İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görüşleri ve katkılarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan 'Çevresel Gürültü Kontrol' yönetmeliği ile çevresel gürültünün kaynağında çözülebilmesi amaçlanıyor.

İnsanların ve çevrenin her durumda korunabilmesine, vatandaşın ve sektörün sektörün gözetilebilmesine, özellikle turizm bölgeleri ile Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde görülen farklılıklar göz önüne alınarak çevresel gürültünün yerelde duruma özel olarak yönetilebilmesine imkan veren düzenlemeye gidildi.

Buna göre, müzik yayını yapan işyerlerinin çalışma saatleri, yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilecek.

Şehre özel gürültü yönetimi hayata geçiyor

Açık hava etkinliklerine yüksek ses ayarı

Gece arka plan ses seviyesinin daha düşük olmasından dolayı gürültünün daha fazla hissedilir olması sebebiyle, açık havada gerçekleştirilen etkinliklerin 10.00-01.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı.

Gürültüye 'sürekli izleme sistemi'

Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçlarında ses gücü sınırlayıcı sistemler kurulacak, sürekli izleme sistemleriyle Bakanlık elektronik olarak bilgilendirilecek. Müzik yayını yapan deniz araçları için, müzik yayını yapılabilecek sahaların sınır koordinatları İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile belirlenecek. Belirlenen koordinatlar dışında faaliyet gösterilmesi durumunda idari yaptırım uygulanacak.

Havai fişeğe izin şartı

Havai fişek kullanımı için zaman ve mekan bildirilerek mahalli mülki amirlikten izin alınması zorunluluğu getirilecek.

Yerleşim alanlarındaki şantiye faaliyetleri 10.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Tarihi yapılara 'gürültü' kalkanı

Tarihi ve doğal yapıların bulunduğu bölgelerde çevresel titreşim sınır değerleri düzenlendi. Belirlenen sınır değerler hassas, kapsamlı titreşim ölçümler ve bilimsel çalışmalar ile kısıtlanabilecek.

81 ile gürültü haritası

Stratejik gürültü haritaları olmayan illerde stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planları 3 yıl içerisinde hazırlanacak.