ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

iİan şu şekilde;

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.
Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya e- devlet üzerinden alınmış karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, yabancı dil sınav sonuç belgesi ile yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya e- devlet üzerinden alınmış karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet pdf
formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Genel Şartlar;
*Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
*Adayların yayın dosyalarında sundukları ulusal ve uluslararası makale ile bildirilerin yayınlandığı dergilerin indekslerini gösteren belgeleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
*Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
*Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç üç ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur.
*Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.
*Üniversitemiz Rektörlüğü gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
**2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu ilanıdır.
Bunun dışındaki Dr. Öğr. Üyesi kadroları %30’luk kota kapsamında değildir.

MÜRACAAT TARİHİ; İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür

 

İlan No Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Adet Derece Açıklama
2022104 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri / Üroloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Üroloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.
2022105 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Epidural Anestezi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
2022106 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Kardiyoloji Doçent 1 1 Kardiyoloji alanında doçentliğini almış olmak. Kalp nakli üzerine çalışma yapmış olmak.
2022107 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Acil Tıp Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Acil Tıp alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Kan gazında elektrolit dengesi üzerine çalışma yapmış olmak.
2022108 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Dermatoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.
2022109 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Çocuk yaş grubu irritable barsak sendromu hastaları üzerine çalışma
yapmış olmak.
2022110 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Tıbbi Farmakoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıbbi Farmakoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Romatoid Artrit tanılı hastaların ilaç kullanımı üzerine çalışma yapmış olmak.
2022111 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri / Göğüs Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Göğüs Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.
2022112 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi 1 2 Türk Dünyası Edebiyatları anabilim dalında doktora yapmış olmak. Eski Türk Edebiyatında türler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2022113 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı / Türk Halk Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi 1 4 Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalında doktora yapmış olmak. Ordu yöresi halk kültürü üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2022114 Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
/ Moleküler Biyoloji
Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıbbi Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Antidiyabetik ilaçların genotoksik etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2022115 Fen Edebiyat Fakültesi Kimya / Organik Kimya Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Organik Kimya alanında doktora yapmış olmak. Rasagiline türevlerinin sentezi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2022116** Fen Edebiyat Fakültesi Tarih / Yeniçağ Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 1 2 Tarih anabilim dalında doktora yapmış olmak. 14-16. yüzyıllarda Karadeniz’in Türkleşmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2022117 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dr. Öğr. Üyesi 1 4 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış olmak. Açıklayıcı madde tepki kuramı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
2022118 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi / Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Özel yetenekli öğrencilerin değer kazanımları konusunda çalışma yapmış olmak.
2022119 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi / Sosyal Bilgiler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 4 Coğrafya Eğitimi veya Coğrafya anabilim dalında doktora yapmış olmak. Jeoturizm ve erozyon konularında çalışma yapmış olmak.
2022120 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim / Zihin Engelliler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 4 Özel eğitim alanında doktora yapmış olmak. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere müdahale konusunda çalışmalar yapmış olmak
2022121 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim / Zihin Engelliler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Zihin engellilerin eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Özel gereksinimli öğrencilerde öğretim yöntemlerinin etkililiklerinin incelenmesi konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
2022122 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim / Özel Yetenekliler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Üstün zekalıların eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Görsel yetenekte hız testi geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
2022123 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları / Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 1 2 İslam Tarihi ve Sanatları anabilim dalında doktora yapmış olmak. İslam tarihinde ibadetlerin uygulanma biçimleri üzerine çalışma yapmış olmak.
2022124 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri / Din Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 1 4 Felsefe ve Din Bilimleri anabilim dalında doktora yapmış olmak. Din eğitimi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
2022125 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri / Din Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Felsefe ve Din Bilimleri anabilim dalında doktora yapmış olmak. Dinler tarihi alanı ile ilgili çalışma yapmış olmak.
2022126 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik / Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi 1 2 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ya da Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında
doktora yapmış olmak. Menopoz ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
2022127 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / Muskuloskeletal Fizyoterapi Dr. Öğr. Üyesi 1 4 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak. Nöromuskuler aktivasyon ile ilgili çalışma yapmış olmak.
2022128 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / Nörolojik Fizyoterapi- Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak. Multipl Skleroz hastaları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.