürekli farklı fikirlerin ortaya koyulabileceği bir “kavramdır.”

İş Dünyasında Kalitenin Önemi Nedir? Kalitede Amaç Nedir?

Verimlilikte ve kalitede artışı sağlama,

Maliyetleri aşağıya çekmek veya düşürmek,

Zaman kaybını en aza indirmek.

Kalitede Politika Nasıl Olmalı?

Kalitenin hedef noktası müşteri olmasından kaynaklı müşteri kitlesini baz alabilir veya referans olarak görebiliriz. Müşterinin ne talep ettiği veya neler istediği üzerinden gitmek demek kaliteyi elde etmenin yolunu öğrenmek demektir.

İnovatif mental akla ve kanaate sahip olmak gerekiyor ki bu da sürekli yenilik ve iyileştirme yapılması anlamına geliyor. İnovasyon kavramı kaliteye kalite katacak başlıca terim ve işlem değeri taşımaktadır.

Kalite Hakkında Yapılan Yorumlar

Kalite, liderlerin ve yöneticilerin yoğunlaştığı en önemli kavramlardan birisidir.

Ürün ve hizmet kalitesi; zirveyi temsil etmektedir. Çünkü bunları en kaliteli biçimde yapmak uluslar arası söz sahibi olmayı doğurur.

Akademik ve ticari alanında ne kadar önemli olduğu da önemle gözler önüne serilmektedir.

Firmaların Kalitesine Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Firmanızın kalitesini etkileyen etkenlerini dikkat edersek kaliteyi yakalamamız bir o kadar basit olur. Firmanın kalitesini iki farklı etkenler belirler.

Firmanın kendi içindeki etkenler ve diğeri Firmanın dışındaki etkenler diye ayrılır.

Firmanın Kendi İçerisindeki Faktörler

Yönetimde kalite, ekip ruhunda kalite, insan gücünde kalite, çalışanların motivasyon kalitesi, malzeme kalitesi, üretim tekniklerin kalitesi, araç ve gereçlerin kalitesi.

Firmanın Dışında Olan Faktörler

Bu faktörleri dörte indirgemek mümkün. Bunlar; tüketici kalitesi, pazarın kalitesi, teknoloji kalitesi, sermayeler ve finansal kaynaklardaki kalite şeklindedir.

Yukarıda da değindiğimiz üzere “kalite” kavramı aslına şartlara göre ve ne istendiğine (hedeflere) göre değişiklik göstermektedir.

Bu nedenle de doğru ve akılcıl dengeyi tutturmak kolay olmasa da iş dünyası bakış açısıyla gerekli şartlardandır, bunun endeksi, başarı endeksidir.

Dolayısıyla kaliteyi ölçmenin yolu başarılı olmasından geçmektedir. Memnuniyet verici olmalıdır ve taraflar da doğan sonuçtan memnun kalmalılardır.

Etiketler iş dünyası kalite
Yorumlar