ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

ilan şu şekilde;

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden
 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


İlan Tarihi: 17.03.2023
Son Başvuru Tarihi: 31.03.2023

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge .

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:
1- Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR
Mühendislik Fakültesi: (232) 4888122
Fax: (232) 2792626
 

FAKÜLTE/
ENSTİTÜ
ANABİLİM DALI/
BÖLÜM
UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA
Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Prof.Dr. Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi 2 Havacılık, Uzay, Havacılık ve Uzay, Uçak, Makine Mühendisliği veya benzer bölümlerden birinde doktora derecelerine sahip olmak. Ayrıca, Hava - Uzay Araçları Tasarımı, Hava Araçları Malzemesi, Kontrol Uydu Teknolojileri, Aerodinamik veya benzer konularından birinde lisansüstü tez çalışması, bilimsel yayın ve
uygulamalı araştırma yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Prof.Dr. Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi 2 Yazılım Mühendisliği / Bilgisayar Mühendisliği / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya benzer bir ana bilim dalında doktora derecesine sahip olmak. Yazılım Mühendisliği alanında ulusal/uluslararası bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilgi Teknolojileri alanında
doktora derecesine sahip olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Prof.Dr. Doç.Dr. Dr.Öğr.Üyesi 1 Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak. Doçentliğini Endüstri Mühendisliği alanından almış
olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi 1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.