Memurlar için oldukça kritik bir dönem olan 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci sona erdi, ancak bu sürecin ardından tartışmalar hala sürüyor. Memur sendikaları, umduğunu bulamayan ve taleplerinin yeterince karşılanmadığını düşünen birçok memurun tepkilerini dile getiriyorlar. 

Toplu Sözleşme ve Hakem Heyeti Süreci ile ilgili bilgi veren Genel Başkan Türkeş Güney, şu açıklamalarda bulundu:

“Memur ve memur emeklilerimizin 2024 – 2025 yıllarını kapsayan, 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecine, ciddi hazırlık yaptık. Memurun bütün sorunlarını, çözüm önerilerimizi hazırladık. 7. Dönem Toplu Sözleşme Süreci için kitap yaptık. Yaptığımız çalışmayı 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde değerlendirmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletip, Toplu Sözleşmenin ilk günkü toplantısında Genel Başkanımız Sn. Önder Kahveci tarafından dile getirildi. Genel Başkanımız diğer yandan toplu sözleşme masasına katkı sağlamak istediğimizi her fırsatta dile getirdi. Ancak,  1 Ağustos 2023 tarihinde başlayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Kamu İşveren Heyeti ve yetkili konfederasyon arasında 22 Ağustos günü hizmet kollarında uzlaşma, genel konularda ise uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. 55 Maddeyi Hakem Kuruluna, 40 maddeyi ise Toplu Sözleşmenin konusu değil diyerek, gündeme getirmeyen yetkili sendikaya gerekli cevabı memurlarımız vermelidir.

Hakem Kurulu heyeti yaptığı çalışmalar neticesinde toplu sözleşme masasına getirilen zam oranlarından farklı bir oran ortaya koymamış ve hakem heyetinin yapısı gereği teklif aynen hakem kurulunda kabul edilmiştir. Türkiye Kamu-Sen olarak, başından beri ifade ettiğimiz gibi piyasa gerçekleri ile örtüşmeyen, büyümeden pay verilmeyen hatta resmi enflasyon tahmin ve beklentilerinin dahi altında kalan bir zam oranının kabul edilmesi mümkün değildir.”

Polat çifti için yeni iddia: Bu kez de uyuşturucu soruşturması Polat çifti için yeni iddia: Bu kez de uyuşturucu soruşturması

Refah payı, enflasyon farkının maaşlara aylık olarak yansıtılması taleplere değinen Türkeş Güney, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Emeklilerimizin 8.077 TL’lik ek ödemeden faydalanması, yardımcı hizmetliler, bayram ikramiyesi, vergi dilimleri, kira, ulaşım, ısınma ve yemek yardımı gibi birçok başlığın, pazarlık sürecinde Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti toplantılarında masaya taşınmadığına, milyonların merakla beklediği konuların çözülmek yerine havanda su dövülerek zamanın boşa harcandığına ısrarla vurgu yaptık.

Mevcut Hakem Kurulu’nun 6 kamu işveren tarafı, 5 sendika tarafı temsilcisinden oluşan adaletsiz yapısıyla yeni bir karara imza atması ve Kamu İşveren tarafının sözünün üstüne söz söyleme şansının olmadığı bir kere daha görülmüştür. Gerek toplu pazarlık gerekse hakem sürecinde önerilen maaş artışlarının beklenen enflasyonun dahi altında kalmasından ve kamu işveren tarafının ifadelerinden anladığımız, 2023 Temmuz ayında memurlara yapılan artışların 2024 ve 2025 yıllarında memurlardan mahsup edilmek amacı taşıdığı görülmüştür.

Resmi enflasyon tahminin %33 olduğu bir ortamda kamu çalışanlarına toplamda %25’lik bir artış yapılmasının memur ve emeklileri enflasyona ezdirmekten başka bir izahı yoktur. Bu durumun sorumlusu, kamu işveren tarafının bu yaklaşımına tepkisiz kalarak yaşananlara çanak tutan yetkili ama etkisiz konfederasyon ve sendikalarıdır.”

Memurlara seslenen Türkeş Güney, açıklamalarının devamında “Türkiye Kamu-Sen olarak günlerdir teknik heyetimizle Kamu Görevlileri Hakem Kurulunda süreci an be an takip edip kamu çalışanlarına yeni kazanımlar ekleyebilmek amacıyla mücadelemize devam ettik. Ancak her daim eleştirdiğimiz Hakem Heyetinin yapısı gereği sonuç yine memurlarımızın aleyhine çıkmıştır.” ifadelerini kullandı.