ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İlan şu şekilde;

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların “Başlıca Araştırma Eseri” ile birlikte başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadroları için Başvuru Şekli, Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar

1- Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde https://akbys.sbu.edu.tr adresi üzerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Bilgi Yönetim Sistemini (AKBYS) kullanarak elektronik ortamda online olarak yapacaklardır. Başvuru sırasında başvuruya esas bilimsel faaliyetlerin yanısıra kimlik ve istenilen diğer onaylı belgelerin eksiksiz olarak sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Adaylar https://akbys.sbu.edu.tr adresinden seçecekleri giriş yöntemiyle sisteme giriş yaparak özgeçmiş ve bilimsel faaliyetleri ile diğer bilgi ve belgelerini sistem menülerini kullanarak sisteme yükledikten sonra atanmak istedikleri kadro için başvuru talebi oluşturacaklardır. Adayların başvuru talebi ile oluşturacakları Aday Özgeçmiş ve Bilimsel Faaliyet Dosyasını başvuru gönderme ve izleme menüsü üzerinden açık ilanda yer alan ilgili kadro ile ilişkilendirip başvuru gönder ikonu ile başvurusunu onay işlemi için göndermesi gerekmektedir. (Not: Herhangi bir ilana yapılmış olan başvuru aday tarafından olası hatalar için ilanın açık kaldığı süre içerisinde gerekçe belirtilerek geri çekilebilir ve tekrar onay işlemi için gönderilebilir.) Başvuran adayların Başvuru İçin Gerekli Belgeler sayfasında yer alan "Yayın Listesini içeren Akademik Özgeçmiş, Vesikalık Fotoğraf, Kimlik Belgesi (Ön ve arka yüz), Yabancı Dil Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için), Hizmet Belgesi (Çalıştığı kurumdan alınan onaylı veya E-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü), Yurtdışından alınmış diplomalar için Denklik Belgesi" belgelerini varsa arka yüzleri ile birlikte eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir.

3- Evrak incelemesi ilgili komisyonca adayın online başvuruda sisteme yüklediği belgeler üzerinden yapılacak olup başvuruya esas ve istenilen nitelikte olmayan belgelerin tespit edilmesi halinde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

4- Başvuru sistemine gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek olup yasal yollara başvurulacaktır.

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

6- Adaylar bu ilandaki başvuru şartlarını sağladığı sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

7- Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi başvurularında başvuru sonrasındaki iş ve işlemler Rektörlük Personel Daire Başkanlığınca yürütülecektir.

NOT:

1- Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer yurtiçi ve yurtdışı birimlerinde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

2- Ataması yapılan Üniversitemiz personeli iki yıl içinde başka bir kurum için muvafakat veya istifa talebinde bulunamaz.

3- Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilan süresi içeresinde ilanda yayınlanan herhangi bir kadroyu iptal etme veya ilan şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

4- Atanmaya hak kazanan adayların başvuru sırasında online olarak sisteme yüklemiş oldukları zorunlu belgelerin asıl suretlerini istenmesi halinde başvuru birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

SIRA NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ARANAN ŞARTLAR
1 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji   ve   Reanimasyon   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Metanol zehirlenmesi olan hastaların hastane mortalitesinde RDW'nin prognostik önemi konusunda çalışması olmak.
2 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doktor Öğretim Üyesi 5 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  uzmanı  olup  Algoloji  yan  dal  uzmanı  olmak.   Bariatrik cerrahi   uygulanmış   hastaların   preoperatif   intraoperatif   ve   postoperatif   özelliklerinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
3 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Beyin  ve  Sinir  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Meningomiyoselde şant süresinin klinik sonuçlarının analizi konusunda çalışması olmak.
4 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Beyin  ve  Sinir  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Çocukluk  döneminde spinal instabilitesi olan üst torasik Pott hastalığına cerrahi yaklaşımlar konusunda çalışması olmak.
5 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Beyin  ve  Sinir  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Cerrahi  planlama  için beyin  yüzey  anotomisinin  üç  boyutlu  tomografik  rekonstrüksiyonu  konusunda  çalışması olmak.
6 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Genel   Cerrahi   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Primer   hiperparatiroidizmde hiperkalsemik krizin klinik özellikleri konusunda çalışması olmak.
7 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Cerrahi  Onkoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kolon  kanserinde  laparoskopik cerrahi ile açık komple mezokolik eksizyonun karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
8 Adana Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Perinatoloji yan dal uzmanı olup Kadın  Hastalıkları ve Doğum alanında doçent unvanına sahip  olmak.  Ciddi  Covid  enfeksiyonu  olan  gebelerde  fetal  kardiyak  debi  konusunda çalışması olmak.
9 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 Fizik  Tedavi  ve  Rehabilitasyon  uzmanı  olmak.  Supraspinatus   tendinopatisinde  omuz diskfonksiyonu ve ağrı üzerine nöral tedavinin etkisi konusunda çalışması olmak.
10 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 4 Göğüs   Hastalıkları   ve   Tüberküloz   uzmanı   olmak.   Böbrek   transplantasyonu   yapılan hastalarda görülen pnömoni konusunda çalışması olmak.
11 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç   Hastalıkları   (Tıbbi   Onkoloji)   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Kolorektal kanserde mikroRNA ekspresyonu ile ilgili çalışması olmak.
12 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları) alanında doçent unvanına sahip olmak. Graves  oftalmopatisi  olan  hastalarda  proptozis  ile  tiyol-disülfit  ilişkisi konusunda çalışması olmak.
13 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 4 İç Hastalıkları uzmanı olup İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Tip 1 herediter    anjiyoödem    ataklarının    tahmininde    nötrofil/lenfosit    oranının    kullanımı konusunda çalışması olmak.
14 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Nefroloji  yan  dal  uzmanı  olup  İç  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak. Oksidatif   stres    parametreleri    üzerine   hemodiyaliz   membran    geçirgenliğinin    etkisi konusunda çalışması olmak.
15 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 5 İç   Hastalıkları   uzmanı   olup   Gastroenteroloji   yan   dal   uzmanı   olmak.   Solid   organ transplantasyonu  sonrası  lökopeni  gelişimi  üzerine  hepatit  serolojisinin  etkisi  konusunda çalışması olmak.
16 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. İleri düzey sistolik kalp yetmezliği olan hastalarda neopterinin mortalite ve morbidite ile ilişkisi konusunda çalışması olmak
17 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Diyabet  riski  olan  hastalarda  karotis intima ve media kalınlıkları konusunda çalışması olmak.
18 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   İleri   düzey   obezlerde   subklinik ateroskleroz üzerine laparoskopik gastrektominin etkisi konusunda çalışması olmak.
19 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Akut  ST  yüksekliği  olan  miyokard enfarktüsü ile apelinerjik sistem endojen liigand  seviyesi konusunda çalışması olmak.
20 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Nötrofil/lenfosit  oranı  ile  koroner kollateral dolaşım arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
21 Adana Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Radyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Adenomiyozis  ve  uterin  fibroidlerinin ayrımında görüntüleme metodu tercihi konusunda çalışması olmak.
22 Ankara Atatürk Senatoryum SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Yoğun  Bakım  yan  dal  uzmanı  olup  Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında  doçent unvanına  sahip  olmak.  Yoğun  Bakım  ünitelerinde  Covid  19   ile  ilişkili  akut  böbrek yetmezliği farkındalığı konusunda çalışması olmak.
23 Ankara Atatürk Senatoryum SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 4 Göğüs Hastalıkları uzmanı olup İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Eozinofili ile seyreden eozinofilik astımın radyolojik bulguları konusunda çalışması olmak.
24 Ankara Atatürk Senatoryum SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Gastroenteroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Çölyak hastalarında timik stromal lenfopoietin düzeyleri konusunda çalışması olmak.
25 Ankara Atatürk Senatoryum SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Göğüs  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Geniş  hücreli  nöroendokrin akciğer kanserinin cerrahi tedavisi konusunda çalışması olmak.
26 Ankara Atatürk Senatoryum SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Göğüs  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Bronşiektazinin  cerrahi  tedavisi konusunda çalışması olmak.
27 Ankara Atatürk Senatoryum SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 4 Göğüs  Cerrahisi  uzmanı  olmak.  Koelomik  kistlerin  video  destekli  torakoskopik  tedavisi konusunda çalışması olmak
28 Ankara Atatürk Senatoryum SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Yenidoğanlarda kord kanı TSH ve serbest T4 düzeyleri konusunda çalışması olmak.
29 Ankara Atatürk Senatoryum SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 İş ve Meslek Hastalıkları yan dal uzmanı olup Göğüs Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Ağır metal tozlarına maruz kalma ile solunum sistemi sağlığı arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
30 Ankara Atatürk Senatoryum SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Elit   sporcularda   miyokardiyal performansa etki eden faktörler konusunda çalışması olmak.
31 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Profesör 1 Göğüs Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Kapalı tüp torakostomide farklı ve güvenli bir teknik konusunda çalışması olmak.
32 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Bulak Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Fasial sinir crush yaralanması  üzerine  beyin  kaynaklı  fötal  mezenkimal  kök  hücre  uygulamasının  etkisi konusunda çalışması olmak.
33 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 2 İç  Hastalıkları  uzmanı  olup  İş  ve  Meslek  Hastalıkları  yan  dal  uzmanı  olmak.  Meslek hastalıklarının  rapor edilme sebepleri  konusunda  hekimlerin  görüşü  konusunda çalışması olmak.
34 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç Hastalıkları (Nefroloji) alanında doçent unvanına sahip olmak. Hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler    riskin    belirlenmesinde    ekokardiyografik    epikardiyal    yağ    dokusu ölçümlerinin önemi konusunda çalışması olmak.
35 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Nöroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Primer Sjögren sendromu olan hastalarda polinöropati/duyusal sinir aksiyon potansiyeli oranı konusunda çalışması olmak.
36 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 5 Ruh  Sağlığı  ve  Hastalıkları  uzmanı  olmak.  Şizofreni  hastalarında  obsessif  kompülsif hastalık komorbiditesi ile kliniği arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
37 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Cerrahi Onkoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Pankreotojejunostominin internal ve eksternal stenti sonrası oluşan pankreatik fistüller konusunda çalışması olmak.
38 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç  Hastalıkları  (Hematoloji)  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Covid  19'un  klinik seyri ve kan grupları ilişkisi konusunda çalışması olmak.
39 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Doçent 1 Tıbbi Genetik alanında doçent unvanına sahip olmak. Ailesel Akdeniz ateşi olan hastalarda mitokondrial DNA kopya sayısındaki değişimler konusunda çalışması olmak.
40 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk   Enfeksiyon    Hastalıkları    alanında   doçent   unvanına   sahip    olmak.   Dinamik tiyol/disülfit   homeostazisi   ve   Kawasaki   hastalığının   patogenezi   konusunda   çalışması olmak.
41 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Çocuk yoğun bakım ünitesinde kolşisin zehirlenmesinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
42 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk   Sağlığı   ve   Hastalıkları   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Okul   öncesi çocuklarda  boyun  çevresinin  obeziteyi  değerlendirmede  kullanımı  konusunda  çalışması olmak.
43 Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 4 Göz   Hastalıkları   uzmanı   olmak.   Sağlıklı   yeni   doğanlarda   oküler   muayene   bulguları konusunda çalışması olmak
44 Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Testiküler  torsiyonda  ortalama  trombosit hacminin önemi konusunda çalışması olmak.
45 Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Fiziksel   Tıp   ve   Rehabilitasyon   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Spinal   kord yaralanması olan hastalarda serum lipid düzeylerinin analizi konusunda çalışması olmak.
46 Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Strokta  ayak   ve ayak bileği deformiteleri konusunda çalışması olmak.
47 Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doktor Öğretim Üyesi 2 Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon  uzmanı  olup  Algoloji  yan  dal  uzmanı  olmak.  Psikolojik faktörler  ve  uyku  kalitesinin  karpal  tünel  sendromunun  derecesi  ile  ilişkisi  konusunda çalışması olmak.
48 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Kardiyoversiyonda sedoanaljezi konusunda çalışması olmak.
49 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doktor Öğretim Üyesi 3 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  uzmanı  olmak.  Palyatif  bakım  ünitesinde  kalış  süresinin etkileyen faktörler konusunda çalışması olmak.
50 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Gastroenteroloji  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Pandemi  sürecinde gastrointestinal tümörlerin cerrahi tedavisi konusunda çalışması olmak.
51 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi 1 Genel Cerrahi uzmanı olmak. Meme koruma cerrahisi yapılan meme kanseri hastalarında intraoperatif radyasyonun etkileri konusunda çalışması olmak.
52 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi 1 Genel Cerrahi  uzmanı  olup  Cerrahi Onkoloji  yan  dal uzmanı  olmak.  Nano-kristal  gümüş kaplı herni greftlerinin enfeksiyonu azaltıcı etkisi konusunda çalışması olmak.
53 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Göz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Retinal  ven  oklüzyonu  olan hastalarda   intravitreal   ilaç   enjeksiyonları   sonrası   koroidal   kalınlığın   karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
54 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Bulak Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Yaşlanan  ses üzerine nazal septum deviasyonunun etkisi konusunda çalışması olmak.
55 Ankara Gülhane SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doktor Öğretim Üyesi 4 Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak. Büyük tüberkül kist ilişkili rotatör kaf yırtığının kortikal implant ile transosseöz tamiri konusunda çalışması olmak.
56 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Doçent 1 Deri   ve   Zührevi   Hastalıkları   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   YAG   lazer uygulamasının krioterapi penentrasyonu üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
57 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 Enfeksiyon  Hastalıkları  ve  Klinik  Mikrobiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak. İntrakraniyal   enfeksiyonların   risk   faktörleri   ve   cerrahi   tedavi   seçenekleri   konusunda çalışması olmak.
58 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon  uzmanı  olup  Romatoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip olmak. Primer Sjögren sendromu olan hastalarda kas yapısı konusunda çalışması olmak.
59 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç Hastalıkları (Hematoloji) alanında doçent unvanına sahip olmak. Kronik miyeloid lösemi hücre hattı üzerinde sunitinibin sitotoksik ve apoptotik etkileri konusunda çalışması olmak.
60 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 İç  Hastalıkları  uzmanı  olup  İmmünoloji  ve  Alerji  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına sahip   olmak.   Yaygın   değişken   immün   yetmezlikte   dolaşımdaki  foliküler  yardımcı  T hücrelerinin alt gruplarının fenotipik olarak belirlenmesi konusunda çalışması olmak.
61 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Mitral   stenozun   progresyonunu belirlemede sağ dal bloğunun kullanımı konusunda çalışması olmak.
62 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Mitral  protezi  olan  hastalarda  TAVI uygulaması konusunda çalışması olmak.
63 Ankara Gülhane SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doktor Öğretim Üyesi 1 Nöroloji uzmanı olmak. Yaşlı hastalarda Covid 19'un klinik seyri ve tedavisi üzerine risk faktörlerinin etkisi konusunda çalışması olmak.
64 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Oküler  bulguları  olan  Behçet hastalarında anterior segment parametreleri konusunda çalışması olmak.
65 Ankara SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Çapraz  aort  klempi olmadan  yapılan  on-pump  çalışan  kalpte  mitral  kapak  cerrahisi  konusunda  çalışması olmak.
66 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  uzmanı  olup  Çocuk  Romatoloji  alanında  doçent  unvanına sahip  olmak.  Jüvenil  dermotomiyozidlerin  klinik  özellikleri  biyopsi  skorları  ve  miyozid spesipik antikor profilleri konusunda çalışması olmak.
67 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Sarkopeni  ilişkili ölçümlerin osteoporoz ile ilişkisi konusunda çalışması olmak.
68 Ankara SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Yaşlı   hastalarda   mitral   anular kalsifikasyon ile kardiyoembolik strokun tahmin edilmesi konusunda çalışması olmak.
69 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Total  intravenöz anestezi ile düşük ve yüksek akış anestezi uygulamasının orta kulak basıncı üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
70 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doçent 1 Çocuk Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Çok erken yeni doğan bebeklerde spontan  intestinal  perforasyonda  preeklampsinin   risk  faktörü   olarak  değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
71 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi 4 Genel  Cerrahi  uzmanı  olmak.  Akut  supuratif  kolanjitte  basitleştirilmiş  skor  sisteminin mortalite tahmininde kullanılması konusunda çalışması olmak
72 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Genel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. Kanser cerrahisi sonrası postoperatif mortalite ve komplikasyonlarda global farklılıklar konusunda çalışması olmak.
73 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 3 Göz Hastalıkları uzmanı olmak. Covid 19 enfeksiyonu geçiren hastalarda iç ve dış retinal tabakaların   morfolojik   özelliklerinin   optik   koherans   tomografisi   ile   değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
74 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Perinatoloji yan dal uzmanı olup Kadın  Hastalıkları ve Doğum alanında doçent unvanına sahip  olmak.  Robson  sınıflamasına  göre  yüksek  sezaryen  oranlarının  analizi  konusunda çalışması olmak.
75 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Perikardiyektomi ile ilgili mortaliteyi tahmin etmede sağ kalp yetmezliği bulgularının kullanımı konusunda çalışması olmak.
76 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Aort  kapak replasmanı olan hastalarda hasta-protez uyumsuzluğu ile ortalama trombosit hacmi ilişkisi konusunda çalışması olmak.
77 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doktor Öğretim Üyesi 3 Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak. Pelvik ve asetebular kırıkların  açık redüksiyonu ve  internal  fiksasyonunda  traneksamik  asit  uygulamasının  etkinliği  konusunda  çalışması olmak.
78 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Rezidual displazide MRI ile kartilaj değerlendirilmesi ve cerrahi süresine etkisi konusunda çalışması olmak.
79 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Osteoartritin  erken döneminde nigella sativa yağının kondroprotektif etkisi konusunda çalışması olmak.
80 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi    ve    Travmatoloji    alanında    doçent    unvanına    sahip    olmak.    Çocuklarda suprakondilar humerus kırıkları konusunda çalışması olmak.
81 Ankara Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Gebelik  döneminde  anksiyete  üzerine üriner inkontinansın etkisi konusunda çalışması olmak.
82 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  (Çocuk  Nörolojisi) alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak. Çocuklarda Covid 19'un nörolojik belirtileri konusunda çalışması olmak.
83 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Genetik Hastalıkları) alanında doçent unvanına sahip olmak.  Entellektüel  engellilikte  Mowat-Wilson  sendromunun  tanısal  önemi  konusunda çalışması olmak.
84 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 2 Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  uzmanı  olup  Çocuk  Hematolojisi  ve  Onkolojisi  yan  dal uzmanı   olmak.   Beta-talasemi   majör   hastalarında   kuagülasyon   parametrelerinin   ve transfüzyonun kuagülasyon üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
85 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk  Hematolojisi  ve  Onkolojisi  alanında  doçent  unvanına  sahip   olmak.  Çocukluk döneminde  kutanöz  mastositozisin  klinik  ve  demografik  özellikleri  konusunda  çalışması olmak.
86 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk  Hematolojisi ve  Onkolojisi alanında  doçent unvanına  sahip olmak. Çocukluk çağı akut  lenfositik  löseminin  tedavisinde  antrasiklinlerin  kullanımının  kardiyotoksik  etkileri konusunda çalışması olmak.
87 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk  Göğüs  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kistik  fibrozisi  olan hastalarda ilaç hipersensitivitesi konusunda çalışması olmak.
88 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 2 Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  uzmanı  olup  Çocuk Yoğun Bakımı  yan dal  uzmanı olmak. Sağlıklı    çocuklarda   bilateral   serebro-renal   doku    oksijenasyonunun   karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
89 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk   Sağlığı   ve   Hastalıkları   (Neonatoloji)   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak. Emzirme ile ilişkili hipernatremi konusunda çalışması olmak
90 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk  Enfeksiyon  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Pediatrik  yanık hastalarındaki enfeksiyonlar konusunda çalışması olmak.
91 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Nörolojisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Yetişkinler arasında epilepsi ile ilişkili toplum farkındalığı bilgi ve pratiği konusunda çalışması olmak.
92 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Neonatoloji  alanında doçent unvanına  sahip  olmak.  Vitamin  D  düzeyi  ile  toplum temelli geç neonatal sepsis arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
93 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk   Kardiyolojisi   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Tekrarlayan   vazovagal senkopu olan çocuklarda midodrin tedavisi konusunda çalışması olmak.
94 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Endokrinolojisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Obez adölasanlarda çalışma ortamında ölçülen kan basıncının güvenilirliği konusunda çalışması olmak.
95 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk   Sağlığı   ve   Hastalıkları   (Çocuk   Hematolojisi   ve   Onkolojisi)   alanında   doçent unvanına  sahip  olmak.   Çocuklarda  taze  dondurulmuş  plazma  kullanımı  endikasyonları konusunda çalışması olmak.
96 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Kronik böbrek   hastalığı   olan   çocuklarda   psikiyatrik   morbidite   ve  farklı   tedavi  uygulamaları konusunda çalışması olmak.
97 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 2 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Covid 19 geçiren adölesanlarda yalnızlık ve enflamatuar belirteçler konusunda çalışması olmak.
98 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Psikiyatri (Çocuk Psikiyatri) alanında doçent unvanına sahip olmak. Çocuklarda Covid 19 hastalığında görülen psikiyatrik semptomlar konusunda çalışması olmak.
99 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç  Hastalıkları  (Gastroenteroloji)  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Tedavi  edilen kronik  Hepatit  B  hastalığının  virolojik  cevabına  hepatik  steatozisin  etkisi  konusunda çalışması olmak.
100 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Gastroenteroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Epigastrik  ağrı  sendromu  olan hastalarda gen analizi konusunda çalışması olmak.
101 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 5 İç Hastalıkları uzmanı olup Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak. Hastane dışında kardiyak arest  nedeni  ile  resusite  edilen  hastalarda  C-reaktif  protein/albümin  oranının  prognostik önemi konusunda çalışması olmak.
102 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Anlamlı  olarak  koroner  lezyonun değerlendirilmesinde  istirahat  fraksiyonel  akım  rezervi  ile  plazma  atorojenik  indeksin kullanımı konusunda çalışması olmak.
103 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Non-dipper   hipertansiyonu   olan hastalarda RDW ile enflamasyon arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
104 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Ciddi  Covid  19  enfeksiyonunda  P dalgası pik zamanı ve dispersiyonu konusunda çalışması olmak.
105 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Primer anjiyoplasti  yapılan  miyokard enfarktüsü  geçiren  hastalarda  akut  stent  trombozunun  tahmin  edilmesinde magnezyumun düzeyinin kullanımı konusunda çalışması olmak.
106 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.   Akut  anterior  miyokard  enfarktüsü olan   hastalarda   apikal   trombüs   oluşumu   ile   sistemik   immün   enflamasyon   indeksi arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
107 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Çocuk Radyolojisi yan dal uzmanı olup Radyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Mikrosefalinin  tahmin  edilmesinde  matematiksel  model  kullanımı  konusunda  çalışması olmak.
108 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doktor Öğretim Üyesi 2 Radyodiagnostik uzmanı olup Çocuk Radyolojisi yan dal uzmanı olmak. Büyüme hormonu yetersizliğinde  hipofiz  bezinin  MRI  görüntüleri  ile  klinik  ve  laboratuvar  bulgularının değerlendirilmesi  konusunda çalışması olmak.
109 Ankara Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Radyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Pediatrik  hastalarda  ultrason  eşliğinde yapılan  perkütan  nefrolitotominin  radyasyon  hasarını  azaltıcı  rolü  konusunda  çalışması olmak.
110 Ankara Ulucanlar Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. İdiopatik vitreomaküler traksiyonu olan  hastalarda  santral  foveal  kalınlık  ile  görme  keskinliği  arasındaki  ilişki  konusunda çalışması olmak.
111 Antalya SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 Ortopedi   ve   Travmatoloji   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Medial   malleolar kırıkların  magnezyum  absorbsiyonu  olan  kompresyon  vidaları  ile  fiksasyonu  konusunda çalışması olmak.
112 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Hematoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Hiperlökositozu  olan  akut  lösemi hastalarında   profilaktik   lökoferezin   mortalite   ve   sağkalım   üzerine   etkisi   konusunda çalışması olmak.
113 Antalya SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 İç  Hastalıkları  uzmanı  olmak.  Tip  2  diyabeti  olan  hastalarda  metformin  ile  konkomitant probiyotik tedavisi konusunda çalışması olmak.
114 Balıkesir Atatürk Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doktor Öğretim Üyesi 4 Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak. Beyin ölümü ve organ bağışı üzerine Covid 19'un etkisi konusunda çalışması olmak.
115 Balıkesir Atatürk Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi 4 Genel  Cerrahi  uzmanı  olmak.  Yetişkin  ve  yaşlı  meme  kanseri  olan  hastalarda  cerrahi sonrası farklı tedavilerin sağkalım üzerine etkileri konusunda çalışması olmak.
116 Balıkesir Atatürk Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi 4 Genel  Cerrahi  uzmanı  olmak.  Sağ  ve  sol  laparoskopik  canlı  donör  nefrektomilerinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
117 Balıkesir Atatürk Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi 4 Genel Cerrahi uzmanı olup Cerrahi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Meme kanserinde sağ kalım  üzerine  adjuvan  kemoterapi  sırasında  kilo  artışının  etkisi  konusunda  çalışması olmak.
118 Balıkesir Atatürk Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup Neonatoloji yan dal uzmanı olmak. Bebeklerde ve  kombine  tetanoz  difteri  ve  aselüler  pertüsis  aşısı  olan  annelerinde  pertüsis  antikor düzeyleri konusunda çalışması olmak.
119 Balıkesir Atatürk Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak. Erken neonatal   sepsisin   tahmin   edilmesinde   ardışık   ultrasonografik   inceleme   konusunda çalışması olmak.
120 Balıkesir Atatürk Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 Kardiyoloji  uzmanı  olmak.  Koroner  arter hastalarında  mitokondri  kaynaklı  peptitin  stabil koroner lezyonların tahmininde kullanımı konusunda çalışması olmak.
121 Balıkesir Atatürk Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doktor Öğretim Üyesi 4 Radyodiagnostik   uzmanı   olmak.   Prostatektomi   sonrası   inkontinansı   olan   hastalarda eksternal üriner sfinkter ve çevresinde fibrozis tespiti konusunda çalışması olmak.
122 Balıkesir Atatürk Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 Radyoloji   uzmanı   olmak.   Şizofreninin   ilk   epizodunda   antipiskotik   tedavi   ile   korpus kallazumun anizotropik değişimleri konusunda çalışması olmak.
123 Balıkesir Atatürk Şehir SUAM Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 4 Tıbbi  Mikrobiyoloji  uzmanı  olup  Tıbbi  Mikoloji  yan  dal  uzmanı  olmak.  Enfeksiyon oluşturan  mantarların  zaman  içerisinde  sıklığında  ve  türlerindeki  değeşim  konusunda çalışması olmak
124 Bursa Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doktor Öğretim Üyesi 4 Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak. Covid 19 aşısı olmayan gebelerde maternal mortalite artışı konusunda çalışması olmak.
125 Bursa Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Endovasküler anevrizma tamiri yapılan abdominal  aort  anevrizmasında  sarkopeninin  kontrast  madde  ilişkili  akut  böbrek  hasarı üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
126 Bursa Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Nondipper   hipertansiyonu   olan hastaların sol atrial mekanik fonksiyonu ve sertliği konusunda çalışması olmak.
127 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doktor Öğretim Üyesi 3 Genel Cerrahi uzmanı olmak. Kolesistektomi ve duodenogastrik reflü konusunda çalışması olmak.
128 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak.  Koroner by-pass cerrahisi planlanan  hastalarda  diyabetin  sol  internal  torasik  arter  akım  paternleri  üzerine  etkisi konusunda çalışması olmak.
129 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 2 Üroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Hastalara  böbrek  vericisi  arayan  yoğun bakım  hemşireleri  üzerinde  Jefferson  empati  skalasının  geçerliliği  konusunda  çalışması olmak.
130 Bursa Yüksek İhtisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Göğüs Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Pozitif hava yolu basınç tedavisi alan obstrüktif uyku apnesi olan hastaların mortalite analizi konusunda çalışması olmak.
131 Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 İç   Hastalıkları   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Pnömonisi   olan   hastalarda enfeksiyon ajanlarının antibiyotik direncinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
132 Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 4 Göz  Hastalıkları  uzmanı  olmak.  Tip  2  diyabeti  olan  hastalarda  santral  korneal  epitelial kalınlığın  anterior  segment  optik  koherans  tomografisi  ile  değerlendirilmesi  konusunda çalışması olmak.
133 Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 4 Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak. Semptomsuz hemodiyaliz hastalarında bakteriyel yük ile tünel diyaliz kataterleri arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
134 Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Bulak Boğaz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 3 Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  uzmanı  olmak.  Tonsillektomi  sonrası  kanama  ve  ağrı üzerine sütüre ilave cerrahi uygulamanın etkisi konusunda çalışması olmak.
135 Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Acil Tıp alanında doçent unvanına sahip  olmak. Akut kolesistitin  belirlenmesinde iskemi modifiye albüminin etkinliği konusunda çalışması olmak.
136 Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 3 Göğüs  Hastalıkları  uzmanı  olmak.  Plevral  ampiyemde  intraplevral  alteplaz  tedavisinin alternatif olarak kullanımı konusunda çalışması olmak.
137 Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 3 Kardiyoloji uzmanı olmak. Perkütan koroner girişim yapılan hastalarda tiyol disülfit düzeyi ile kontrast madde kaynaklı nefropati arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
138 Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 3 Ruh  Sağlığı  ve  Hastalıkları  uzmanı  olmak.  Antisosyal  kişilik  bozukluğu  olan  hastalarda nefsatin-1 hormon seviyeleri konusunda çalışması olmak.
139 Erzurum Bölge SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doktor Öğretim Üyesi 4 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  uzmanı  olmak.  Postoperatif  aneljezide  ultrason  eşliğinde modifiye torakolumbar interfasial plan bloğunun etkisi konusunda çalışması olmak.
140 Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 2 Enfeksiyon  Hastalıkları  ve  Klinik  Mikrobiyoloji  uzmanı  olmak.  Brusella  hastalığının değerlendirilmesinde spesifik testler ve enflamatuar biyobelirteçlerin kullanımı konusunda çalışması olmak.
141 Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 4 Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak. Akut Covid 19 sonrası CRP/albümin oranı ile pulmoner fonksiyon parametreleri arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
142 Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Endokrinoloji   ve   Metabolizma   Hastalıkları   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak. Preoperatif   medüller   tiroid   kanserinin   tanısında   bazal   ve   sitümile   kalsitonin   cut-off değerleri konusunda çalışması olmak.
143 Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 4 İç  Hastalıkları  uzmanı  olup  Endokrinoloji  ve  Metabolizma  Hastalıkları  yan  dal  uzmanı olmak.  Diyabeti  ve  dental  protezi  olan   hastalarda  HbA1c  düzeyi  ile  serum  vitamin düzeyleri konusunda çalışması olmak.
144 Erzurum Bölge SUAM Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 4 Ruh  Sağlığı  ve  Hastalıkları  uzmanı  olmak.  Nikotin   bağımlılığında  elektroakupunktur tedavisi konusunda çalışması olmak.
145 Eskişehir Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doktor Öğretim Üyesi 3 Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olup Yoğun  Bakım yan dal uzmanı olmak. Beyin ölümleri ve organ bağış oranları konusunda çalışması olmak.
146 Eskişehir Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 4 Kalp   ve   Damar   Cerrahisi   uzmanı   olmak.   Alt   ekstremitenin   arterial   hastalıklarının endovasküler revaskülerizasyonunda radyasyon dozları konusunda çalışması olmak.
147 Eskişehir Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 3 İç  Hastalıkları  uzmanı  olup  Endokrinoloji  ve  Metabolizma  Hastalıkları  yan  dal  uzmanı olmak.  Kronik  hipoparatiroidizmde  farklı  günlük  kalsiyum  dozunun  etkinliği  konusunda çalışması olmak.
148 Eskişehir Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Koroner   arter   anevrizması   ve ektazisinin tipi ve sıklığında cinsiyetin rolü konusunda çalışması olmak.
149 Eskişehir Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Total  oklüzyonu  olan  koroner arterin tedavisi sonrası prognoz tahmininde Nötrofil/HDL oranının kullanımı konusunda çalışması olmak.
150 İstanbul Bağcılar SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 Patoloji  uzmanı  olmak.  İntestinal  anastomozlar  üzerine  beta  glukanın  etkisi  konusunda çalışması olmak.
151 İstanbul Bağcılar SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 Gastroenteroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Hepatit  C  nedeni  ile  yapılan karaciğer transplantasyonu sonrası preoperatif viral yükün biliyer komplikasyonlardaki rolü konusunda çalışması olmak.
152 İstanbul Bağcılar SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Hipertrofik  kardiyomiyopatisi  olan hastaların sonuçları ile kopeptin düzeyleri arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
153 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üroloji alanında doçent unvanına sahip  olmak. Robotik perineal prostatektomide MRI ile ölçülen pelvimetrik boyutlar ile cerrahi pozisyonlar arasındaki ilişki  konusunda çalışması olmak.
154 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 Nefroloji alanında doçent unvanına sahip  olmak. Sistemik lupus eritematozusun tanısı ve aktivitesinin   değerlendirilmesinde   sistemik   immün   enflamasyon   indeksinin   kullanımı konusunda çalışması olmak.
155 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Nöroloji  alanında doçent  unvanına sahip  olmak. Covid  19  pandemisi  sürecinde Guillain- Barre sendromunun profili konusunda çalışması olmak.
156 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Profesör 1 Radyasyon Onkolojisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Glottik karsinomda tek kord radyasyon ışınlamasının standard olarak kullanımı konusunda çalışması olmak.
157 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Profesör 1 Klinik Biyokimya alanında doçent unvanına sahip olmak. Tip 2 diyabette tedavi cevabı ile glikasyon son ürünlerinin prekürsörleri arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
158 İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 2 Beyin   ve   Sinir   Cerrahisi   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Temporal   lobun mediobazal   bölgesi   üzerinde   kollateral   sulkusun   morfolojik   varyasyonları   konusunda çalışması olmak.
159 İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 4 Çocuk  ve  Ergen  Ruh  Sağlığı  ve  Hastalıkları  uzmanı  olmak.  Jüvenil  obsessif  kompülsif bozuklukta disosiasyon ile obsessif inanışlar arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
160 İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doktor Öğretim Üyesi 4 Acil   Tıp   uzmanı   olmak.   Akut   apandisit   tanısında   acil   tıp   doktorunun   hastabaşı ultrasonografisi  bulguları  ile  radyolog  bulgularının  karşılaştırılması  konusunda  çalışması olmak.
161 İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 Acil  Tıp  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Isırık  ve  sokma  vakalarında  antivenom kullanımı konusunda çalışması olmak.
162 İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk  Kardiyolojisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Neonatal  atrioventriküler taşikardi ile fetal atrial flutter arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
163 İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 3 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. TAFIC ölçeğinin psikometrik özellikleri konusunda çalışması olmak.
164 İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doktor Öğretim Üyesi 4 Nükleer  Tıp   uzmanı   olmak.   Bel   ağrısının   tedavisinde   kemik   sintigrafisinin   etkinliği konusunda çalışması olmak
165 İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Doçent 1 Tıbbi  Genetik  alanında doçent  unvanına sahip  olmak.  Yeni  gen  varyantına  sahip  Marfan sendromlu hastaların klinik ve moleküler bulguları konusunda çalışması olmak.
166 İstanbul Beyoğlu Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Gonioskopi  eşliğinde  yapılan translüminal trabekülatominin sonuçları konusunda çalışması olmak
167 İstanbul Beyoğlu Göz SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Vitrektomize gözlerde intravitreal deksametazon implantasyonu sonrası intraoküler basınç dalgalanması konusunda çalışması olmak.
168 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs  Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 2 Kardiyoloji  uzmanı  olmak.  Primer  perkütan  koroner  girişim  sonrası  no-reflow  için  atrial fibrilasyonun risk faktörü olarak değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
169 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs  Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   ST   elevasyonu   olan   miyokard enfarktüsünde  dual  antitrombotik  tedavi  altında  olan   hastaların   koroner  arter  bypass cerrahisi sonuçları konusunda çalışması olmak.
170 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs  Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Atrial elektrik ve mekanik disfonksiyon ile metabolik sendrom arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
171 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs  Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 2 Kardiyoloji   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Akut   pulmoner   embolisi   olan hastalarda  mortalite  ile RDW'nin  dinamik  değişimi  arasındaki  ilişki  konusunda çalışması olmak.
172 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Bulak Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak Burun  Boğaz Hastalıkları  alanında doçent  unvanına sahip  olmak. Laringofaringeal reflü   tedavisinin   değerlendirilmesinde   pik   nazal   inspiratuvar   hava   akımı   ölçümleri konusunda çalışması olmak.
173 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Testiküler  miks  germ  hücre  tümöründe seminoma komponentinin klinik önemi konusunda çalışması olmak.
174 İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Nöroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  İskemik  strokta  trombektomi  sonrası nötrofil/lenfosit ve trombosit oranlarındaki değişim konusunda çalışması olmak.
175 İstanbul Gaziosmanpaşa SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doktor Öğretim Üyesi 3 Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak. Etomidat ile oluşan miyoklonus konusunda çalışması olmak.
176 İstanbul Gaziosmanpaşa SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip   olmak.   Halluks  Valgusun düzeltilmesinde farklı fiksasyon metodlarının sonuçları konusunda çalışması olmak.
177 İstanbul Gaziosmanpaşa SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doktor Öğretim Üyesi 4 Fiziksel  Tıp   ve  Rehabilitasyon   uzmanı  olmak.  Diz  probriyosepsiyonu   ve  fonksiyonu üzerine parsiyel menissektomi ve meniskal tamirin etkileri konusunda çalışması olmak.
178 İstanbul Haseki SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Alkolik  olmayan  yağlı  karaciğer hastalığında peridiyabet ve tip 2 diyabetin risk faktörü olarak değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak
179 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doktor Öğretim Üyesi 4 Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olup Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak. Yoğun Bakım  ünitelerinde  Covid  19  hastalarının  karakteristik  özellikleri  konusunda  çalışması olmak.
180 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Diyabetik  maküler  ödemi  olan hastalarda  epiretinal  membranın  monoklonal  antikor  fragmenti  tedavisi  üzerine  etkisi konusunda çalışması olmak.
181 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz   Hastalıkları   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Preterm  hipoksik  iskemide mağnezyum  sülfatın  retina  üzerine  nöroproftektif  etkisi  konusunda  deneysel  çalışması olmak.
182 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Farklı  monokanalikular  stentler kullanılarak pediatrik kanalikular laserasyon tamiri konusunda çalışması olmak.
183 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Bulak Boğaz Hastalıkları Doçent 1 Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Çocuklardaki işitme kaybının risk faktörleri ile olan ilişkisi konusunda çalışması olmak.
184 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 Tıbbi  Patoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Bening  ve  malign  endometrial poliplerde gen ekspresyon düzeylerinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
185 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 Enfeksiyon  Hastalıkları  ve  Klinik  Mikrobiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak. Gebelikte bruselloz konusunda çalışması olmak.
186 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Diz osteoartriti olan hastalarda nöropatik ağrı ile femoral kartilaj kalınlığı arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
187 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 Nöroloji alanında doçent unvanına sahip  olmak. Hemifasial spazmı olan hastaların klinik ve demografik değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
188 İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent 1 Mikrobiyoloji     (Klinik     Mikrobiyoloji)     alanında     doçent     unvanına     sahip     olmak. Staphylococcus    aureus    izolatlarının    antibiyotiklere    karşı    rezistansının    prevelansı konusunda çalışması olmak.
189 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 3 İç  Hastalıkları  uzmanı  olup  Endokrinoloji  ve  Metabolizma  Hastalıkları  yan  dal  uzmanı olmak. Obez bireylerde ortalama trombosit hacmi ile metabolik sendrom arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
190 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 Endokrinoloji   ve  Metabolizma   alanında   doçent   unvanına  sahip   olmak.   Nadir   olarak görülen adrenokortikal onkositik neoplaziler konusunda çalışması olmak.
191 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doktor Öğretim Üyesi 3 Nöroloji   uzmanı   olmak.    Multiple   Sklerozu   olan   hastalarda   kalp   hızı   değişiklikleri konusunda çalışması olmak.
192 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Gastroenteroloji  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Laparoskopik bariatrik cerrahide giriş yöntemlerinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak.
193 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 2 İç  Hastalıkları  uzmanı  olup  Romatoloji  yan  dal  uzmanı  olmak.  Ailesel  Akdeniz  ateşi hastalığının yanlış ve gecikmiş tanısı ile ilgili çalışması olmak.
194 İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Çocuk Radyolojisi yan dal uzmanı olup Radyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Sağlıklı    çocuklarda    parotis    bezinin    elastografi    ve    mikrovasküler    görüntüler    ile değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
195 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhsisas SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Gastroenteroloji   Cerrahisi   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Kolorektal   kanser cerrahisinde    morbidite    üzerine    preoperatif    nütrisyonel    indeks    düzeylerinin    etkisi konusunda çalışması olmak.
196 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhsisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 3 Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  uzmanı  olup  Çocuk  Kardiyolojisi  yan  dal  uzmanı  olmak. Patent  duktus  arteriozusda  intravenöz  parasetamol  uygulamasının  etkinliği  konusunda çalışması olmak.
197 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhsisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Covid  19  pandemisi  sürecinde  ST elevasyonu    olan    miyokard    enfrarktüsü    olan    hastaların    hastaneye    gecikmesi    ile kontaminasyon obsesyonu arasındaki ilişkisi konusunda çalışması olmak.
198 İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhsisas SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   ST   elevasyonu   olan   miyokard enfarktüsünde  sistemik  immün  enflamasyon  indeksinin  hastaneye  yatış  ve  uzun  süreli sonuçları tahmin etmede kullanımı konusunda çalışması olmak.
199 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında doçent unvanına sahip olmak. Hastanın vücut imajı ile minimal  invazif  robotik  kardiyak  cerrahinin   kozmetik  sonuçları  konusunda  çalışması olmak.
200 İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi  ve  Travmatoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Halluks  Valgus  için yapılan distal osteotomide proksimal intermetatarsal farklılık konusunda çalışması olmak.
201 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Persistan  diyabetik  maküler ödemde adjuvan tedavi olarak deksametazon implantasyonu konusunda çalışması olmak.
202 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi   ve   Travmatoloji   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Osteoartriti   olan hastalarda vitamin D düzeyleri ile diz ağrısı arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
203 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 2 Çocuk  Nörolojisi  yan  dal  uzmanı  olup  Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  alanında  doçent unvanına  sahip  olmak.  Çocuklarda  korpus  kallozumun  sitotoksik  lezyonlarının  klinik  ve radyolojik özellikleri konusunda çalışması olmak
204 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk  Metabolizma  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Otizmi  olan çocuklarda metabolik tanı hataları konusunda çalışması olmak.
205 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 İç  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Alkolik  olmayan  yağlı  karaciğer hastalarının serum adropin düzeyleri konusunda çalışması olmak.
206 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Prediyabeti olan hastalarda subklinik aterosklerozun   tahmin   edilmesinde   serum   endokan   seviyesinin   kullanımı   konusunda çalışması olmak.
207 İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Doçent 1 Nükleer Tıp alanında doçent unvanına sahip olmak. Prostat kanseri olan hastalarda pelvik lezyonların  ayrımında  68Ga-PSMA  ile  erken  görüntülemenin  etkisi  konusunda  çalışması olmak
208 İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 Geriatri  yan  dal  uzmanı  olup  İç  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak. Demansı olan yaşlı hastalarda periferik vasküler hastalık ile günlük aktiviteleri arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
209 İstanbul SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 Göz  Hastalıkları  alanında doçent unvanına  sahip olmak. Vitrektomize göz  slikon yağının kolestrol ve yağ asidi içeriği üzerine farklı retina hastalıklarının etkisi konusunda çalışması olmak.
210 İstanbul Sultan 2. Abdulhamid Han SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör 1 Acil Tıp alanında doçent unvanına sahip olmak. Akut hiperkapnik solunum yetmezliğinin tedavisinde  tek  kullanımlık  sürekli  pozitif  hava yolu  basıncı  sisteminin  etkisi  konusunda çalışması olmak.
211 İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 Tıbbi   Patoloji   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Akciğere   invazif   musinoz adenokarsinomların klinikopatolojik özellikleri konusunda çalışması olmak.
212 İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 4 Göğüs  Hastalıkları  uzmanı  olmak.  Sarkoidozu  olan  hastalarda  aktif  ve  stabil  durumun tahmin edilmesinde nötrofil/lenfosit oranının kullanımı konusunda çalışması olmak.
213 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk   Sağlığı   ve   Hastalıkları   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Adölesanlara immünizasyon önerisi konusunda çalışması olmak.
214 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji alanında doçent unvanına sahip  olmak. Sol ventrikül hipertrofisinin  tanısında elektrokardiyografik bulguların değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
215 İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent 1 Tıbbi  Mikoloji  uzmanı  olup  Tıbbi  Mikrobiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak. Koagülaz  negatif  stafilokokda  otomasyon  sistemiyle  belirlenen  teikoplanin  rezistansının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
216 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Genel Cerrahi alanında doçent unvanına sahip olmak. Total ekstraperitoneal inguinal herni tamiri yapılan hastalarda mesh fiksasyonu konusunda çalışması olmak.
217 İstanbul Ümraniye SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz  Hastalıkları  alanında doçent  unvanına  sahip  olmak.  olmak.  Pseudomonas  keratitinin alternatif tedavisi konusunda çalışması olmak.
218 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 Fiziksel  Tıp  ve  Rehabilitasyon  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Miyofasial  ağrı sendromunda yüksek enerjili  ekstrakorporal  şok  dalga  tedavisi  ile  geleneksel  fizik tedavi yöntemlerinin etkisi konusunda çalışması olmak.
219 İstanbul Ümraniye SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Radyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Bilgisayarlı  tomografi  ile  üreter  ve intervertebral disk arasındaki ilişkinin gösterilmesi konusunda çalışması olmak.
220 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Göğüs  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Covid  19  pandemi  sürecinde primer  spontan  pnömomediastinumun  risk  farktöründeki  değişim  konusunda  çalışması olmak.
221 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Doçent 1 Göğüs  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Dev  hidatik  kistin  mortalite  ve morbiditeye etkisi konusunda çalışması olmak.
222 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör 1 Göğüs  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  KOAH  hastalarında  alfa-1- antripsin yetmezliği sıklığı ve beklenmeyen sonuçlar konusunda çalışması olmak.
223 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Göğüs Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Girişimsel bronkoskopik işlem gerektiren sekonder pulmoner maligniteler konusunda çalışması olmak.
224 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Göğüs  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Akut  pulmoner  embolinin tedavisinde direkt oral antikoagülanların kullanım sıklığı konusunda çalışması olmak.
225 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında doçent unvanına sahip olmak. Peroral endoskopik miyotominin anestezi yönetimindeki zorluklar konusunda çalışması olmak.
226 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Gastroenteroloji        Cerrahisi        alanında        doçent        unvanına        sahip        olmak. Pankreatikoduodenektominin cerrahi sonuçları üzerine modifiye Blumgart anastomozunun etkisi konusunda olmak.
227 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Tıbbi   Patoloji   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Renal   hücre   karsinomlarında emerinin imminohistokimyasal ekspresyonu konusunda çalışması olmak.
228 İzmir Bozyaka SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 Tıbbi  Patoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Böbrek  transplantasyonu  yapılan hastalarda akut antikor ilişkili rejeksiyonun tedavisi konusunda çalışması olmak
229 İzmir Bozyaka SUAM Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör 1 Nöroloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Covid  19  geçiren  hastalarda  görsel uyarılmış potansiyel ile sinir iletisi konusunda çalışması olmak.
230 İzmir Bozyaka SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Radyoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Pediatrik akut karaciğer yetmezliği olan hastalarda optik sinir kılıfı çapının MRI ile değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
231 İzmir Bozyaka SUAM Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Profesör 1 Biyokimya  (Klinik  Biyokimya)  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Polikistik  over sendromu olan hastaların neudesin hormon düzeyi konusunda çalışması olmak
232 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Pediatri asistanlarının resusitasyon  becerileri  ve  neonatal  resusitasyon  eğitiminin  etkileri  konusunda  çalışması olmak.
233 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Kardiyoloji) alanında doçent unvanına sahip olmak. Yeni tip aortik stent ile aort koarktasyonunun endovasküler tedavisi konusunda çalışması olmak
234 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Çocuklarda  ve ergenlerde   diyabetik   ketoasidozda   subkutan   yüksek   doz   insülinin   etkisi   konusunda çalışması olmak.
235 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doktor Öğretim Üyesi 4 Radyoloji   uzmanı   olmak.   Antrokoalan   polipler   ile   ilişkili   anatomik   değişkenlikler konusunda çalışması olmak.
236 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üroloji   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Bening   prostat   obstrüksiyonu   olan hastaların tedavisinde farklı prostatik stent uygulaması konusunda çalışması olmak.
237 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Göğüs  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Submasif  pulmoner  embolisi olan hastalarda trombolitik tedavinin güvenilirliği ve etkinliği konusunda çalışması olmak.
238 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 Göğüs  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Malign  plevral  efüzyonun tanısında torasentezden elde edilen hücre bloğunun katkısı konusunda çalışması olmak.
239 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 Anesteziyoloji   ve   Reanimasyon   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Profobol enjeksiyonu öncesi gabapentin uygulaması konusunda çalışması olmak.
240 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 Beyin  ve  Sinir  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Orta  serebral  arter bifurkasyon anevrizmasının mikrocerrahi ile tedavisi konusunda çalışması olmak.
241 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Kadın   Hastalıkları   ve   Doğum   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Gebelikte intrahepatik kolestazın doğum ağırlığı üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
242 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 Kadın  Hastalıkları  ve  Doğum   alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.   Geç  preterm doğumlarda betametazon uygulamasının neonatal sonuçları konusunda çalışması olmak.
243 İzmir Tepecik SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 Perinatoloji yan dal uzmanı olup Kadın  Hastalıkları ve Doğum alanında doçent unvanına sahip  olmak.  İntrauterin  büyüme  geriliğinde  fetal  timus  boyutunun  prognostik  değeri konusunda çalışması olmak.
244 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Doçent 1 Aile Hekimliği alanında doçent unvanına sahip olmak. Aile içi şiddet ile alkol kullanımının ilişkisi konusunda çalışması olmak.
245 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk    Sağlığı    ve    Hastalıkları    alanında    doçent    unvanına    sahip    olmak.    Bebek ürolitiyazislerinin özellikleri konusunda çalışması olmak.
246 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Doçent 1 Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında doçent unvanına sahip olmak. Roza hastalarının kan tiroid testleri ve tiroid ultrason bulguları konusunda çalışması olmak.
247 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 Enfeksiyon  Hastalıkları  ve  Klinik  Mikrobiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak. Hemodiyaliz  hastalarında  HLA  alelleri  ile  Hepatit  B  aşısına  karşı  gelişen  antikor  cevabı arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
248 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 İç Hastalıkları (Nefroloji) alanında doçent unvanına sahip olmak. Hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler    hastalıklar    açısından    sigara    içmenin    değerlendirilmesi    konusunda çalışması olmak
249 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 Radyoloji   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak.   Kranioservikal   bölgede   iatrojenik vasküler hasarın endovasküler tedavisi konusunda çalışması olmak.
250 İzmir Tepecik SUAM Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Doçent 1 Tıbbi Genetik alanında  doçent unvanına  sahip olmak. Yetişkin dönem diyabet başlangıcı olan hastalarda hedeflenmiş yeni nesil dizileme ile ilgili çalışması olmak.
251 Kayseri Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Bulak Boğaz Hastalıkları Profesör 1 Kulak  Burun  Boğaz  Hastalıkları  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Alerjik  rinit modelinde propolisin etkileri konusunda çalışması olmak.
252 Kayseri Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Plantar fasiit ile Hallux- Valgus arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
253 Kayseri Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Acil alanında doçent unvanına sahip olmak. İmmatür trombosit fraksiyonu ve akut bronşiyolitin şiddeti arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
254 Kayseri Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 2 Enfeksiyon  Hastalıkları  ve  Klinik  Mikrobiyoloji  uzmanı  olmak.  Covid  19  nedeni  ile hastaneye yatışı gereken hastalarda aşılanma durumu ile ilgili çalışması olmak.
255 Kocaeli Derince SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 Kalp  ve  Damar  Cerrahisi  alanınıda  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Koroner  arter  bypass cerrahisi   yapılan   hastalarda   postoperatif   deliriyumun   tahmin   edilmesinde   eflamatuar parametrelerin rolü konusunda çalışması olmak.
256 Konya Beyhekim SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Genel  Cerrahi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.   Paratiroidektominin  klinik  seyri konusunda çalışması olmak.
257 Konya Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup Neonatoloji yan dal uzmanı olmak. Preterm yeni doğanlarda ciddi anemi ile intestinal hasar arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
258 Konya Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 2 Endokrinoloji   ve   Metabolizma   Hastalıkları   alanında   doçent   unvanına   sahip   olmak. Hashimoto  hastalarında  nötrofil/lenfosit  oranının  değerlendirilmesi  konusunda  çalışması olmak.
259 Konya Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doktor Öğretim Üyesi 2 Kardiyoloji  uzmanı  olmak.  Yüksek  ve  orta  riskli  pulmoner  embolide  ultrason  eşliğinde katater yönlendirmeli tromboliz çalışması olmak.
260 Mersin Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon  uzmanı  olmak.  Kalp  cerrahisi  sonrası  yaşlı  hastaların yoğun  bakımda  kalış  sürelerini  tahminde  preoperatif  RDW/lenfosit  oranının  kullanımı konusunda çalışması olmak.
261 Mersin Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Cerrahi  Onkoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Gastrik  kanserde  RDW'nin prognostik rolü konusunda çalışması olmak
262 Mersin Şehir SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 Üroloji alanında doçent unvanına sahip olmak. Covid 19 hastalarında semen örneklerinde Covid 19 virüsünün varlığı konusunda çalışması olmak.
263 Mersin Şehir SUAM Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 Kardiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Kardiyak  resenkronizasyon  tedavisi yapılan  hastalarda  subklinik  hipotiroidi  ile  tedavi  başarısı  arasındaki  ilişki  konusunda çalışması olmak.
264 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doktor Öğretim Üyesi 4 Üroloji  uzmanı  olmak.  Psikolojik  durumun  semenin  oksidasyon  parametreleri  üzerine etkileri konusunda çalışması olmak.
265 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doktor Öğretim Üyesi 4 Acil  Tıp  uzmanı  olmak.  Covid  19  hastalarında  asprosin  ve  oksidatif  stres  düzeyleri konusunda çalışması olmak.
266 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk   Sağlığı    Hastalıkları   (Kardiyoloji)    alanında   doçent    unvanına   sahip    olmak. Multisistem  enflamatuar  sendromu  olan  çocuklarda  endotelial  disfonksiyon  ile  arterial sertlik konusunda çalışması olmak.
267 Trabzon Kanuni SUAM Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 Gastroenteroloji  Cerrahisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Laparoskopik bariatrik cerrahi   sonrası   cerrahi   alanındaki   enfeksiyonlarda   antibiyotik   kullanımı   konusunda çalışması olmak
268 Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk  Nörolojisi  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak.  Pediatrik  migren  hastalarında vazoaktif nöropeptitlerin plazma düzeyleri konusunda çalışması olmak.
269 Trabzon Kanuni SUAM Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 Enfeksiyon  Hastalıkları  ve  Klinik  Mikrobiyoloji  alanında  doçent  unvanına  sahip  olmak. Septik  şokun  neden  olduğu  akut  böbrek  hasarına  karşı  perindoprilin  koruyucu  etkisi konusunda çalışması olmak.
270 Van SUAM Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doktor Öğretim Üyesi 5 Acil  Tıp  uzmanı  olmak.  Kanamayı  durdurmada  yeni  hemostatik  skafold  materyal  ve skafold oluşumunun önemi konusunda çalışması olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.