ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde çalıştırılmak üzere, Türkiye'de bulunan Üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin Veteriner Fakülteleri ve Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümü öncelikli olmak üzere, Meslek Yüksekokullarının Hayvancılık bölümleri ile Veteriner Sağlık Teknikerliği mezunu, Veteriner Sağlık/Ziraat Teknisyeni (Hayvancılık alanı) mezunları arasından (Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı konusunda yüksek lisans ve doktora yapmış ya da yapıyor olmak tercih sebebidir.) yapılacak seçimle 1 adet teknik eleman alımı yapılacaktır. 

ilan şu şekilde;

PERSONEL ALIMI DUYURUSU


İlimizde yürütülecek olan "Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi" (46KIL2012-01) kapsamında çalıştırılmak üzere Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde çalıştırılmak üzere, Türkiye'de bulunan Üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin Veteriner Fakülteleri ve Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümü öncelikli olmak üzere, Meslek Yüksekokullarının Hayvancılık bölümleri ile Veteriner Sağlık Teknikerliği mezunu, Veteriner Sağlık/Ziraat Teknisyeni (Hayvancılık alanı) mezunları arasından (Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı konusunda yüksek lisans ve doktora yapmış ya da yapıyor olmak tercih sebebidir.) yapılacak seçimle 1 adet teknik eleman alımı yapılacaktır. 

NİTELİK VE ARANAN ŞARTLAR
1.T.C. Vatandaşı olması
2.Türkiye'de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu Üniversitelerin Veteriner Fakülteleri ve Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümü öncelikli olmak üzere, Meslek Yüksekokullarının Hayvancılık bölümleri ile Veteriner Sağlık Teknikerliği mezunu, Veteriner Sağlık/Ziraat Teknisyeni (Hayvancılık alanı) mezunları olması,
3.Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya en az 12 (oniki) ay tecilli olması,
4.Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması,
5.Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması,
6.   En aza B sınıfa sürücü belgesine sahip olması, (Projede kullanacağı bir aracının olması tercih sebebidir.)
7.Projenin yürütüleceği il ve ilçede ikamet ediyor olması.

MÜRACAATTA İSTENİLECEK BELGELER
1.Müracaat dilekçesi
2.Diploma çıkış belgesinin tasdikli sureti
3.Nüfus cüzdanı fotokopisi
4.Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge
5.İkametgah belgesi
6.Sürücü belgesi
7.Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesinin tasdikli sureti
8.Sabıka kaydı belgesi
9.Sağlık raporu

MÜRACAAT YERİ ve ZAMANI
Müracaatlar 16.01.2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacaktır.

MÜLAKAT YERİ VE TARİHİ
Mülakat 18.01.2023 Çarşamba günü saat 10:00 da Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ek Hizmet Binası toplantı salonunda yapılacaktır. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.